Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
REVISTA REVISTELOR / ОБЗОР ПРЕССЫ / JOURNAL`S REVIEW
(L. ATAMANU)
"Rafturi"

În ultimele zile ale lui decembrie 2007, au ajuns la noi, prin bunăvoinţa dlui Dragoş Neagu (director adjunct), un set de publicaţii ale Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” din Brăila (la care vom reveni în alt număr de BiblioPolis), printre acestea fiind şi o nouă revistă de specialitate – Rafturi.

M-a atras ca un magnet eleganţa tipografică, mai întâi de toate, apoi interesul pentru conţinut care nu m-a lăsat să închid revista până nu am lecturat-o, după care a venit satisfacţia că am descoperit o publicaţie de calitate şi, în final - bucuria că o avem în bibliotecă pentru toţi bibliotecarii BM şi studenţii de la Biblioteconomie, din cadrul USM.

Rafturi, recunoaşte dna directoare Rodica Drăghici în Editorial, este un alt nume pentru o publicaţie pe care Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” o editează de ani buni, în ideea familiarizării cititorilor cu activitatea unei instituţii-emblemă pentru Brăila.

Numele nou – Rafturi – aduce şi un concept nou al buletinului informativ al bibliotecii: unul mai atractiv, mai divers. Punct ţintit – punct ochit de colegiul redacţional. Revista cuprinde mai multe subiecte, mai multe domenii – artă, religie şi credinţă, precum şi cronici literare, alături de materialele de specialitate, biblioteconomice.

Aşa cum ne asigură Rodica Drăghici - din Rafturi nu va lipsi memoria Brăilei - numărul debutează, logic şi corect, cu rubrica „Personalităţi brăilene”, care găzduieşte un articol frumos, Centenar simplu, semnat de Cristian Robu-Corcan. Este consacrat centenarului unui brăilean, scriitor, jurnalist, publicist, dramaturg, colaborator la revista Cuvântul - Mihail Sebastian, de origine evreiască. Cristian Robu-Corcan actualizează numele brăileanului Mihail Sebastian prezentându-i opera pentru generaţia de azi, dar insistă mai mult pe Jurnalele de creaţie ale scriitorului, punând în valoare acest gen literar, şi, concomitent, personalitatea autorului.

Urmează Laura Caplea care, la rubrica Actualitate biblioteconomică, repune în valoare Biblioteca Brukenthal la bicentenarul existenţei sale (deschisă la 1817). Articolul se centrează pe valorile colecţiei acestei biblioteci şi pe cadrul de cercetare, european, oferit de faimoasa bibliotecă-muzeu.

La Cronici de carte - Mihai Vieru prezintă, sub titlul Poeme cu colibri în păr cartea de debut a Dianei Corcan Stăpânul lupanarului, apărută la Editura Brumar, în 2007. M. Vieru ne convinge că acest volum, de o exemplară individualitate, propune cititorilor un excurs al imaginii de rit neo-suprarealist, ne proiectează axiome ale unor stări tranzitorii aparţinătoare unui adevăr personal relevat şi turnat în matricea formei poetice practicate în manieră personală şi nouă, neabordată până acum în literatura română.

Cronica de film conţine Fantasmele lui Forman, de Adrian Buzdugan, o cronică la filmul Goya’s Ghosts – despre inchiziţia spaniolă - a cunoscutului regizor de origine cehă, Milos Forman, deţinător a două premii Oscar.

Revista Rafturi are o rubrică Interviu – nu ştiu, permanentă ori ocazională – dar care, în acest număr, prin Cristian Robu-Corcan şi Dan Bistricean urmăreşte să scoată la lumină, pentru cititori, proiectele literare ale scriitorului Constantin Gherghinoiu. Astfel, revista ne oferă şi comentariile lui pe marginea literaturii române contemporane, a literaturii brăilene contemporane… Interviul, cu titlu foarte sugestiv: Provincialismul este o boală cumplită, pune în discuţie, prin consemnatari şi prin răspunsurile intervievatului, probleme ale cunoaşterii şi atitudinii faţă de personalităţile literare brăilene, problemele valorificării contribuţiei lor la cultura românească şi la numele localităţii. Referitor la Panait Istrati, C. Gherghinoiu rămâne nemulţumit de atitudinea Brăilei faţă de acest scriitor notoriu, faţă de care consideră că „trebuie totul regândit şi revizuit într-un context mai amplu, el merită mult mai mult…” Revista publică şi o fişă biografică a scriitorului Constantin Gherghinoiu.

Rubrica Analele bibliotecii prezintă Un manuscris inedit în colecţia Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila, semnat de Ion Volcu. Este vorba de Jurnalul de front al Regimentului 8 Infanterie / Capitol IV. Războiul Întregirii Neamului, cu 134 p. 19 f. schiţe f. foto. Fiind un document încărcat cu fapte concrete, memorabile, ale luptei pentru libertate şi dreptate, BJ a hotărât să restaureze manuscrisul şi să-l publice pentru a-l face accesibil publicului larg.

Tot la această rubrică este publicat, sub semnătura lui Aurel Furtună, Centenar Ştefan Mircescu - profesor, publicist brăilean, intelectual foarte apropiat de BJ. Lucrările sale referitoare la personalităţile brăilene au fost donate Bibliotecii, alături de fotografii, corespondenţă, 20 de caiete cu însemnări de lectură, alte materiale, dar şi două scrisori semnate de Panait Istrati.

Dan Bistricean susţine rubrica Adevăruri spirituale, cu Sofianicul din perspectiva teologului şi a filosofului, încercând o tâlcuire comparată a Sofiei în percepţia rusului Pavel Florenski şi a românului Lucian Blaga.

Acelaşi Dan Bistricean prezintă Două achiziţii de excepţie - Integralele Bach şi Mozart, intrate în colecţia Mediatecii BJ „Panait Istarti”, apoi Noutăţile editoriale – achiziţii ale bibliotecii din Brăila.

Rubrica Agenda culturală trece în revistă cele mai importante acţiuni culturale din ţară şi, la final, Calendarul cultural brăilean.

Revista place şi atrage prin executare tipografică, în primul rând. Apoi prin noutate şi originalitatea rubricilor – un generic şi subtitlu: Platinum: Personalităţi brăilene; 451 Farenheit: Cronica de carte; Autochrome: Cronica de film; Symposion: Interviu; Memoria: Analele bibliotecii; Eutherpe: Noutăţi muzicale; Exposeum: Noutăţi editoriale; Puzzle: Agenda culturală.

Rafturi este o revistă de specialitate şi de cultură foarte bună, pe măsura Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” din Brăila. Felicitări colegiului de redacţie, editurii, machetatorilor, şi bineînţeles, Bibliotecii!

L. Atamanu