Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
REVISTA REVISTELOR / ОБЗОР ПРЕССЫ / JOURNAL`S REVIEW
(Lidia ANDRONIC)
“Lumina cărţii”

Publicaţia anuală a BJ „Lucian Blaga” din Alba Iulia, serie nouă, an. 1(13), nr. 1, 2006, a ajuns la BM „B.P. Hasdeu” la sfârşitul lunii decembrie. Un număr splendid, a apărut într-o nouă serie, şi deci, într-o concepţie grafică şi un conţinut înnoite şi proaspete. Este un număr special pentru că are binecuvântarea Arhiepiscopului de Alba – Iulia Andrei, din care spicuim doar un crâmpei: „Dumnezeu să ajute biblioteca, într-o lume în care nu se citeşte prea mult, să răspândească în continuare lumină şi să-i ajute pe oameni să înţeleagă că pe lângă pâinea cea de toate zilele, au nevoie şi de hrană spirituală”.

Numărul mai publică şi cuvinte de salut şi susţinere ale domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Alba – Ion Dumitrel; ale primarului municipiului Alba Iulia – domnul Mircea Hava; ale prefectului de Alba – domnul Cosmin Adrian Covaciu.

Cuprinsul este foarte consistent, impresionează diversitatea şi valoarea lui. Se deschide prin articolul Se-aprind luminile pe rând, semnat de directoarea Bibliotecii Judeţene „L. Blaga”, dna Mioara Pop, care e un editorial şi totodată şi argument pentru această haină nouă a revistei BJ, prezintă şi programul Zilelor Bibliotecii Judeţene - program de acţiuni de largă respiraţie culturală şi naţională, în cadrul căruia a fost lansat şi acest număr al revistei Lumina cărţii.

Urmează un articol excepţional - Biblioteca – a treia casă, semnat de cunoscutul, la noi, director al BJ „Petre Dulfu”, Maramureş, Teodor Ardelean. Dumnealui abordează un concept vehiculat de prin anii ’90 ai secolului trecut pe plan mondial, dar în perimetrul român cred - prima dată. T. Ardelean este convins că biblioteca are o ţintă nouă la acest început de secol şi mileniu nou: să se deschidă mai mult spre comunitate, pentru comunitate, să fie o prezenţă vie în comunitate, să trăiască împreună cu comunitatea. Aceasta, spune autorul, va obliga biblioteca să-şi reducă funcţiile vechi, unele să le potenţeze, să accepte altele noi, alături de metode de diseminare, proceduri de lucru aplicabile deja. Însă, caracteristic acestui concept, vor fi mai ales, noile tehnici de apropiere sinergică. Articolul incită discuţii, dezbateri pe care le vom face şi în cadrul BM „B. P. Hasdeu”.

Revista cuprinde mai multe articole de specialitate printre care: Împreună la Cultură – parteneriate ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, semnat de Daniela Floroian; Implicarea bibliotecii comunale în viaţa comunităţii, de Angela Petruţa, exemplu parcă cerut de articolul lui T. Ardelean; Soluţii pentru informatizarea bibliotecilor IME România; Educaţie prin lectură, autor Anca Miron; Biblioteca - dăruire şi împlinire în timp, de Elisabeta Barbu; Biblioteca prietena mea - o selecţie de sugestii şi gânduri despre lectură, carte, bibliotecă ale elevilor din cl. IV-a de la Şcoala „M. Eminescu”.

Numărul mai cuprinde un articol interesant despre peripeţiile bibliotecii lui Badea Cârţan, având-o ca semnatar pe Felicia Colda, cunoscută şi ea de bibliotecarii de la Chişinău, intitulat Badea Cârţan şi ingenioasa sa „bibliotecă circulantă”.

Revista publică şi două interviuri: primul cu sculptorul Ion Tămaş, autorul bustului lui L. Blaga, sculptat în lemn de cireş, de la Casa memorială din Lancrăm – Cum m-am apropiat de Lucian Blaga - realizat de Mioara Pop; şi al doilea, cu Manuela Marin, doctorandă, cercetătoare şi cititoare a BJ, făcut de Felicia Colda - Biblioteca şi rescrierea istoriei, despre rolul bibliotecii în viaţa unui cercetător.

Nu se putea ca revista bibliotecii să nu ofere spaţiu şi cunoscutului poet, scriitor Ion Mărgineanu. Biblioteca îi consacră rubrica Profil de scriitor la aniversare – Ion Mărgineanu – care îi trece în revistă opera, aminteşte crâmpeie din viaţa literară a lui, publică o pagină de versuri şi tableta Seninătatea unui mormânt, semnate de Ion Mărgineanu. După cum se remarcă în Lumina cărţii, numele Ion Mărgineanu, este „poezie, proză, romane, teatru; şi folclor, şi dicţionare, şi documentare, şi pagini de memorialistică, şi monografii istorice şi literare, şi antologii, şi monografii şi restituiri; şi traduceri, şi prefeţe, şi postfeţe...” Şi încă multe altele, care nu încap aici; despre una amintită în treacăt vrem să adăugăm ceva aici. Pentru noi, cei din Basarabia, numele Ion Mărgineanu este şi biblioteca „Alba Iulia” din Chişinău, ctitorul căreia a fost şi este. Lui i-a aparţinut minunata idee de a deschide la Chişinău o bibliotecă cu numele unui oraş legendar, în care trăieşte şi creează, pe care-l iubeşte şi-l înveşniceşte în scrieri. La fel iubeşte şi această bibliotecă, ca pe un copil al lui, pentru că aşa şi este. Şi dragostea celor de la biblioteca publică „Alba Iulia” din Chişinău e reciprocă.

Ion Mărgineanu e prezent cu un eseu original, sincer şi sentimental - Cartea faţă în faţă cu ea însăşi, despre doamnele unei instituţii devoratoare de informaţii, care fac literatură deasupra bucuriilor muncii propriu-zise, oboselii, tracasărilor cotidiene. Dl Ion Mărgineanu le dă fiecăreia o fişă bibliografică pentru a puncta şi resublinia largile lor posibilităţi de exprimare, paşii făcuţi spre cititor prin publicarea unor cărţi : de poezie, proză, dicţionare, însemnări, recenzii, portrete intrate în circuitul valoric autohton şi naţional. Acestea sunt directoarea BJ Mioara Pop, Daniela Floroian-Barb, Felicia Colda de la bibliotecă, Victoria Popescu, contabilă, şi Maria Petre Mărgineanu, profesoară de violoncel – cinci nume pe care le uneşte scrisul, cartea.

Revista mai conţine prezentări de cărţi, afişe şi noutăţi editoriale.

Sincere felicitări colectivului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba pentru o revistă de excepţie!

Lidia Andronic