Biblio Polis - Vol. 25 (2008) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Elena ŞENDREA, bibliotecar principal, DRP al BM „B.P. Hasdeu”
Gânduri aniversare pentru diriguitoarea relaţiilor cu publicul

Ce altceva decât pasiunea pentru lectură putea îndrepta paşii unei absolvente a şcolii medii spre Facultatea de Filologie, la specializarea Biblioteconomie şi bibliografie?

La fel s-a întâmplat şi cu adolescenta Tatiana Simonov, după ce terminase Şcoala nr. 1, din oraşul natal, actualmente Liceul român-francez „Gheorghe Asachi”. Era şi pe atunci o şcoală de elită, cu învăţarea aprofundată a limbii, literaturii şi culturii franceze, cu profesori ce-şi făcuseră studii la solide universităţi - din Bucureşti, Iaşi, Cernăuţi, ba chiar şi la faimoasa Sorbonă. Putea să intre fără probleme la Filologia franceză a Universităţii, şi totuşi, a optat pentru profesia de bibliotecar. La facultate, în anii 1967-1971, a avut parte de cursuri şi de profesori care i-au întărit şi mai mult dragostea de carte, de literatură, dar atmosfera de acolo a dumerit-o şi în privinţa acestui aspect: cât de importante, cât de necesare sunt pentru om, pentru comunitate - biblioteca, accesul la cunoştinţe, la informaţie, la valorile culturale.

Din 1971, Tatiana Simonov (devenită, prin căsătorie - Feodoruc), îşi începe cariera de muncă, în calitate de bibliotecar în sala de lectură, la Biblioteca Centrală Orăşenească „Jdanov”. Nu bănuia atunci că destinul îi va hărăzi o carieră de bibliotecar, în ascensiune; nu putea crede că va ajunge să trăiască în nişte timpuri când foarte multe se vor schimba în sfera bibliotecară, şi nu numai. Astfel, încă din 1988 instituţia în care debutase ca tânără specialistă începu să poarte numele marelui scriitor şi savant român B.P. Hasdeu, apoi s-a transformat radical fondul de carte, prin creşterea impresionantă, până la 50 la sută, a ponderii de literatură în limba băştinaşilor, pe urmă, cu totul altele au devenit şi metodele, tehnologiile, stilul de lucru.

Un timp Tatiana Feodoruc a activat fructuos ca director al Bibliotecii Institutului de ştiinţe pedagogice şi psihologice (IŞPP). Era, acolo, un specific al muncii, determinat de profilul instituţiei, dar şi de necesităţile de lectură şi de cercetare ale utilizatorilor, precum şi de comportamentul mai deosebit al oamenilor de ştiinţă. În aceste condiţii, putem spune că şefa Bibliotecii IŞPP s-a descurcat foarte bine – nimeni nu i-a reproşat niciodată nimic, dimpotrivă, şi astăzi unii colaboratori îi amintesc de vremurile celea, printr-un cuvânt de mulţumire şi de recunoştinţă.

Totuşi, după reorganizarea IŞPP, respectiv şi a bibliotecii de acolo, în 1999, a decis să se întoarcă „la începuturi”, la BM „B.P. Hasdeu”, în calitate de manager al Departamentului Relaţii cu publicul (DRP). În această calitate, de manager, am şi cunoscut-o mai îndeaproape pe dna Tatiana Feodoruc, lucrând în preajma dumneaei, sub conducerea dânsei, mai bine de un deceniu. Uneori nici nu-ţi dai seama cum un coleg sau un şef îşi pune amprenta pe stilul tău de lucru, poate chiar pe destinul tău. Am simţit personal această amprentă, o influenţă binefăcătoare din partea dnei Tatiana şi am fost martoră cum dânsa a contribuit la soluţionarea pozitivă a multor situaţii complicate din micul nostru colectiv. A ajutat la formarea profesională a unor colegi, iar în anumite cazuri a putut influenţa benefic munca şi chiar destinele unor colege de breaslă mai tinere. Pentru că dna T. Feodoruc, fiind un manager exigent, care ştie să-şi asume cele mai diferite responsabilităţi, totuşi, a fost şi este întotdeauna deschisă pentru comunicare, pentru dialog, te cucereşte prin sinceritate şi dorinţa de a-ţi da o mână de ajutor. Are capacitatea sau poate darul de a se ataşa de noii angajaţi ai departamentului nostru, tratându-i cu încredere şi astfel câştigând încrederea lor. Ori de câte ori a fost cazul, s-a implicat în probleme de ordin profesional sau personal, ajutând cu un sfat sau în alt mod posibil, căutând şi găsind soluţii – fapt pentru care se bucură de toată stima şi preţuirea subalternilor.

Pe parcursul anilor, de când lucrez alături, la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu” s-au perindat rânduri de bibliotecare: tinere, deştepte, bine instruite, dar şi unele ce întruneau mai puţine calităţi, însă managerul nostru a putut să formeze, din resursele umane de care a dispus, o echipă pornind de la un principiu clar: toţi sunt egali în drepturi, dar şi la obligaţiuni, tuturor li se acordă şanse egale, însă este lăudat, apreciat, menţionat şi promovat cine manifestă pasiune în muncă, dorinţa de instruire continuă, ambiţia de a merge în pas cu provocările şi cerinţele epocii în care trăim.

Îndrăznesc să afirm că dna Tatiana Feodoruc este o prezenţă impunătoare nu doar în departamentul pe care-l conduce, dar şi în cadrul BM „B.P. Hasdeu”, în reţeaua de biblioteci situate în diferite sectoare şi cartiere ale Chişinăului. În relaţiile cu directorii de biblioteci-filiale este întotdeauna corectă, cooperantă, manifestă mult spirit colegial. Ca rezultat, de-a lungul anilor, s-au legat strânse relaţii prieteneşti şi colegiale, care s-au răsfrânt benefic asupra activităţii comune, pentru binele utilizatorilor şi pentru bunul nume al Bibliotecii Municipale.

Ajungând la un frumos jubileu, este firesc ca şefa DRP al BM „B.P. Hasdeu” să facă o evaluare a activităţii desfăşurate. Şi deoarece doamna Tatiana are şi calitatea de a fi modestă, nu-i place să se laude, nici măcar să facă prea mult caz de realizările sale, vom încerca să trecem noi în revistă unele din împlinirile sale. Palmaresul acestor realizări este vast, deoarece în multe evenimente, iniţiative şi manifestări şefa Departamentului Relaţii cu publicul se implică direct, în cazul implementării unor proiecte comune dânsa organizează sau coordonează activităţile, mai ales cele ce ţin de utilizatori, de cele mai diferite programe care promovează lectura: lansări de carte, discuţii, conferinţe şi cenacluri literare, expoziţii tematice, aniversare şi omagiale de carte etc. Au devenit foarte populare şi apreciate expoziţiile de pictură, grafică, sculptură, alte genuri ale artelor figurative, uneori acompaniate de evoluări ale unor muzicieni consacraţi sau mai tineri. Experienţa acumulată, instruirea continuă, i-au dezvoltat dnei T. Feodoruc aptitudini de a construi strategii de organizare a manifestărilor, de a antrena în ele eficient personalul departamentului şi pe lucrătorii altor biblioteci, precum şi invitaţi din rândul personalităţilor culturii, ştiinţei şi vieţii publice a capitalei, de a utiliza cu succes resursele materiale şi tehnologiile moderne.

Ca manager al DRP, dna T. Feodoruc este, în fond, persoana ce coordonează activitatea culturală a filialelor BM. Iar Biblioteca „B.P. Hasdeu”, aflându-se mereu în serviciul comunităţii chişinăuiene, lansează şi promovează continuu programe diversificate de lectură, popularizează literatura universală şi naţională, în special opera scriitorilor de limbă română din R. Moldova, organizând discuţii directe între autori şi cititori, în cadrul conferinţelor literare sau al altor modalităţi de a pune în atenţia publică scrieri-evenimente editoriale. Extinderea ariei programelor culturale, de popularizare a cărţii şi lecturii, inclusiv a noilor apariţii editoriale, ne-au permis să promovăm o imagine favorabilă, de fapt – cea adevărată, a BM, inclusiv a DRP, să asigurăm omniprezenţa factorului bibliotecar în comunitatea noastră.

O formă deosebit de eficientă s-a dovedit a fi Săptămâna uşilor deschise, marcarea diferitelor aniversări de ordin cultural. Aceste şi alte câteva activităţi sunt în totalitate ghidate de dna Tatiana Feodoruc, dânsa fiind, cum se spune, „inima şi sufletul” unor animaţii culturale prioritare din reţeaua BM „B.P. Hasdeu”. Majoritatea acestor evenimente, în a căror organizare şi desfăşurare şefa DRP se implică la modul cel mai direct, cu mult elan şi dăruire, au o largă rezonanţă în viaţa chişinăuienilor. Am fost nu o singură dată martoră când scriitori, artişti, diferiţi oameni de cultură şi ştiinţă, dar şi simpli beneficiari au prezentat, emoţionaţi, sincere mulţumiri Bibliotecii Municipale, Departamentului „Relaţii cu publicul”, personal doamnei Tatiana Feodoruc, pentru calitatea manifestărilor ce au întrunit un cerc larg de colegi de breaslă, prieteni, alţi oameni curioşi, dornici de a cunoaşte mai multe, de a veni în contact cu lumea ineditului şi a frumosului. Aceste mulţumiri, credem, sunt cele mai sigure semne de recunoştinţă pentru eforturile depuse de către şefa DRP şi de întreaga noastră subdiviziune, iar totodată – de recunoaştere a rolului BM în societate. Despre unele din realizările Departamentului Relaţii cu publicul s-a scris în presa de la Chişinău şi de la Bucureşti, Iaşi, Focşani, Cluj-Napoca etc., s-a comunicat la diferite posturi de radio şi TV, de fiece dată evidenţiindu-se aportul substanţial al dnei T. Feodoruc. Pe de altă parte, însăşi dna şefă a DRP şi-a împărtăşit experienţa cu cele mai diferite prilejuri: la seminare, conferinţe, ateliere, precum şi în articole inserate în publicaţiile de specialitate BiblioPolis şi BiblioCity, în culegeri de articole şi studii cu tematică bibliologică. Cineva a numit-o pe dna T. Feodoruc „diriguitoare a bunelor relaţii culturale cu publicul chişinăuian” şi cred că astfel i-a făcut o apreciere pe care dânsa o merită din plin.

Munca dnei T. Feodoruc, entuziasmul, dăruirea, profesionalismul cu care activează la promovarea valorilor culturale româneşti şi universale prin intermediul bibliotecii sunt apreciate şi de colegi, şi de conducerea BM. În câteva rânduri doamnei Tatiana Feodoruc i s-a conferit Diploma de menţiune „Cel mai bun manager al anului” (2002, 2004). Pentru activitate rodnică pe tărâmul biblioteconomic şi cultural, de-a lungul mai multor ani, în 2000 i s-a conferit Medalia Mihai Eminescu. Voi menţiona că dânsa ţine deosebit de mult la această menţiune, mândrindu-se cu faptul că face parte din lista celor încununaţi cu lauri ce amintesc de Poetul nostru naţional. Vorba e că Eminescu este poetul cel mai drag al doamnei Tatiana, ale cărui poezii le-a îndrăgit încă din şcoală, păstrând constant această dragoste, în ciuda trecerii anilor, schimbării gusturilor şi a priorităţilor în viaţa noastră.

Acum, când doamna Tatiana Feodoruc adună crestăturile de pe răbojul anilor într-o cifră rotundă, doresc, prin intermediul revistei noastre BiblioPolis, să-i transmit din partea mea, din partea colegelor de departament, cele mai călduroase felicitări şi sincere urări de bine. Nu este chiar atât de simplu că găseşti cuvintele potrivite pentru omagierea unui om apropiat, mai ales la o zi de sărbătoare personală cum este o aniversare „rotundă”. De aceea voi apela la nişte formule tradiţionale, dar care sunt pline de adevăr şi de sens: „Să ne trăiţi, stimată, dragă Doamnă Tatiana Feodoruc, mulţi ani cu sănătate, cu multe bucurii şi noi împliniri!”. Iar în ceea ce priveşte mai concret munca de zi cu zi şi viaţa personală, fie să se împlinească vorba cântecului: „...Să vă dea Domnul tot ce doriţi!...”

Îmi exprim speranţa, dar şi încrederea că la aceste felicitări şi urări, spuse de noi din tot sufletul, se vor alătura şi toţi cei care o simpatizează, o respectă şi apreciază pe doamna Tatiana Feodoruc – ca om, ca lucrător, cu un frumos stagiu, al reţelei BM „B.P. Hasdeu”, ca şefă a Departamentului Relaţii cu publicul, ca harnică promotoare a valorilor culturale şi umanistice. Iar aceştia sunt numeroşi, trăitori în cele mai diferite colţuri ale oraşului nostru şi nu numai.

Elena ŞENDREA,

bibliotecar principal, DRP
al BM „B.P. Hasdeu”