Biblio Polis - Vol. 27 (2008) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Taisia FOIU, CID „Chişinău”
Natura, Cultura şi Scriptura – componente ale unei vieţi de tehnocrat

Greu de spus ce l-a determinat pe un tînăr originar din s. Slobozia, Ştefan Vodă, să dea admiterea la o instituţie de învăţămînt superior şi la o specialitate despre a căror existenţă majoritatea basarabenilor cu certitudine nici nu ştiau... Curiozitatea? Elanul romantic al tinereţii? Sau poate un spirit pragmatic, mai puţin caracteristic conaţionalilor noştri, şi pe atunci, şi în prezent? Aşa sau altfel, după absolvirea şcolii medii din satul natal, Mihail Coca – despre el e vorba – face studii la Institutul de construcţii navale „S.O. Makarov”, din Nikolaev, Ucraina.

missing image file

Îşi începe activitatea profesională din anul 1976, pînă în 1993 lucrînd ca inginer-constructor categoria I-III, constructor coordonator, şef birou mecanică, constructor-şef adjunct în organizaţii de proiectări de la întreprinderile din industria radioelectronică şi constructoare de maşini şi aparate din mun. Chişinău.

O nouă etapă în activitatea lui M. Coca o formează anii 1993-2007: este şef secţie ecologie, standardizare şi metrologie, şef adjunct Direcţie securitatea circulaţiei, protecţia muncii şi ecologie, şef secţie protecţia muncii şi ecologice – Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor (1993-1998). Între timp, mai face studii la Academia de studii în domeniul administrării publice de pe lîngă Guvernul R. Moldova. Revine, pentru o scurtă perioadă (1994-1997) la vechile preocupări – în calitate de membru al Comitetului Tehnic CT-C A.01. „Principiile şi metodologia reglementării în construcţii”, membru al Comitetului Tehnic CT0 „Principiile şi metodologia standardizării”, secretar al Comitetului Tehnic CT-C D.02. Drumuri şi poduri.

După 1993, în genere, se profilează într-un domeniu deosebit de important pentru starea de lucruri de la noi şi de pe planeta Terra în ansamblu. Astfel, deţine o serie de funcţii de răspundere precum: şef Direcţie conservarea naturii şi reglementarea impactului ecologic, şef Direcţie generală arii protejate şi biodiversitate, şef Direcţie generală resurse naturale, şef Direcţie resurse naturale şi biodiversitate, director Departament Mediu şi resurse naturale – la Ministerul Mediului, numit ulterior în diferite feluri, dar care a fost şi mai este principala autoritate pentru protejarea mediului, păstrarea echilibrului ecologic etc. la noi.

Aşadar, cea mai mare parte a activităţii de pînă nu de mult a dlui ing. Mihail Coca a fost legată de domenii ce se numesc, de obicei, tradiţional, tehnocrate, unde, cum am putut observa chiar şi din această succintă trecere în revistă, a deţinut funcţii înalte, de mare răspundere. Însă nimeni din cei care-l cunosc nu l-ar califica drept un tehnocrat sadea, nici ca pe un funcţionar cu responsabilităţi oficiale. Este, Mihail Coca, mai curînd o simbioză fericită „între fizic şi liric”, pentru că are o atracţie puternică, veche şi constantă pentru literatură, cultură, lecturi. Îi place să scrie şi a publicat peste 200 de articole pe diferite teme în revistele Basarabia, Natura, Mediul ambiant, „a” mic; în ziarele Curierul de seară, Glasul Naţiunii, Moldova Suverană, Moldova literară, Sfatul Ţării, Grai şi suflet, Tineretul Moldovei, Nezavisimaia Moldova, Capital (ultimele două publicaţii fiind de limbă rusă). Încă din 1994 este membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova.

Avînd aceste afinităţi cu meşteşugul scrisului, nu e de mirare că din 1998 deţine o serie de funcţii legate de activitatea editorială: membru al Grupului de coordonare pentru editarea Cărţii Roşii a Republicii Moldova (1998-2001); membru al Colegiului de redacţie al revistei Mediul ambiant (2001-2008); coordonator al elaborării Concepţiei reţelei ecologice a R. Moldova şi membru al Comitetului Naţional pentru editarea colecţiilor Lumea vegetală a Moldovei şi Lumea animală a Moldovei (2001-2008). A muncit şi în calitate de coordonator al elaborării Programului Naţional de asigurare a securităţii ecologice, al elaborării şi ca autor al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului pe rîul Prut şi în lacul de acumulare Stînca-Costeşti, semnat în august 2003.

În ultimii ani s-a impus şi în unele sfere adiacente: membru al Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii a Republicii Moldova (2007-2008; membru al colegiului de redacţie al Buletinului ecologic (2005–2008); membru al Comitetului Naţional pentru editarea colecţiei Mediul geografic al Republicii Moldova (2005- 2008).

Dl Mihail Coca are merite mari la elaborarea şi promovarea politicii de stat, naţionale, în domeniul conservării naturii, reglementării impactului ecologic şi folosirii resurselor naturale, inclusiv ca autor sau coautor al unor importante acte legislative şi normative.

Impresionează vasta cultură a acestui om, deschiderea sa în comunicare, dragostea sa pentru natura, pentru frumos. Este atent şi sensibil nu numai la un pom sau o grădină, ci şi la o poezie sau un spectacol dramatic, de operă, de jazz sau blues. Nu a avut posibilitatea de a merge la un concert cu L. Armstrong, F. Sinatra sau Dalida, dar nu a ratat şansa de a-i asculta pe viu pe alţi interpreţi preferaţi: Gică Petrescu, Dan Spătaru, Gheorghe Zamfir, Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanţu. Şi în scris, şi în viaţa de zi cu zi optează pentru o exprimare corectă, pentru cultivarea limbii materne, pentru ca limba română să fie promovată şi respectată pretutindeni în casa ei. Citeşte mult şi de aceea are numeroase preferinţe literare. Totuşi, dacă e solicitat să numească, fără a se gîndi prea mult, autorii dragi, va invoca mai întîi pe Eminescu şi Caragiale, apoi pe Hemingway şi Simenon, apoi încă vreo cîteva zeci de mari personalităţi ale literaturii naţionale şi universale. O alta pasiune a lui M. Coca este istoria, inclusiv istoria Chişinăului. Are o bibliotecă personală foarte bogată, în mai multe limbi şi pe cele mai surprinzătoare teme. Din vasta-i colecţie de cărţi a făcut mai multe donaţii, inclusiv circa 300 de cărţi – pentru cititorii Bibliotecii Municipale. Îi spunem şi din aceste pagini ale revistei BiblioPolis un mulţumesc frumos, asigurîndu-l că darul d-lui îşi va găsi aici, la BM, destinatarii, care vor utiliza, recunoscători, informaţia din cărţile donate.

Nu de mult, dl ing. Mihail Coca a marcat o frumoasă aniversare. L-au felicitat
oamenii dragi, colegi de ieri şi de azi, prietenii dintotdeauna. Ne alăturăm şi noi acestor felicitări aniversare, dorindu-i, vorba vechiului şi frumosului cîntec: „La mulţi ani cu sănătate, să Vă dea Domnul tot ce doriţi!...”