Biblio Polis - Vol. 27 (2008) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Ludmila PÂNZARU
Breviar bibliografic

Cercetările bibliografice şi biblioteconomice ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în anul 2008, pînă la începutul toamnei, s-au materializat într-o serie de lucrări – biobibliografii, culegeri de articole cu tematică biblioteconomică:

Andrei Burac: biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Bibl. Publică „Târgu-Mureş”. – Ch.: Bons Offices, 2008. – 128 p.

Biblioteca Alba Iulia, un deceniu de prezenţă în comunitate / alcăt.: Elena Roşca ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Ch. : Bons Offices, 2008. – 182 p.

O familie de intelectuali basarabeni: Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama, Steliana Grama : Triptic biobibliogr. / alcăt. : Ion Madan ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu“, Bibl. Publică „Ovidius“. – Ch. : „Grafema Libris“ SRL, 2008. – 304 p.

Galina Furdui: Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu“, Centrul Academic Int. Eminescu ; ed. întocmită de Vladimir Furdui. – Ch. : „Grafema Libris“ SRL, 2008. – 312 p.

Decusară-Bocşan, Crina. Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869–1888) : Biobibliogr. / Bibl. Municipală “B.P. Hasdeu”, Centrul Naţ. de Hasdeulogie ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; coord. : Clara şi Pavel Balmuş ; red. bibliogr. : Ludmila Pânzaru. – Ch. : “Grafema Libris” SRL, 2008. — 52 p.

Українці в культурі Молдови = Ucrainenii în cultura Moldovei : Тематична бібліографія / сост.: Людмила Заїмова, Віктор Кожухар ; відповидальна за вип.: Лідія Куліковски ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică „Lesia Ukrainka”. – Ch.: Grafema Libris SRL, 2008. – 80 p.

missing image file

Volumul biobibliografic Andrei Burac cuprinde 645 de materiale referitoare la diferite aspecte ale activităţii scriitorului Andrei Burac (n. 1938): versuri, proză, dramaturgie, traduceri, publicistică. Descrierile bibliografice din compartimentul Despre viaţa şi activitatea scriitorului, studiile introductive şi Referinţele critice oferă posibilitatea de a face cunoştinţă cu personalitatea şi opera lui Andrei Burac, distincte în peisajul literar de la noi.

Culegerea Biblioteca Alba Iulia, un deceniu de prezenţă în comunitate însumează 220 de articole din presa periodică locală şi românească, cu tematică diversă, despre activitatea Bibliotecii „Alba Iulia” de la fondare, în 1998, şi pînă în prezent. Lucrarea este structurată în opt capitole, care reunesc materiale despre întemeierea şi dezvoltarea instituţiei, relaţiile de colaborare cu comunitatea locală şi cea din Alba Iulia, activităţile organizate de bibliotecă. missing image file Un capitol aparte este destinat Taberei de vară şi serviciilor extramuros – puncte forte ale Bibliotecii „Alba Iulia”, care o fac deosebită. Finisează lucrarea o listă bibliografică a articolelor textele cărora nu au fost incluse în volumul dat.

missing image file

Biobibliografia O familie de intelectuali basarabeni este dedicată membrilor dinastiei Grama: dr. în filologie, cercetătorul, bibliotecarul; poeta Claudia Slutu-Grama,
juristului, dr. în drept conf. univ. Dumitru C. Grama şi talentatei poete Steliana Grama, decedată prematur. În Notă asupra ediţiei dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, menţionează că lucrarea oferă prilejul de a pune în evidenţă, printr-un efort colectiv, o familie-dinastie de cărturari – Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama, Steliana Grama, precum şi de a releva contribuţia fiecăruia dintre ei la segmentul cultural, ştiinţific în care s-au produs, de a evalua calitatea efortului de a sluji cauza naţională, cultura noastră, de a promova, a valorifica istoria, tradiţia, patrimoniul scris…

Lucrarea este divizată în trei compartimente care au structură identică. Fiecare din ele începe cu studii introductive, semnate de Vlad Pohilă, Ion Şpac, Elena Corotenco, Raisa Vasilache, Andrei Smochină, Mihai Taşcă, Tudor Palladi, Galina Furdui, Boris Druţă ş.a. Urmează apoi dedicaţii, prezentarea operei literare şi ştiinţifice, referinţe critice despre viaţă şi activitate. Fiecare capitol, avînd şi o numerotare separată, se încheie cu indexurile de nume şi de seriale, care facilitează accesul la documente. După cum menţionează în postfaţă şi dna prof. univ. dr. Zamfira Mihail din Bucureşti această lucrare este ultima aparţinînd prodigiosului nostru bibliolog prof. Ion Madan (1935–2008).

Galina Furdui: Biobibliografie. În cele 312 pagini alcătuitorul tinde s-o prezinte pe Galina Furdui ca poetă, publicistă, radiojurnalistă, textieră etc. Lucrarea este structurată în trei mari capitole. Primul vizează opera repartizată în volume publicate aparte şi în publicaţii periodice, scrieri traduse în alte limbi, prefeţe, eforturile G. Furdui ca alcătuitor de ediţii, articole pe teme literare, note critice, atitudini.

missing image file

Al doilea compartiment prezintă un material bogat despre creaţia Galinei Furdui: studii, recenzii, dezbateri, referinţe, comentarii. Capitolul Activitatea pe tărâm muzical-artistic include studii, cântece pe versurile poetei şi înregistrările documentelor despre textiera Galina Furdui. Studiile introductive, precum şi aparatul auxiliar asigură cărţii avantajul de a fi o cercetare temeinică.

Decusară-Bocşan, Crina. Iulia Hasdeu. Lucrarea semnată de cercetătoarea creaţiei Iuliei Hasdeu, preşedintele Asociaţiei Culturale UNESCO Iulia Hasdeu, prof. univ. dr. Crina Decusară-Bocşan, dedicată Iuliei Hasdeu, apare la aniversarea a 120-a de la trecerea în nemurire a talentatei şi veşnic tinerei scriitoare. Coordonator al ediţiei este Centrul Naţional de Hasdeulogie în persoana cuplului Pavel şi Clara Balmuş, iar editor – Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Prezenta carte aduce o nouă contribuţie esenţială în studiile dedicate Iuliei Hasdeu. Primele două capitole ale biobibliografiei se concentrează pe Opera literară a scriitoarei – volume de autor, publicaţii în culegeri, seriale şi ediţii periodice şi materiale Despre viaţă şi creaţie – monografii, studii şi eseuri, prefeţe, recenzii, lucrări de doctorat, de licenţă, resurse electronice. Capitolul trei Bibliografie afectivă inserează dedicaţiile, efectele poştale, medaliile, lucrările de artă, instituţiile ce poartă numele Iuliei Hasdeu.

Ucrainenii în cultura Moldovei. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” acordă servicii de lectură pentru minorităţile naţionale în filialele de carte şi cultură: rusă (Biblioteca „M. Lomonosov”), evreiască (Biblioteca „I. Mangher”), ucraineană (Biblioteca „L. Ukrainka”), găgăuză (Biblioteca „M. Ciachir”), bulgară (Biblioteca „H. Botev”), poloneză (Biblioteca „A. Mickiewicz”). Prezenta lucrare completează seria de ediţii bibliografice elaborate anterior de bibliotecile „I. Mangher” şi „M. Lomonosov”.

Bibliografia Ucrainenii în cultura Moldovei reprezintă o trecere în revistă a legăturilor istorice dintre două popoare, două culturi, a aportului ucrainenilor în istoria, ştiinţa, literatura, învăţămîntul, cultura şi arta Moldovei, realizată prin intermediul surselor bibliografice din perioada 1991–2007.

Ludmila PÂNZARU