Biblio Polis - Vol. 25 (2008) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BILANŢ / ИТОГИ / REVIEW
Dr. Lidia KULIKOVSKI, director general
BM - instituţia comunitară, culturală, informaţională preferată a chişinăuianului

Trăim într-o societate în care cunoştinţele şi informaţia sunt tot mai importante - ni le solicită viaţa noastră economică, socială şi civică. Munca, profesiunile somează abilităţi înalte de utilizare a calculatorului, a tehnologiilor digitale, informaţionale, dar şi capacităţi de studiu continuu. Interesele comunităţii chişinăuiene sunt formate din necesităţi de obţinere a diverselor abilităţi, dar şi din hobby-uri, gusturi şi interese literare, culturale, de studiu şi cercetare, istorice, genealogice etc. Posibilităţile chişinăuienilor de a-şi exercita drepturile democratice şi civice depind în mare măsură de abilităţile lor de a utiliza şi de a da sens informaţiilor disponibilizate în biblioteci, Internet şi media.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi-a direcţionat resursele şi serviciile şi a oferit în anul 2007 ceea ce chişinăuienii au vrut, şi anume: a furnizat cărţi, informaţii, servicii pe care ei le-au dorit, de care ei au avut nevoie; a maximizat accesul prin extinderea orelor de funcţionare, prin furnizarea serviciilor on-line; a conceput servicii uşor şi plăcut de utilizat pentru a menţine şi încuraja utilizatorul să rămână fidel BM; s-a preocupat permanent de dezideratele înaintate de non-utilizatori pentru a-i atrage la bibliotecă şi a spori numărul chişinăuienilor-utilizatori ai BM, confirmând astfel capacitatea instituţională a BM de dezvoltare şi schimbare.

În 2007 BM a participat la educaţia universitară prin ofertele didactice, informaţionale ale colecţiilor noastre valoroase şi diverse, prin spaţii amenajate pentru studiu, prin echipamente moderne şi acces la baze de date, având şi rol de centru de studiu şi învăţare. BM a servit 32 211 (22 %) studenţi, 63 251 (44,7 %) elevi care au folosit ofertele bibliotecii atât pentru instruire şi cercetare, cât şi pentru relaxare, delectare.

BM s-a preocupat mult, în anul de referinţă, de atragerea preşcolarilor la bibliotecă - recunoscând importanţa activităţilor de învăţare de la o vârstă fragedă înregistrând 5 891 utilizatori-preşcolari - 4 % din numărul total de utilizatori activi.

BM a dezvoltat servicii de lectură în parteneriat cu şcolile, instituţiile de învăţământ special, instituţii educaţionale preşcolare şi centre de zi pentru copii cu divers handicap. Împreună am organizat servicii vitale complementare de lectură pentru 12 667 persoane dezavantajate.

În anul 2007, 64 581 chişinăuieni au devenit cititori noi ai BM, iar 142 237 (46 270 utilizatori copii) au utilizat-o foarte activ. Pe parcursul anului de referinţă ei au vizitat biblioteca de 2 512 250 ori (copiii – de 571 557).

Biblioteca Municipală a funcţionat pentru locuitorii municipiului 7 din 7 zile la Sediul Central, 6 din 7 zile la filiale, servicii virtuale 24 din 24 ore. Fiecare din cei 142 237 utilizatori activi au beneficiat de serviciile bibliotecii în medie de 18 ori.

Colecţia Bibliotecii Municipale şi a filialelor, cu oferte de colecţii specializate, a circulat în 2007 de 6,5 ori.

Catalogul electronic al BM este unul dintre cele mai importante puncte de acces şi cheia necesară utilizatorului pentru a ajunge la resursele pe care le deţine. Înregistrările bibliografice din catalogul electronic au sporit constituind, la finele anului de referinţă, 250 000 de înregistrări.

În anul de referinţă BM a continuat să digitizeze documente pentru utilizare de la distanţă. Au fost trecute în format digital ediţiile bibliografice elaborate de bibliotecă; digitizate unele lucrări ale academicianului Mihai Cimpoi (13 vol.) şi din colecţia Hasdeu; câteva din biobibliografiile editate în anii precedenţi.

A sporit utilizarea de la distanţă a acestor lucrări - 69 612 de vizite revin e-conţinuturilor plasate pe PW, ceea ce constituie 21% din numărul total (335 868) al vizitelor virtuale. În 2007 BM a elaborat un nou concept al Paginii Web, orientat spre utilizator, cu noi posibilităţi de căutare şi de organizare a informaţiei, cu noi servicii interactive.

BM a marcat pe larg 130 de ani de existenţă, sub genericul Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriate.

Prioritar în anul de referinţă au fost acţiuni majore precum: Anul Mircea Eliade, Anul Eugen Doga, Anul European al egalităţii şanselor pentru toţi.

Biblioteca a încurajat lectura prin programe, campanii, iniţiative, activităţi şi evenimente în filiale, în sectoare şi la periferii, organizând lecturi simultane, lecturi cu voce tare, lecturi bilingve, conferinţe literare, dezbateri în jurul lecturii, operelor, curentelor literare etc., susţinând Programul Lecturile verii, Ora poveştilor, Programe pentru persoane dezavantajate.

În 2007 BM şi filialele au organizat 2 323 de programe culturale, cognitiv-instructive, de divertisment, la care au participat 124 419 de utilizatori activi şi potenţiali.

BM a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică şi de cercetare: cercetarea bibliografică; cercetarea biblioteconomică; cercetarea de marketing.

Anul jubiliar pentru BM a fost foarte fructuos în contextul cercetării bibliografice. Cu ocazia aniversării BM „B.P. Hasdeu” – 130 ani de lectură publică, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău” a elaborat şi editat 11 lucrări bibliografice.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a complementat cercetarea bibliografică, în unele cazuri conjugându-se şi axandu-se, în anul de referinţă, pe: studierea materialelor legate de viaţa şi activitatea lui B.P. Hasdeu, studierea şi valorificarea informaţiilor despre personalităţile marcante ale culturii naţionale.

Pentru a anticipa schimbările, pentru a identifica tendinţele în domeniul biblioteconomic, pentru a adapta BM la cerinţele Societăţii Cunoaşterii şi pentru a îmbunătăţi activitatea bibliotecii au fost realizate cercetări care au avut ca subiect: publicul bibliotecilor, perfecţionarea cadrului de reglementare de bibliotecă, cultura instituţională, fundamentul normativ şi de reglementare a proceselor tehnologice; imaginea publică a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” (studiu de imagine din presa scrisă) etc.

Cercetarea de marketing a avut ca scop îmbunătăţirea percepţiei publice a BM, măsurarea satisfacţiei utilizatorului BM, evaluarea activităţii bibliotecii, a nivelului profesional al angajaţilor şi motivarea beneficiilor sociale şi culturale şi a servit ca temei pentru îmbunătăţirea şi modernizarea serviciilor, colecţiilor, facilităţilor pentru utilizatori.

Anul 2007 a înregistrat 530 de prezenţe în mass-media scrisă şi 508 în cea audio-vizuală care au conturat, întreţinut şi desăvârşit consistent imaginea BM atât în comunitatea locală, cât şi în cea profesională. 260 surse aparţin bibliotecarilor noştri.

Au fost foarte multe activităţi importante în anul 2007 la BM. Vom evoca, în context: inaugurarea, la 11 mai, a Centrului de Informare Europeană cu susţinerea Programului Iniţiative Europene al Fundaţiei Soros-Moldova; deschiderea Bibliotecii „Adam Mickiewicz”, la 11 noiembrie 2007; inaugurarea Bibliotecii „Liviu Rebreanu”, la 27 noiembrie 2007, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud; 15 ani de la deschiderea Bibliotecii „Onisifor Ghibu”; 15 ani de la deschiderea Bibliotecii „Hristo Botev”; 15 ani de la deschiderea Bibliotecii „Mihail Ciachir”; câştigarea proiectului In focus – legal researh, de către Biblioteca Publică de Drept, co-finanţat de Ambasada SUA şi Fundaţia Soros-Moldova, suplinind colecţia bazelor de date cu – HeinOnline. Ne-am ales cu o serie de premii şi distincţii: Premiul I în categoria Artă şi Cultură pentru Cel mai bun site în cadrul Concursului Naţional Web Top - Bibliotecii Publice de Drept; Premiul Clopotul de bronz - Bibliotecii Publice de Drept, în cadrul celei de-a IV-a ediţii a Zilelor dreptului de a şti în Republica Moldova; Premiul mare pentru contribuţii la dezvoltarea domeniului biblioteconomic la Concursul Cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţa informării; Premiul I, II Secţiunea Bibliologie, şi Premiul III la Secţiunea Biobibliografie.

O instituţie de mărimea, diversitatea şi complexitatea Bibliotecii Municipale s-a confruntat, ca şi în anii precedenţi, cu multe probleme de ordin managerial, administrativ şi de informatizare. Multe din aceste probleme au fost depăşite prin practicarea managementului participativ la nivel de reţea, prin elaborarea politicilor şi documentelor de reglementare proprii, prin susţinerea unui sistem comprehensiv de instruire, prin elaborarea şi câştigarea proiectelor, prin încercarea practicării activităţii de voluntariat.

Am depăşit problemele şi am obţinut succese pentru că BM:

A pus utilizatorul în fruntea priorităţilor, l-a ascultat, l-a angajat, l-a implicat în modernizarea serviciilor ca să răspundă mai eficient necesităţilor lor reale;

A furnizat acces şi oportunităţi la cunoştinţe, abilităţi, informaţii pentru dezvoltarea creativităţii, fiecărui grup social din comunitate;

A acordat atenţie specială necesităţilor copiilor, familiilor şi tinerilor şi a depus efort pentru a le satisface;

A îmbunătăţit calitatea stocului de resurse şi materiale, a serviciilor în scopul atragerii şi sporirii utilizării bibliotecii;

A exploatat potenţialul bibliotecii pentru a furniza acces şi a promova lectura, a implica mai mulţi oameni la lectură, a făcut procesul lecturii mai accesibil şi mai atrăgător;

A lucrat în cooperare, dezvoltând parteneriate pentru ca publicul să primească servicii consistente de nivel excelent, oriunde s-a aflat;

A modernizat spaţii, servicii pentru a satisface cererile şi necesităţile, aşteptările comunităţii;

A muncit mai eficient, a utilizat resursele mai bine şi a investit mai mult în furnizarea serviciilor digitale;

A comunicat şi a demonstrat rolul şi valorile sale pentru comunitate;

A măsurat şi îmbunătăţit performanţa utilizând standarde şi scopuri care au putut fi înţelese de oricine şi care au condus la îmbunătăţiri necesare publicului.

Rezultatele anului 2007 au arătat că BM nu şi-a încetinit ritmul, nu şi-a pierdut vitalitatea, nici prestigiul obţinut. Am fost capabili să calibrăm spiritul instituţiei noastre, astfel încât să putem obţine succesul pentru care am muncit şi pe care am vrut să-l obţinem.

Capacitatea instituţională şi capabilitatea personalului, complementate de suportul Administraţiei Publice Locale ne-au dat posibilitatea să trecem peste obstacole, să depăşim problemele, să remediem sincopele şi să rămânem în continuare instituţia comunitară, culturală preferată a chişinăuianului.