Biblio Polis - Vol. 32 (2009) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EVENIMENTE CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Raia ROGAC
Din Silaba sufletului – o sărbătoare pentru suflet

De ani buni de zile, la Biblioteca Publică Onisifor Ghibu din Chişinău, s-a încetăţenit o practică de a lansa, în cadrul Salonului de Arte sau Cenaclului Literar Mihai Eminescu, condus de poetul Ion Hadârcă, tinere talente, care nu în puţine cazuri demonstrează ulterior că au avut un start reuşit întru formarea destinului artistic.

Iată că şi de data aceasta la o serată poetică s-au adunat mai noi şi mai vechi discipoli ai profesoarei de limba şi literatura română de la Liceul Teoretic Mircea Eliade, dr. în filologie, Veronica Postolachi, pentru a lansa prima plachetă de versuri a unei foste eleve, intitulată frumos Silaba sufletului. Autoarea se numeşte Ana Macari, este studentă la două facultăţi în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, o studentă eminentă, deţinătoare a Bursei Republicii Moldova, dar care, pe lângă studii, mai lasă deschisă poarta sufletului pentru a fi invadat de muza poetică. Până a-şi vedea grămăjoară versurile într-o plachetă, Ana Macari a avut publicaţii în revistele Noi, Clipa siderală, în culegerea Tentaţia metaforei ş.a.

La consemnarea debutului s-au alăturat profesori, studenţi de la Universitatea de Stat din Moldova, de la Universitatea Agrară, Academia de Studii Economice, elevi de la liceele Mircea Eliade, Al. I. Cuza, rude apropiate.

În cuvântul de salut, directoarea instituţiei-gazdă Elena Vulpe, a vorbit cu deosebită mândrie că în cadrul manifestărilor culturale aici s-au făcut auzite vocile multor mari scriitori, precum regretaţii poeţi Ioan Alexandru, Marin Sorescu ş.a. De asemenea, la Onisifor Ghibu şi-au lansat cărţi scriitorii Ana Blandiana, Ion Hadârcă, Vladimir Beşleagă, criticul şi istoricul literar acad. Mihai Cimpoi şi încă mulţi, mulţi alţii. Evenimentul se înscrie strălucit în seria de manifestări dedicate Anului Creativităţii şi Anului Tineretului, biblioteca având un program bine conturat întru promovarea tinerilor – ca aceştia mai apoi să-şi amintească cu drag de pista iniţială de lansare.

Moderatoarea şi prefaţatoarea culegerii de poezii lansate, Veronica Postolachi, a menţionat că poezia Anei Macari, izvorâtă din inocenţa copilăriei şi semnele de întrebare ale adolescenţei, păşeşte pragul maturităţii prin îngrijorarea şi emoţiile în faţa unor probleme majore: rădăcinile omului în nisipuri trecătoare, criza existenţei, albia minciunii, nepăsarea, destinul cuvântului în pântecele gândului, haosul cotidianului, suferinţa, tainele universului, oamenii ca roboţi sentimentali, duşmănia dintre unii oameni, nostalgia copilăriei, credinţa în iubire. Este o poezie profund metaforică, pe alocuri ermetizată, te invită într-o lume a sufletului, în mările adânci ale sinelui, care ne deschide poarta în universul unui eu introvertit.

Cu mult discernământ s-au pronunţat asupra poeziei Anei Macari tinerii critici literari. Iată cum apreciază lirica macariană Alexandrina Palii, studentă şi ea, la Academia de Studii Economice: „Sunt convinsă că versurile adunate în această carte nu reflectă altceva decât transformarea necunoscutului în înţelegere, ea este starea autorului şi evoluţia acestuia în căutarea de sine. Fiecare cuvânt confirmă acest lucru. Apa, element primordial, care ne este introdus chiar din copertă, domină întreaga carte sub diferite forme. Am citit cu mare plăcere întreaga carte, manifestând o predilecţie aparte pentru versurile dedicate părinţilor (Curg culorile, Realitate la margine de univers) şi, mai ales, pentru Încep, care, deşi sunt ultimele versuri, nu ar pune punct, ci virgulă, prevestind o altă etapă de percepere a lumii care se vrea narată într-o următoare culegere de versuri, la a cărei lansare sper să fiu, de asemenea, invitată. Încep reprezintă o renaştere primăvăratică a felului de a silabisi sufletul ajuns la împăcarea cu sine. Cartea cuprinde versuri din diferite perioade de creaţie, de aceea îmi este uşor să-mi recunosc fosta colegă de liceu. Vă îndemn pe toţi, într-o oră liberă de relaxare, să citiţi integral cartea de versuri lansată, astfel veţi citi de la A la Z, pe silabe, sufletul Anei Macari.” Valeria Răileanu, elevă în clasa a noua la Liceul Mircea Eliade, consideră că poezia Anei Macari ne întristează în unele cazuri, dar şi ne bucură în altele, făcându-ne să descoperim noi imagini, noi gânduri, adevăruri, unele din ele (de ex., Curg culorile) conturând tărâmuri magice, ireale, dar frumoase. Poeziile prezentate fac dovada unei fiinţe înzestrate. Un alt elev, I. Cernolev, lasă să se înţeleagă că poezia tinerei autoare impresionează profund, versurile fiind îmbibate cu sensuri adânci, dar triste, ale realităţii cotidiene – către aceasta ne conduc îmbinările albia minciunii, haosul cotidianului, suferinţa etc. Poeta critică adevărurile-şabloane, tinde la o ascensiune spirituală şi la o fereastră veşnic deschisă a sufletului. Impresionează mult poezia Te iubesc, veşnicul laitmotiv al sufletelor învăluite sub mantia frumosului. Eleva Jana Semionov, din acelaşi liceu şi din aceeaşi clasă, între altele, constată: „Ana Macari este întruchiparea cuvintelor patronului spiritual al liceului nostru – Mircea Eliade, care spunea că frumos în noi e faptul căutării. Ea caută versul, îl găseşte şi vine să ni-l împărtăşească şi nouă, fiind sigură că lumea înconjurătoare, prin intermediul lui, se face mai frumoasă spiritual.” Şirul vorbitorilor a fost completat de Ana Smolniţchi, studentă la Universitatea de Stat din Moldova, elevii sus-numitei clase a noua – Nicoleta Iliuha, Olga Spânu, Maria Munteanu ş.a.

Cartea, recent lansată la Filiala „O. Ghibu”, a apărut la Editura Pontos, directoarea căreia, scriitoarea Marcela Mardare, şi-a exprimat bucuria de a da aripi cutezanţei, pentru că Ana Mardari şi-a risipit, picătură cu picătură, sufletul în aceste versuri. Este o carte bună, cu o viziune profundă. Dacă Ana „s-a molipsit de boala poeziei”, să-i dorim să fie incurabilă. A apreciat meritul Anei, dar şi al părinţilor ei întru crearea condiţiilor favorabile creaţiei, prof. univ. Valeriu Enciu, iar Adrian Macari, student la Universitatea de Stat din Moldova, arătând că este mândru de sora mai mare,
i-a dorit pană uşoară şi alte cărţi în viitorul apropiat.

În final Ana Macari a mulţumit tuturor celor care au contribuit la apariţia plachetei de versuri, în primul rând, părinţilor, masterandei Universităţii de Stat Vera Sărăţel, verişoara sa, care prin ilustraţiile făcute pentru carte şi-a marcat şi ea debutul plastic, tuturor participanţilor, care, cu vorba şi sufletul au fost aproape de această sărbătoare a debutului ei. E greu de presupus dacă tânăra poetă promiţătoare va îmbrăţişa o carieră care să exprime magia cuvintelor, nu ştim dacă ea însăşi îşi doreşte acest lucru, cert însă este că Ana îşi va desfăta sufletul cu poezie, proprie sau a poeţilor consacraţi, chiar dacă preocupările profesionale îi vor fi de altă natură. Sufletul ei avid de frumos nu va ceda în faţa îngustimilor de măsură, or, aceasta contează foarte mult, societatea, omenirea în ansamblu, poate evolua doar asistată de generaţii talentate şi ascendente. Îi dorim Anişoarei zbor lin pe aripile muzei poetice, destin împlinit, căci efort şi străduinţă are pe cât poate duce.

Raia ROGAC