Biblio Polis - Vol. 32 (2009) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TINERE SPERANŢE / МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ / THE NEW TALANTS
Daniela PAPUC
Nedefinire. Virusul unui suflet

NEDEFINIRE

Călătoresc prin vaste cîmpuri de cuvinte,

Nu găsesc începutul şi nici sfîrşitul,

Decît cioburi de suferinţe cuibărite-n

morminte.

Parcurg cărările necunoscutului ceţos

În care rareori se iveşte cîte o lumină

de slovă

Ce-mi luminează gîndurile sfios.

Gînduri ce-şi îneacă fiinţa într-un ocean

de sentimente –

De asemenea, cuvinte împrăştiate şi trăite.

Ce-şi au izvorul din vagi aspiraţii înăbuşite.

Ce haos ortografic

În stil confuz şi caligrafic

Al cărui gen e dramatic.

Gînduri nefinisate

Ce necesită a fi căutate,

Din inspiraţii generate...