Biblio Polis - Vol. 32 (2009) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EVENIMENTE CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Valeriu RAŢĂ
Nebănuitele preocupări ale Ninelei Caranfil

Cine a avut ocazia să fie prezent pe 2 octombrie 2009, în Sala de lectură a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, la lansarea cărţii Nebănuita forţă a scenei, a avut marele noroc să savureze frumosul în deplinul sens al cuvîntului, căci protagonista zilei a fost Ninela Caranfil, Artistă Emerită din Republica Moldova, actriţă a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din capitală. Această acţiune culturală nu este prima la noi pentru distinsa actriţă, fapt remarcat şi de către moderatoare, dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director general al BM „B.P. Hasdeu”. Pînă la acea dată, în aceeaşi sală, unde se produc evenimente mai rar întîlnite în viaţa culturală a republicii, Ninela Caranfil a mai lansat cartea Tăcerea de pînă la Cuvînt, CD-urile Dorul infinitului din noi şi Rugă, care au avut o mare priză la public.

Manifestarea a fost binecuvîntată de părintele Valeriu, paroh al Bisericii „Sfîntul Pantelimon” din Chişinău, care a mărturisit că viaţa fiecărui om e un fel de joc pe scenă, dar actorii au într-adevăr o forţă nebănuită dată de la Dumnezeu pentru a crea şi aceasta din urmă trebuie valorificată din plin. „Doresc Ninelei Caranfil, ca şi tuturor oamenilor de creaţie, să lucreze cu inspiraţie de la bunul Dumnezeu, iar experienţa ei pe scenă să ne ajute în viaţă”, a mai spus clericul.

„Am vrut să trăiţi un moment deosebit... Cartea aceasta nu eu am scris-o – a fost scrisă de mai mulţi oameni buni la suflet, mărinimoşi. Ei m-au ajutat, m-au încurajat, au fost pentru mine un model de curăţenie, de bunătate, de frumuseţe, de civism, de curaj, de românism, de nobleţe şi demnitate. Aceşti oameni m-au impresionat atît de mult că eu am scris cuvinte bune despre ei. Dar mulţi oameni, la rîndul lor, au găsit cuvinte bune, generoase pentru mine, pe care le veţi putea citi aici, în carte. Deci, nu e cartea mea, e cartea noastră, a tuturor”, s-a confesat Ninela Caranfil.

Pe parcursul a circa 40 de ani de muncă în teatru, N. Caranfil a avut ocazia să lucreze alături de un şir de personalităţi, unele în prezent nu mai sînt printre noi, dar pe care le poartă în inimă cu pioşenie. Pentru fiecare dintre cei călătoriţi actriţa a pus pe masă cîte o garoafă roşie şi a solicitat să le acordăm un moment de reculegere. Aceşti „prieteni blînzi ai sufletului” Ninelei Caranfil au fost şi sînt: Grigore Vieru, Veniamin Apostol, Grigore Grigoriu, Iacob Burghiu, Lilli Promet (o scriitoare estoniană care a iubit mult România, iar romanul Primavera chiar a inspirat-o pe actriţă întru cîtva la scrierea Jurnalului italian), Andrei Vartic, Valeriu Babansky (care ne-a părăsit de curînd).

Pe cînd aerul tomnatic din încăpere a fost cuprins de undele fermecătoare ale melodiei Libertà, interpretată în italiană de Al Bano şi Romina Power, Ninela Caranfil a început să dăruiască cîte o garoafă roşie – în semn de recunoştinţă şi pentru susţinerea activităţii sale – unor personalităţi şi simpli prieteni, prezenţi la eveniment.

„Tonalitatea manifestărilor la BM „B.P. Hasdeu” a fost totdeauna la aceeaşi tensiune, inclusiv în ultimii ani de prigoană neobolşevică... Astăzi asistăm la botezul unei cărţi scrise de o actriţă, nu de un om al scrisului, dar ţin să menţionez că Ninela Caranfil este foarte exigentă la alegerea cuvintelor, frazelor pentru redarea mesajului adecvat... Volumul este plin de credinţă în Dumnezeu, de frumos, de românism dătător de viaţă şi de anticomunism”, a menţionat scriitorul şi publicistul Vlad Pohilă (tot el fiind autorul proiectului, coordonatorul şi redactorul cărţii). Fiind surprinzător de variată din punct de vedere tematic, al demersului, noua carte a Ninelei Caranfil se adresează mai multor categorii de cititori interesaţi, pasionaţi de frumos în sensul cel mai larg al cuvîntului. Este remarcabil faptul că această lucrare poate constitui un suport pentru tinerii din breasla actoricească, căci aici cei care o adoră pe Melpomene şi Talia pot găsi multe sfaturi, de exemplu, cu privire la dicţia, pronunţia românească, la jocul scenic, alte taine profesionale. Fiecare carte îşi are destinul său. Există nişte tainice legături între oameni şi fapte: Ninela Caranfil a optat, de altfel, ca şi Lilli Promet, prin anii ’70 ai secolului trecut, ca pe coperta cărţii sale să fie imprimat celebrul tablou al lui Sandro Botticelli Primavera, pictat la 1482. Această ilustraţie mai e şi o recunoştinţă faţă de italieni şi, de ce nu, faţă de basarabenii din Italia cu care
s-a întîlnit Ninela Caranfil fiind într-o vizită la ei, acum doi ani, cu ocazia Crăciunului, căci visul dintotdeauna al actriţei a fost să viziteze Italia, să contemple frumosul pur în sine. Ninela Caranfil a adunat între copertele cărţii o mulţime de oameni dragi nouă tuturor; mai găsim în paginile ei interviuri, luări de atitudine şi un florilegiu de poezie patriotică, filozofică şi de dragoste.

Un erou al cărţii este şi remarcabilul publicist Constantin Tănase, care a ţinut să sublinieze că Ninela Caranfil, fiind dintotdeauna artistă, este o fire perseverentă, răbdătoare (aşa cum e scris şi în carte că trebuie să fie actorii). Pentru a doborî comunismul din ţară, dînsa a trăit mereu cu speranţa, dar a depus şi mult efort, energie, a consumat nenumărate energii, ne-a adeverit C. Tănase.

Mariana Druc, colega de facultate teatrală şi o prietenă devotată a Ninelei Caranfil, venită de la Bucureşti la această manifestare, a menţionat cu satisfacţie că se simte aici, la Chişinău, ca acasă şi ne susţine moral, căci anume cei din Basarabia îi încurajează, de fapt, în multe privinţe, pe cei din Bucureşti.

Prezent la acţiunea culturală, academicianul Mihai Cimpoi a relatat că Ninela Caranfil este un talent distinct, bine conturat, sînt remarcabile interpretările ei de poezie românească clasică şi contemporană (M. Eminescu, L. Blaga, V. Voiculescu, Gr. Vieru, D. Matcovschi, N. Dabija, L. Lari ş.a.). Este evident şi darul ei de publicistă, graţie căruia artista promovează valorile estetice, fără a fi străină şi de politică, de frămîntările societăţii noastre.

Cei care au acordat ajutorul financiar la apariţia cărţii sînt Nina Gorincioi-Cadoppi şi soţul ei Daneo Cadoppi – o familie cu chipuri luminoase care au făcut să aibă loc această întîlnire a oamenilor dornici de libertate, de adevăr şi de frumos. „Mă bucur că sîntem atît de bogaţi spiritual”, a accentuat cu mîndrie în suflet conaţionala noastră Nina Gorincioi-Cadoppi. Apoi a continuat să-şi depene firul vieţii sale de prin anii ’70-’90 ai secolului trecut şi pînă în prezent. Sala a ascultat-o cu răsuflarea întretăiată. „Vreau să vă văd mai optimişti, trăind cu mai multe bucurii. Îmi iubesc nespus neamul românesc, de aceea am hotărît s-o ajut pe Ninela Caranfil la editarea cărţii”, a spus în încheiere N. Gorincioi-Cadoppi.

„Ninela Caranfil astăzi s-a prezentat şi ca un regizor, căci ne-a prezentat un spectacol frumos şi sincer”, a relatat în luarea sa de cuvînt omul de afaceri Chiril Lucinschi, care la vremea sa a sponsorizat apariţia unui CD al artistei noastre. „Cartea pusă în discuţie este o reuşită indiscutabilă a autoarei, mulţumesc pentru sinceritatea pe care am descoperit-o în paginile acestui elegant volum. Noi, cei care sîntem acum în sală, şi în continuare avem nevoie de a ne cunoaşte mai bine, avem nevoie de comunicare, să ne aflăm mai mult timp împreună”, a adăugat Ch. Lucinschi şi a propus ca în viitorul apropiat să se organizeze la BM „B.P. Hasdeu” un club de discuţii, de dezbateri, la care să participe reprezentanţi ai diferitor profesii şi generaţii, inclusiv oameni politici aflaţi acum la guvernare.

A venit cu felicitări din Oneştii Nadiei Comăneci un vechi admirator al protagonistei – ing. Constantin Rusanovschi. După cum ne-a mărturisit oaspetele de peste Prut, acasă, în familie, ascultă poeziile scriitorilor basarabeni pe CD şi plînge cînd o aude pe Ninela Caranfil recitind din Grigore Vieru, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija... Nicolae Roibu, jurnalist la ziarul Timpul, a reconfirmat că Nebănuita forţă a scenei e o carte neobişnuită, fiindcă N. Caranfil a avut şi mai are a spune amănunte tulburătoare despre tagma actoricească.

A ţinut să-şi felicite colega de facultate actriţa Victoria Usatiuc. „Mă bucur de succesele Ninelei Caranfil... Îi doresc puteri şi voinţă să mai scrie”, a zis cu multă căldură în suflet V. Usatiuc.

Ninela Caranfil a găsit acea cheie care
i-a deschis calea şi a îndreptat-o fără greş pe făgaşul succeselor. La sigur că a ajutat-o să ducă la bun sfîrşit această muncă grea, uneori pînă la istovire, însuşi milostivul Dumnezeu, pe care îndrăgita noastră artistă îl poartă în suflet zi şi noapte – pe întreaga sa carieră de om al teatrului. Desigur nu
s-ar fi descurcat fără contribuţiile celor mai apropiaţi prieteni, adoratori ai talentului dumneaei, căci, în ultimă instanţă, anume prin eforturi colective s-a ajuns la o performanţă – cartea Nebănuita forţă a scenei va atrage atenţia şi va fascina cititori de vîrste, gusturi şi opţiuni dintre cele mai diferite.

Valeriu RAŢĂ,

şef oficiu, Serviciul editorial