Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
REVISTA REVISTELOR / ОБЗОР ПРЕССЫ / JOURNAL`S REVIEW
(Lidia KULIKOVSKI)
“Lectura”

Revista Lectura, publicaţie a Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, în serie nouă, nr. 3-4, 2006, ajuns la BM la sfârşitul acestui an, are un cuprins structurat în patru mari compartimente: Info profesional, Aniversare – Biblioteca Transilvania din Chişinău, Agenda evenimentelor şi Experienţe şi tendinţe.

Info profesional se deschide reuşit cu un articol semnat de Adrian Grănescu – Cunoaştere locală – bibliografie locală – un punct de vedere foarte original referitor la organizarea în bibliotecile publice a unui compartiment de istorie şi cunoaştere locală. Domnul A. Grănescu a studiat subiectul şi enumără argumentele pentru înfiinţarea/existenţa acestor entităţi în cadrul bibliotecilor publice mari. „Cea mai importantă raţiune, spune autorul, de constituire a unui astfel de mic (sau, mijlociu) departament în zona sa adevărată de interes, în zona sa „de naştere” este şi faptul că doar acolo, la locul în care s-a produs, vor fi căutate informaţiile de către cei mai mulţi utilizatori”. Colecţiile locale, afirmă A. Grănescu, citându-l pe Peter Burke, sunt nişte microistorii, iar cei care le constituie şi valorifică - microistorici. Să fie oare şi bibliotecarii, care îngrijesc aceste colecţii locale, care dezvoltă cunoaşterea locală, nişte microistorici? Invit bibliotecarii BM să citească acest articol, care trimite la lucrări fundamentale, ca cele ale lui P. Burke şi Le Roy Ladure, Emmanuel Montaillou.

Rubrica este continuată pe acelaşi subiect – local – şi urmează articolul Simonei Floruţău Servicii noi pentru Comunitatea Locală. Simona Floruţău abordează subiectul sub unghiul imperativităţii acestor servicii acum când „Obsesia universalismului, a enciclopedismului Internetului, a început să fie serios concurată de preocupările care vizează prezervarea şi promovarea specificului local”. Autoarea porneşte de la preocupările de dezvoltare a comunităţilor locale de către Comisia Europeană, IFLA, UNESCO şi rolul bibliotecilor, compară modelul american (bazat mai mult pe genealogie) şi modelul european (bazat mai mult pe patrimoniul documentar local), precum şi preocupările ANBPR cu privire la istorie/cunoaştere locală. Mai departe Simona Floruţău face o trecere în revistă a preocupărilor de istoria locală a BJC, de deschiderea unui nou serviciu de istorie locală în structura bibliotecii, atenţionând toate problemele legate de acest travaliu – metodologie, terminologie, instruire, achiziţii etc. Încheie parafrazându-l pe Nicolae Iorga: „…comunitatea locală care nu-şi cunoaşte istoria este ca şi copilul care nu-şi cunoaşte părinţii. Avem mereu nevoie să ne întoarcem înspre rădăcini, înspre origini ca să nu rătăcim drumul ce-l avem de parcurs”.

Sorina Stanca continuă rubrica Info profesional cu un articol despre Derularea Proiectului European LIBER-IMMS structurat în două compartimente. Primul e o Introducere în care caracterizează sistemul RFID (Identificare prin RadioFrecvenţă), proiectul european LIBER-IMMS – servicii interactive de transmitere de mesaje prin Internet şi telefonie mobilă, bazate pe tehnologia RFID, destinate bibliotecilor şi participarea, ca partener, a BJC în acest proiect; şi doi – Implementarea soluţiilor RFID la Secţia de împrumut pentru adulţi a Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”, în care enumără etapele de implementare la BJC, problemele întâlnite şi beneficiile acestui sistem pe care l-am văzut funcţionabil, în vara anului acesta.

Tot în rubrica Info profesional este publicat şi un material despre Conferinţa Internaţională EAHIL a Bibliotecilor Medicale. Autoarea, Diana Avram, a participat la această conferinţă, deşi de interes pentru bibliotecile medicale, susţine că pentru ea a însemnat o nouă perspectivă asupra bibliotecilor europene şi mondiale, o nouă experienţă de la bibliotecar la bibliotecar şi prietenii care speră că vor creşte în colaborări. Temele abordate la conferinţă au fost publicaţiile electronice, baze de date şi resurse internet specializate, biblioteci virtuale, motoare de căutare specializate, pe câteva din care le caracterizează detaliat.

Rubrica Aniversare – Biblioteca „Transilvania” din Chişinău – titlul vorbeşte de la sine - este consacrată Bibliotecii „Transilvania” şi anume aniversării la care a participat o echipă de clujeni - oameni de vază ai Clujului. Rubrica descinde cu un articol semnat de jurnalistul Ilie Rad, prof. universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea „Babeş-Bolyai” - Biblioteca „Transilvania” din Chişinău – 15 ani de existenţă, în care relatează despre manifestările prilejuite de aniversare, prezintă echipa de scriitori - Adrian Grănescu, Lucian Cristea, Virgil Bulat, care şi-au lansat cărţile în cadrul acestui program.

Următorul articol, Donaţii pentru Biblioteca Publică „Transilvania” din Chişinău – câteva consideraţii lapidare, este interesant prin gândurile unui scriitor şi bibliotecar despre utilitatea şi necesitatea efortului de a dona succesiv cărţi unei biblioteci – de 15 ani în cazul Bibliotecii „Transilvania”. A. Grănescu prezintă succint autorii intraţi în donaţia adusă Bibliotecii „Transilvania” la aniversare, domeniile şi tematica donaţiei de peste 800 de exemplare. În încheiere citează din B.P. Hasdeu: „Fără a avea o însemnătate politică, fără a lua parte în [la] formarea cetăţenilor aptivi [activi] ai statului biblioteca publică este nulă”. Aşadar, scrie A. G., iată scopul principal în jurul căruia s-au desfăşurat Zilele Bibliotecii „Transilvania”, ediţia 2006, o foarte frumoasă realizare ale cărei roade, chiar dacă au început să se vadă, se vor culege mult mai târziu.

Această rubrică mai include doi autori de la noi – Parascovia Onciu şi Lidia Kulikovski, autoare ale unor articole despre colecţia şi parteneriatul Bibliotecii „Transilvania” cu Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj.

Rubrica Agenda evenimentelor prezintă succint un schimb de experienţă cu colegii de la Biblioteca Judeţeană „Vorosmarty Mihaly” din Szekesfehervar, Ungaria, semnatar Sorina Stanca; Octavia Hulpoi relatează despre Zilele bibliotecilor de cartier, ediţia a XII-a; Maria Panea scrie despre poezia Luciei Dărămus, Doina Popa prezintă o informaţie despre expoziţia „Proprietatea Industrială şi Societatea Românească” şi colaborarea Bibliotecii Judeţene Cluj cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; iarăşi Sorina Stanca relatează despre inaugurarea Centrului de Informare şi Resurse American Corner Cluj-Napoca în cadrul BJC. Rubrica se încheie cu un eveniment editorial – lansarea cărţii – Instanţa Mariei, autor Lucian Cristea, pe care chişinăuienii l-au cunoscut la Zilele Bibliotecii „Transilvania”, semnatar Doina Popa.

La rubrica Experienţe şi tendinţe sunt publicate două articole importante pentru noi, bibliotecarii. Competenţe pentru specialiştii în informare ai secolului XXI, ediţie revizuită, iunie, 2003 este un material pregătit pentru Comitetul de Directori ai Asociaţiei Bibliotecilor Specializate de către Comisia responsabilă de competenţele bibliotecarilor specializaţi în componenţa Eileen Abels, Rebecca Jones, John Latham, Dee Magnoni şi Joanne Gard Marshall - tradus şi adaptat de Camelia Mihuţ.

Materialul următor - Împreună vom crea biblioteci mai bune. Proiect suedez pentru un manual de evaluare a calităţii, autori Cristina Jonsson Adrial şi Johan Edgren, a fost tradus de Ema Tudor. Materialul este util nouă, bibliotecarilor din bibliotecile publice care dorim să începem aplicarea unui sistem al calităţii.

În încheiere vreau să subliniez că Lectura, revista Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, este o publicaţie profesionistă, menţinută la aceleaşi cote valorice pe care le-am văzut din primul număr, serie nouă, este cu adevărat revista bibliotecii, cum scrie pe copertă – prezintă biblioteca cu oamenii săi, cu proiectele, rezultatele, inovaţiile şi problemele ei. Colegiul redacţional – Tatiana Costiuc, Georgeta Dodu, Rodica Ivan, Adriana Kiraly, Sorina Stanca – susţinut de redactorul-şef Adrian Grănescu şi cu tot sprijinul directorului publicaţiei, Doina Popa, reuşesc de fiecare dată să ne ofere o revistă interesantă, utilă pentru instruire profesională, fapt pentru care le mulţumim şi îi felicităm!

Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI