Biblio Polis - Vol. 24 (2007) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Tatiana FIODORUC, manager, Departamentul Relaţii cu publicul
Chişinăul citeşte mereu cărţi noi

Desfăşurată pentru a patra oară, acţiunea cognitiv-culturală în cauză se înscrie printre tradiţiile frumoase iniţiate şi susţinute cu tenacitate de către BM „B.P. Hasdeu”. Patru ani la rînd, cu antrenarea tuturor filialelor sale, Biblioteca Municipală promovează cartea în general şi cea naţională în special şi ridică gustul pentru lectură la rang de condiţie SINE QUA NON (indispensabilă) omului modern. A citi înseamnă a şti. A citi înseamnă a te dezvolta, a creşte interior şi spre lume. A citi mai înseamnă şi a te delecta. Aceste dimensiuni ale lecturii s-au materializat, în 2007, în trei direcţii axate pe trei cărţi destinate unor categorii de vîrstă: „PREŞCOLARII CITESC O CARTE”, „PREADOLESCENŢII CITESC O CARTE” şi „CHIŞINĂUL CITEŞTE O CARTE”, ultima avînd ca obiectiv dragostea la lectură a celor adulţi.

Spre deosebire de cele anterioare, ediţia curentă a cuprins în exclusivitate cartea naţională. S-a procedat aşa pentru că în prezent volumele autorilor din RM sunt – calitativ – cu nimic mai prejos decît unele bestseller-uri propagate pe scară internaţională. Dovada o constituie şi premiile obţinute de editorii moldoveni la prestigioase tîrguri de carte. În al doilea rînd, potenţialul cognitiv şi delectarea emoţională propuse de volumele scrise acasă sunt mai aproape de inimile cititorilor noştri şi de realitatea imediată. Selecţia acestora s-a făcut cu multă grijă, precum se va menţiona mai jos, în bază de parteneriat cu alte instituţii.

Deprinderea artei de a citi se face în fragedă copilărie, cînd micuţii sunt atraşi mai întîi de culori, sunete şi jocuri, apoi de litere. „PREŞCOLARII CHIŞINĂULUI CITESC O CARTE” a descoperit pentru ei volumul Numărătoarea spiriduşilor de Silvia URSACHE (versuri) şi Marina ANDRUHIN (ilustraţii). A-i învăţa pe copii primele noţiuni de aritmetică prin intermediul jocului – anume acest lucru l-au înfăptuit cele două coautoare ale cărţii, în care cifrele de la 1 pînă la 10 se deprind de către copii prin povestea versificată a unor întîmplări minunate din viaţa micilor făpturi fantastice, a căror prezenţă pictată în culorile curcubeului îi ţine lipiţi de file.

Din primăvară şi pînă-n toamnă, Numărătoarea spiriduşilor s-a aflat în centrul atenţiei la toate filialele de sector, fiind citită, învăţată pe de rost, înscenată şi teatralizată în cadrul unor cicluri tradiţionale: „Ora poveştilor”, „Lecturile verii”, cenacluri pentru micuţi, convorbiri şi lecturi literare.

Toate aceste manifestări au finalizat cu o conferinţă de totalizare, la filiala „Ştefan cel Mare”, cu participarea celor mai harnici „numărători de spiriduşi”. Momentul culminant l-a constituit întîlnirea cu Silvia Ursache. Răspunzînd la numeroasele întrebări ale picilor, autoarea versurilor de numărat spiriduşii a divulgat taina: cine a învăţat să numere pînă la 10, poate să treacă mai departe cu aritmetica, încercîndu-şi puterile la nunta făpturilor de basm din ultimele file, unde zecele învăţat poate fi depănat iar şi iar, de la capăt, cu număratul nuntaşilor, al oalelor şi cănilor, muzicanţilor şi altor părtaşi de poveste. Dialogul poetei cu micuţii a fost întregit de jocul literar „Paşii spiriduşilor în lumea cifrelor”, precum şi de „încarnarea” piticilor în chip de copii, reprezentată în formă teatrală de tinerii actori de la şcoala-grădiniţă nr.152 „Pas cu pas” (conducător F. Baciu), pe care i-au admirat cu mult drag şi semenii lor de la casa de copii „Aşchiuţă”. Toţi copiii au primit în dar cîte o carte cu autograf, iar cei mai talentaţi „numărători de spiriduşi” – şi cîte o diplomă de menţiune.

„PREADOLESCENŢII CITESC O CARTE”

Cartea aleasă pentru preadolescenţii Chişinăului – Amintirile piţigoiului Zbanţ de Ion IACHIM – a fost apreciată drept una dintre cele mai bune în cadrul Salonului Internaţional de carte pentru copii - ediţia 2007 (mai, Chişinău). Autorul, distins cu Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului din RM, a demonstrat în această a treia (deja!) ediţie, revăzută şi adăugită, că lumea celor trei nepoţei ai săi, cărora le este dedicat volumul, prezintă un mare interes pentru copiii Moldovei. Cartea beneficiază de un inspirat preambul, semnat de talentatul condeier Victor Prohin, care apreciază mult „Republica păsărilor” creată de către fostul profesor de limbă şi literatură română, ajuns confrate întru ale scrisului: „Vorbind, la prima vedere, despre păsări, Ion Iachim povesteşte despre noi, oamenii, cu toate calităţile pe care le avem”. Faptul că oamenii şi reprezentanţii faunei şi florii au multe în comun, constituie acel „lipici” miraculos al autorului de a intra într-un contact emotiv excepţional cu tinerii cititori. Mai mult ca atît: în chiar primele file ale aventurilor miraculosului piţigoi, de la persoana căruia se deapănă jurnalul păsăresc „găsit” într-o scorbură de copac, scriitorul Ion Iachim îi incită pe cititori să devină co-autori, să completeze „amintirile” lui Zbanţ! Zice autorul: „Eventualele reproşuri şi obiecţii le puteţi aşterne pe o frunză de gutui sau de nuc – în limba păsărească, fireşte, - apoi mi le trimiteţi mie şi eu i le transmit stimatului autor. Le voi pune în scorbura cea largă a cireşului, care este cabinetul dumisale de lucru”. Astfel, Nota explicativă devine o veritabilă lecţie de economie: „frunzele-bancnote” din presupusa comoară visată se pot transforma, prin muncă şi har artistic, în acei rîvniţi „verzişori” ce au înnebunit de la o vreme o bună parte din lume. Numai că moneda de schimb va avea valori nepieritoare: bunătatea, înţelegerea între oameni, umorul, voia bună, relaţiile familiale trainice, dragostea dintre părinţi, copii, fraţi şi surori şi, în ultimă instanţă, de pămîntul străbun, de Patrie.

De la sfîrşitul lunii mai pînă la 1 octombrie, filialele „Alba-Iulia”, „Ovidius”, „Maramureş”, „Târgovişte”, Traian, „Al. Donici” au adunat – precum le stă bine unor adevărate centre de cultură – numeroşi copii în jurul acestui volum de excepţie. În fond, i-au unit în jurul unui adevărat „foc din vatră” literar. Cu siguranţă, pe parcursul acestei campanii de promovare au fost date uitării jocurile computerizate şi faimoşii eroi ai lui Walt Disney: Mickey Mous, Donald Răţoiul, Pluto etc. Lucru firesc – acum copiii din Chişinău (şi din întreaga Moldovă!) îşi au eroul lor local – Piţigoiul Zbanţ care-şi „derulează” amintirile ab ovo la propriu: din perioada aflării sale în ou pînă la devenirea sa... ca pasăre „în toată legea”! Descrise cu multă căldură şi voie bună, peripeţiile în cauză i-au mobilizat pe preadolescenţi la plăcerea de a face un fel de „film” al lor, dînd viaţă personajului îndrăgit sub formă teatralizată.

Sala de la Biblioteca „Ştefan cel Mare” s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru numeroşii admiratori ai lui Zbanţ, întruniţi la 10 octombrie, într-o conferinţă de totalizare a campaniei de promovare. Desigur, i-a incitat şi întîlnirea cu „secretarul” bravului Zbanţ, scriitorul Ion Iachim, care le-a promis să scrie o continuare a aventurilor acestui piţigoi devenit deja celebru.

Precedată de o intensă pregătire organizatorică şi o fructuoasă colaborare între bibliotecare şi profesori, conferinţa le-a avut moderatoare pe două eleve: Cristina Nicolai (Liceul „Elena Alistar”) şi Dumitriţa Brăiescu (Gimnaziul „ProSucces”), cea din urmă evoluînd şi în rolul năstruşnicului Zbanţ. Schimbul de impresii şi opinii a durat considerabil, spre bucuria participanţilor şi a autorului care a rămas plăcut surprins mai ales după ce elevul cl. IV Andrei Tatarciuc şi-a luat inima-n dinţi şi a recitat propria poezie, compusă pe motivul cărţii. Ce dovadă mai mare că „Republica Păsărilor” s-a încetăţenit în inimile copiilor?! Ei l-au acceptat pe Zbanţ ca pe o rudă şi au învăţat de la el cel mai de preţ lucru: bunăstarea şi dragostea. Mai ales că pictorul, maestrul Aurel Guţu, a ştiut să dea cărţii şi o haină grafică pe potrivă. De menţionat că anume această campanie promoţională s-a bucurat de cea mai mare atenţie în mass-media: reportaje TV şi radio, articole în ziarele Florile dalbe, Univers pedagogic Pro, Capitala etc.

Acţiunea „CHIŞINĂUL CITEŞTE O CARTE” cu participarea cititorilor maturi este rodul unor colaborări – parteneriat ale BM „B.P. Hasdeu” cu Uniunea Scriitorilor din Moldova. Cartea selectată pentru campania promoţională 2007, culegerea de nuvele Coffe-house de Ghenadie POSTOLACHE, s-a dovedit a fi o adevărată piatră de încercare în ale lecturii solicitînd cititori familiarizaţi cu maniere narative dintre cele mai moderne. Apreciat de specialişti drept „un foarte bun prozator” (acad. M. Cimpoi), Gh. Postolache oferă, în fond, o provocare căreia îi poate ţine piept doar un public avizat. Însă autorul şi cărţile sale sunt familiare celui care i-a citit plachetele de versuri Nike, Isaia şi Rafail, romanele Rondul, Cavaleri şi paharnici, precum şi culegerea de nuvele Sezonul cerşetorilor. Această enumerare de titluri este un fel de carte de vizită: lumea volumelor lui Gh. Postolache este o simbioză de mituri, legende biblice, societăţi în tranziţie, realităţi dure, aspiraţii ascunse, momente ratate şi mult spirit de observaţie. De fapt, este vorba de complexitatea raporturilor dintre oameni şi, în speţă, dintre sexe – toate narate prin îmbinarea mai multor monologuri sau stări de spirit la un loc, prin întreruperea şi reluarea unor fluxuri de simţiri şi trăiri afective. Clipa, imediatul, pot însemna la Gh. Postolache totul, iar epoca, istoria – doar un fundal de moment.

Lecturată la toate filialele, cu cititori de diferite vîrste, cuprinse între 18 şi 80 de ani, această culegere de nuvele a fost analizată mai vast în cadrul conferinţei de totalizare de la filiala „O. Ghibu”, prin concursul unor personalităţi remarcabile ale scrisului artistic din R. Moldova: acad. M. Cimpoi, Vl. Beşleagă, A. Suceveanu, Iulian Filip, Em. Galaicu-Păun, Vl. Zbârciog ş.a. care au prezentat aspecte ale talentului polivalent al mai tînărului confrate de condei. De asemenea, autorul a dat explicaţii privitor la anumite situaţii descrise şi la unele dintre personajele sale şi a răspuns la întrebările cititorilor.

De notat că acest volum reprezintă şi el un parteneriat: autorul a fost sprijinit financiar la editare de către responsabilii reţelei de cafenele Coffe-house din Chişinău.

Incluse în Programul jubiliar al BM „B.P. Hasdeu” - 130 ani de la fondare, campaniile promoţionale de totalizare „Chişinăul citeşte o carte”, „Preşcolarii Chişinăului citesc o carte” şi „Preadolescenţii Chişinăului citesc o carte” au constituit şi o afirmare plenară a reţelei de biblioteci din municipiu în calitate de iniţiator, organizator şi promotor al unor certe valori naţionale şi universal-culturale.

Precum au menţionat specialiştii în materie, în frunte cu dna dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, directorul general al BM „B.P. Hasdeu”, acţiunea ”Chişinăul citeşte o carte”, cu subdiviziunile consacrate preşcolarilor şi preadolescenţilor, a demonstrat în totalitate un parteneriat meritoriu cu diverse instituţii, uniuni de creaţie şi, desigur, cu utilizatorii de carte. Nu este deloc întîmplător faptul că unul din reprezentanţii corpului diplomatic acreditat la Chişinău, consilierul cultural V. Nanea, a propus extinderea unor lansări în cadrul manifestărilor culturale de la Ambasada României, exprimînd astfel consideraţia faţă de valorile artistice locale şi deschiderea spre un parteneriat de durată.

De asemenea, participanţii la conferinţele de totalizare a campaniilor de promovare ale celor trei volume au apreciat eforturile angajaţilor BM „B.P. Hasdeu”, inclusiv cei din filiale, în vederea ridicării pe o nouă treaptă a gustului pentru lectură al chişinăuienilor, atragerii locuitorilor capitalei într-un Program de acţiuni cognitiv-culturale de amplasare pentru inimă şi cuget. S-a conturat clar şi conlucrarea dintre filiale, conştientizarea de către fiecare bibliotecară din reţea că participă la o muncă în echipă, la un parteneriat de elită.

Obiectivele propuse şi realizate, ca şi impactul asupra utilizatorilor al manifestării anuale „Chişinăul citeşte o carte”, cu părţile componente „Preşcolarii Chişinăului citesc o carte” şi „Preadolescenţii Chişinăului citesc o carte” au demonstrat rolul de animator cultural al BM „B.P. Hasdeu” cu filialele sale, aportul incontestabil la amplificarea lecturii, schimbului de trăiri umane generate de aceasta, precum şi la dezvoltarea artei de comunicare, a parteneriatului social şi artistic. Anexate la un Program mai amplu – 130 ani de la fondarea Bibliotecii Municipale – acţiunile în cauză sunt o mărturie a maturităţii instituţiei, dar şi un semn distinctiv de ancorare în modernitate, la necesităţile de zi cu zi ale utilizatorilor şi la aspiraţiile lor de creştere etică şi estetică.