Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
(Ludmila PÂNZARU)
Breviar bibliografic

Suita de lucrări elaborate şi editate de Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”, prilejuite de aniversarea a 130-a de la fondare, şi prezentate pe paginile revistei în numerele anterioare, se încheie cu încă o lucrare apărută în 2007: Cărţi cu dedicaţii: (în col. Bibl. Municipale „B.P. Hasdeu”) / ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; alcăt. Claudia Tricolici ; Bibl. Municipală B.P. Hasdeu. – Ch. : [S. n.], 2007. – 352 p.

Cărţi cu dedicaţii constituie o continuare a Catalogului cărţilor cu autografe şi dedicaţii donate Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi filialelor ei, apărut în 2002, şi este mult mai bogată decît ediţia anterioară. Catalogul se deschide cu sinteza Colecţia Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” – actul unui efort colectiv, semnată de dr. conf. univ., directorul general al BM, L. Kulikovski. Autoarea analizează colecţia, prin cărţile intrate, prin autografele ajunse în această perioadă la BM, care reflectă semnificaţia acestor ani din istoria bibliotecii, a relaţiilor cu cititorii, autorii, relaţiile de colaborare dintre BM şi alte instituţii, cu alte ţări. Conservând urmele acţiunilor, evenimentelor produse, înscriind fiecare carte intrată în bibliotecă într-un proces de constituire a memoriei vii a BM.

Bibliografia include 1522 de titluri structurate în patru compartimente: Cărţi cu autor, Cărţi fără autor şi Cărţi în limba rusă şi în alte limbi cu caractere chirilice, Indexuri auxiliare, aranjate în ordine alfabetică. Fiind un catalog, lucrarea include, în afară de descrierea bibliografică şi dedicaţia propriu-zisă, adresa documentului bibliografiat.

Indexurile auxiliare: Indexul autografelor anonime, Indexul beneficiarilor de autografe/donaţii, Indexul de donatori, Indexul de limbi, Indexul de nume şi Indexul geografic devin, şi în acest caz, de un ajutor real pentru utilizatori. Astfel, pornind de la orice index, utilizatorul poate accesa orice notiţă bibliografică.

Ludmila PÂNZARU