Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
ANUL EUGEN DOGA / ГОД ЭУДЖЕНА ДОГИ / YEAR EUGEN DOGA
Viorica CUCEREANU
Eugen Doga. Compozitor, academician

Volumul Eugen Doga. Compozitor, academician este prima şi cea mai completă lucrare de analiză şi sinteză a creaţiei remarcabilului compozitor basarabean care, neîndoios, face parte acum din elitele culturii muzicale universale.

Format ca muzician în perioada sovietică, floarea creaţiei sale, de-o frumuseţe paradisiacă, şi-a ales un cu totul alt teren de creştere decât solul sterp al realismului socialist - cel romantic. Tendinţele romantice şi neoromantice, în muzica lui Eugen Doga, se înscriu cu precădere în dimensiunea nemărginită a folclorului, acesta fiind matricea purtătoare de chintesenţe spirituale absolute.

Considerat un compozitor „solar”, în sensul luminii muzicale pe care o emană nestăvilit operele sale, Eugen Doga ştie exact rana ce se vrea tămăduită. Nu dramatizează, însă, „drama” luminii care se confruntă cu întunericul, ci, din contra, îi pune în valoare puterea. Arhetipul frumosului etern - celebrul Vals al lui Eugen Doga din filmul O dramă la vînătoare - a fost inclus pe bună dreptate de UNESCO în lista capodoperelor secolului XX.

Tendinţa spre sinteza artelor, după cum afirmă experţii în materie de muzicologie, poate fi considerată una dominantă în creaţia lui Eugen Doga. Paleta nemaiîntâlnit de bogată a genurilor pe care le profesează, de la pânze monumentale până la creaţii pentru copii sau viceversa („Visez imposibilul, să cuprind toate genurile muzicale”, susţine maestrul), o pune generos în serviciul altor arte. Dovadă este baletul Luceafărul - remarcabila co-producţie Doga-Loteanu, muzica pentru circa 200 de filme, 13 spectacole teatrale, diferite ceremonii de stat, precum a fost deschiderea şi închiderea Jocurilor Olimpice de la Moscova în 1980 etc.

Cele patru compartimente ale cărţii: a) „Studii. Sinteze. Articole”, b) „Evocări”, c) „Eugen Doga. Tablete, cugetări”, d) „O viaţă în imagini” - sunt semnate de o valoroasă echipă de cercetători ai Academiei, muzicologi, scriitori, ziarişti. Din colegiul de redacţie fac parte dr. hab. Ana-Maria Plămădeală (coordonator de ediţie), dr. hab. Vladimir Axionov, dr. Violina Galaicu, dr. Victor Ghilaş, dr. Aurelian Dănilă, dr. Dumitru Olărescu, dr. Alexandru Bohanţov, ziarista Luminiţa Dumbrăveanu; responsabil de ediţie este dr. hab. Mariana Şlapac. Iar, după cum mărturiseşte acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, „...ideea „crudă” a acestei cărţi s-a născut la 31 august 2004, în casa maestrului, unde fuseseră invitaţi la „o cupă de muzică” scriitorii Luminiţa Dumbrăveanu, Vlad Pohilă şi subsemnatul (acad. Gheorghe Duca – n.n.). Ideea s-a „copt”, însă, în 2006 şi s-a realizat în anul curent, declarat de Guvernul şi Parlamentul de la Chişinău ANUL EUGEN DOGA, un gest ce face cinste statului Republica Moldova, un gest pe potriva măreţiei şi importanţei operei lui Eugen Doga în contemporaneitate.”

Acest prim volum sintetic despre viaţa şi creaţia lui Eugen Doga este al treilea în importanta serie Academica, lansată în 2006 de editura „Ştiinţa”. Pe lângă informaţia şi analiza inedită ce o comportă, cartea creează un precedent pentru a analiza şi a face cunoscute lumii personalităţi şi fenomene artistice complexe.

Viorica CUCEREANU