Biblio Polis - Vol. 32 (2009) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Valentina CIOBANU
Programe şi activităţi de promovare a bibliotecii şi a lecturii pentru copii

Biblioteca Liceului „Dante Alighieri” constituie o particulă a instituţiei de învăţământ. Aceasta se integrează permanent în mişcarea novatoare a activităţii didactice.

Trăim într-o societate a tehnologiilor informaţionale, a cunoaşterii bazată pe accesul rapid la internet. Copiii manifestă tot mai mult interes pentru mijloacele şi tehnicile moderne de învăţare, pentru aceasta în biblioteca liceului şi în cabinetele de studiu copiii au acces la calculator, formându-şi deprinderile de utilizare a acestuia şi de navigare pe internet, pe site-uri educaţionale, informaţionale şi de comunicare.

Totuşi, biblioteca este locul unde copiii de toate vârstele vin să se pregătească pentru ceea ce pot întâlni într-o lume în care progresul ştiinţelor accelerează neîncetat. Elevul trebuie să înveţe să clasifice informaţiile, conform necesităţilor sale zilnice, iar bibliotecarul este promotorul ce-l ajută la formarea deprinderilor de găsire a informaţiei şi care-i sortează criteriile de evaluare a calităţii oricărei informaţii. În activitatea bibliotecarului posibilităţile sunt numeroase: vizionări de filme, excursii, prezentări şi lansări de carte, întâlniri cu diferite personalităţi: actori, muzicieni, poeţi, istorici, politicieni ş.a. În scopul promovării imaginii bibliotecii, am propus profesoarelor de limbă română să organizăm un concurs de eseuri cu genericul „Biblioteca liceului meu”. A acceptat dna Lilia Bejan. Iar la final, citind împreună cu unii colegi meditaţiile elevilor asupra bibliotecii, a semnificaţiei acesteia şi a rolului bibliotecarei am rămas plăcut surprinşi şi satisfăcuţi. Cartea şi biblioteca sunt două realităţi necesare pentru fiecare. Scrisul şi cititul sunt procese pe care omul trebuie să le înveţe şi să le utilizeze pe parcursul întregii vieţi.

Problema constă şi în calitatea serviciilor oferite de bibliotecă şi accesul nelimitat la colecţii. Accesul liber la raft este un mijloc sigur de promovare a lecturii. Noutăţile editoriale, diversitatea lor tematică, grafica deosebită şi ilustrarea pot stimula curiozitatea. Astfel copilul trebuie protejat şi încurajat prin tact şi profesionalism, amabilitate, răbdare şi respectarea reciprocă a opiniilor. Reuşita lecturii depinde, în primul rând, de calitatea şi cantitatea fondului de carte, care lasă de dorit atât în bibliotecile şcolare, cât şi în bibliotecile publice. De achiziţia de carte bună, depinde foarte mult activitatea bibliotecilor. Este bine dacă bibliotecarul este un îndrumător de lectură şi valorifică orice achiziţie nouă apărută în bibliotecă. Aceasta se face prin discuţie zi de zi, expoziţii, colecţii, lansări organizate. Este importantă colaborarea şi parteneriatul cu Filiala „Târgovişte” şi cu BM „B.P. Hasdeu”. Elevii au pretenţia nu doar de a asista la acţiunile culturale desfăşurate în aceste biblioteci, ei se implică foarte activ în organizarea şi aplicarea aptitudinilor personale.

În acest mod, se realizează apropierea copilului de carte şi stimularea interesului său pentru lectură, altfel decât cel al obligativităţii şcolare. Important este ca elevul să citească. În această direcţie accesul la o colecţie diversă şi mare, ca cea din bibliotecă, e unul din elementele esenţiale în a încuraja copiii să citească.

Lectura este un act intelectual ce trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi de familie. Copilăria este importantă în formarea personalităţii umane, de aceea alături de familie şi şcoală, trebuie să fie implicate cât mai multe instituţii.

Familia este instituţia principală, rolul căreia constă în formarea copiilor – viitori piloni ai societăţii. Alături de familie este şcoala, instituţia care vizează educaţia formală a copiilor, caracterizată prin acumulări cantitative şi calitative obligatorii de cunoştinţe şi abilităţi.

Biblioteca are un rol special în procesul de educare a fiecărei persoane, menirea şi funcţiile sale o transformă într-un centru informativ de cultură şi educaţie permanentă atât pentru colectivul didactic, cât şi pentru elevi. Bibliotecarul, cu dragoste şi pasiune, are posibilitatea de a-l învăţa pe cititorul copil ABC-ul lecturii. Dacă elevul citeşte în mod haotic, prea repede, nu reuşeşte să urmărească şi să înţeleagă firul narativ al cărţii, să se identifice cu personajele-model preferate de el, atunci a citit în zadar. Lectura este asociată de unii copii cu o sete nestăvilită de a cunoaşte, alţii o consideră o activitate foarte interesantă, nu numai pentru că astfel descoperi o mulţime de lucruri noi, dar şi pentru că prin intermediul ei copilul are posibilitatea de a-şi modela personalitatea. Preşcolarii ascultă cu plăcere poveştile şi basmele spuse de părinţi, bunici sau educatori. Dar interesul pentru lectură nu apare imediat, deşi copilul este uşor de impresionat, dorinţa de a face descoperiri în mod independent apare treptat, odată cu perceperea lumii înconjurătoare.

La această vârstă copiii preferă poveştile, legendele şi biografiile personalităţilor marcante. Frecventând împreună cu părinţii bibliotecile publice şi librăriile, el face cunoştinţă cu eroii năzdrăvani ai lui Ion Creangă, cu zânele şi prinţesele din poveştile lui Andersen, Lewis Carroll sau ale fraţilor Grimm, cu Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene din basmele lui Petre Ispirescu sau Ioan Slavici, cu legendele lui Alexandru Mitru ş.a.

Sosind la şcoală copilul se descoperă pe sine şi se adaptează într-un nou univers, iar misiunea sa este simplificată datorită informaţiilor oferite de cărţile citite. Unii copii descoperă foarte devreme plăcerile lecturii. Matineele, victorinele, orele literare, concursurile şi întâlnirile cu scriitorii, teatralizarea unor fabule şi a unor piese îi familiarizează cu operele scriitorilor. La aceste activităţi copiii nu sunt numai spectatori pasivi, dar se şi implică cu entuziasm.

Lansarea cărţii Amintirile piţigoiului Zbanţ, de Ion Iachim, s-a desfăşurat în cadrul Liceului „Dante Alighieri”. Copiii au interpretat emotiv, artistic, dar fără exagerări, rolurile personajelor plăsmuite de autor. În scenă au apărut şi Zbanţ, şi Drusa, şi Coţofana Ţerca. Pline de umor şi învăţăminte, povestioarele din cartea Amintirile piţigoiului Zbanţ au fascinat nu doar micii cititori, dar şi oaspeţii evenimentului: însuşi autorul, Ion Iachim, scriitorii Spiridon Vangheli, Nicolae Rusu, Marcela Mardare, prof. univ. Vasile Şoimaru, ziaristul Vlad Pohilă şi alţii.

Aceste Amintiri... constituie, în opinia copiilor, un „jurnal păsăresc” descifrat abil de autor. Tainica coagulare a celor două lumi – a păsărilor şi a oamenilor – a lăsat amprente utile în sufletele tuturor participanţilor la lansare. Mesajul copiilor a fost următorul: „Îi dorim piţigoiului Zbanţ să zboare din saloanele de carte în biblioteci, să bucure ochii şi inimile doritorilor de a citi.”

Ceea ce iniţial trebuia să fie o lansare a cărţii Bursucul acuzat, de Valentin Portas, s-a transformat într-un eveniment festiv, încărcat cu emoţii pozitive pentru toţi cei prezenţi. Elevii l-au cunoscut pe autor şi au transpus în scenă fabulele Buchetul de flori, Bancnota, Cioara şi nuca, a fost interpretată în premieră de corul liceului o fabulă pusă pe note muzicale de profesoara de muzică a liceului. Cartea Bursucul acuzat oferă fiecărui cititor un îndemn şi un sfat, iar modul în care elevii au interpretat fabulele demonstrează că aceştia sunt capabili prin lectură să pătrundă în taina înţelepciunii, exprimându-şi propria viziune asupra cărţii prin diverse modalităţi.

Lansarea cărţii Dezlegarea ierbilor de scriitoarea Ana Manole a fost făcută de „marii mici critici” – elevii, care s-au dovedit a fi nişte sensibili experţi ai creaţiei scriitoarei, reliefând simboluri şi motive, explicând tainele fiecărui capitol (Vino azi să vii şi mâine…, Poarta către înapoi…, Pleci, că rămân, Abia încep să-mi scriu plânsul...). Pe de o parte, notele spirituale erau arcuite spre cer de către elevi, iar pe de altă parte, tonalităţile mai grave au fost asigurate de invitaţii Anei Manole, scriitorii Victor Prohin şi Mihai Morăraş.

Cineva a menţionat: „A fi scriitor pentru copii înseamnă a fi un copăcel înflorit, literatura pentru copii compensează nevoia de spectacol şi de joc. Scriitorii pentru copii au un talent şi o fantezie deosebită de a reda lumea văzută cu ochii copiilor, cultivând orizonturi noi de cunoştinţe prin căutare, meditaţie în diferite domenii.”

Să le oferim liceenilor noştri cărţi bune şi posibilitatea de a citi. Să le ajutăm să-şi facă din lectură o preocupare permanentă, o pasiune perpetuă şi de prestigiu.

„O, Dumnezeule!

Copiii tăi, cei mai aleşi copii,

Cu sufletul rupt din

Strălucirea Ta:

Ei nu trăiesc în lumea

De Tine creată

Ci-n lumea creată

De ei înşişi.

…Ştiu că te bucuri chiar

De îndrăzneala

Copiilor tăi mari şi

Buni, şi visători.” (Lucian Blaga)


Valentina CIOBANU,

bibliotecară, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”