Biblio Polis - Vol. 27 (2008) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
DIN PROVINCIE / НАМ ПИШУТ / FROM PROVINCE
Eugenia GUŢANU, director BPO „Ion Creangă”
LANSAREA MONOGRAFIEI ORAŞULUI FLOREŞTI
La 420 de ani de la atestarea documentară a localităţii Floreşti

Luna august în acest an a fost una cu totul deosebită pentru floreşteni. Vorba e că la 20 august a.c. oraşul nostru a marcat o frumoasă aniversare: 420 de ani de existenţă documentară. Evenimentul a prilejuit numeroase manifestări culturale, la care au participat sute şi sute de orăşeni. Printre aceste manifestări, credem, un loc distinct a revenit unei lansări de carte, organizată de Biblioteca Publică Orăşenească „Ion Creangă” din Floreşti.

În cadrul lansării a fost vernisată expoziţia de cărţi şi documente, precum şi fotografii, cu genericul „Oraşul Floreşti la 420 de ani”.

missing image file

Cu un cuvânt de deschidere s-a adresat celor prezenţi primarul de Floreşti dl Iurie
Ţap, menţionând: „În primele pagini ale cărţii sunt imprimate simbolurile oraşului – Stema, Drapelul şi Imnul. Editarea cărţii are drept scop familiarizarea floreştenilor şi a tuturor cititorilor cu istoria dezvoltării oraşului, cu cultura, tradiţiile, obiceiurile locale, precum şi cu oamenii care au creat aceste valori. Istoria oraşului este un bun prilej de mândrie, demnitate, patriotism, dar şi un îndemn la acţiune, la făurire”.

Legenda oraşului Floreşti a fost interpretată de Ion Capbătut, elev la Liceul „Mihai Eminescu”.

Situată în câmpia Moldovei de Nord, în valea Răutului, localitatea Floreşti secole la rând, încercată de timpuri şi împovărată de istorie, îşi duce anii cu demnitate, păstrându-şi cu sfinţenie rădăcinile, credinţa strămoşească. Localitatea Floreşti este în sine un document al spiritualităţii, cu numeroase mărturii, care acoperă un întreg arc al timpului de 420 de ani. Trec anii… Şi iată că vine o zi, care se desprinde de şiragul celorlalte, ca zi a bilanţurilor şi atunci ne ridicăm deasupra tumultului şi zbuciumului cotidian, ca să ne vedem pe noi înşine, floreştenii, în marea perspectivă a Istoriei.

Cu prilejul acestei frumoase date, apariţia cărţii Oraşul Floreşti. Istorie şi contemporaneitate este un eveniment, o sărbătoare. Volumul a apărut la o firmă editorială din Chişinău, într-un tiraj de 1000 ex., are 224 pagini şi conţine fotografii, diferite imagini. Finanţată de primăria oraşului, cartea este un gest frumos, un cadou de preţ, un omagiu dintre cele care nu se va uita.

Autorul cărţii, Vasile Trofăilă, a făcut o amplă prezentare a cărţii. A depănat impresiile pe marginea cărţii Vasile Moldovanu, pensionar, care a orientat atenţia publicului spre istoria oraşului Floreşti, subliniind că în monografie sunt incluse figurile cele mai reprezentative ale diferitelor epoci.

Raisa Dârda – profesoară, care s-a referit la talentele în artă, literatură, ştiinţă, cultură, răsărite din pământul nostru, a mai vorbit despre cetăţenii de onoare, consemnând că contribuţia lor la rezolvarea multiplelor probleme ale comunităţii este mereu resimţită şi apreciată. Profesoara Ala Colesnic, într-un impresionant discurs s-a referit la compartimentele învăţământ, cultură, personalităţi notorii. Cartea este o comoară şi demonstrează în mod convingător că autorul s-a străduit să cuprindă în întregime istoria în dezvoltare a oraşului.

A impresionat publicul dna Elena Postolache, pensionară, care poartă peste decenii sigiliul unui destin hărăzit de tragedia unei nopţi din vara anului 1949 şi care ne-a întors în timp, adresându-se mai ales către noi, cei care nu trebuie să uităm de lacrima împietrită pe obrazul trecutului.

Un moment de revelaţie al evenimentului a fost prezentarea unor creaţii proprii: eseuri, poezii, dedicate oraşului Floreşti.

Au fost ascultaţi cu multă atenţie Emilia Podboleac, medic, cu poezia „La 420 de ani, prietenului drag, oraşului Floreşti”; Luminiţa Rotaru, elevă la Liceul „M. Eminescu”, cu eseul „Floreşti, oraşul meu minune”; Raisa Dârda, profesoară la Liceul „M. Eminescu”, cu poezia „Floreşti”; Marinela Leşan, elevă, cl. a 4-a, şcoala primară; Cristina Bobârcă, masterandă la Facultatea de Jurnalism a USM, cu o schiţă despre viitorul oraşului natal.

Aici, lângă inima Floreştilor, s-a încheiat călătoria imaginară de la legenda sa frumoasă la realitatea de astăzi, şi zicem cu mândrie că oraşul Floreşti este prosper, devine mai modern, peisajul oraşului te impresionează prin diversitate şi armonie. Aici descoperi acele elemente specifice unei activităţi dirijate cu multă pasiune, şi tot aici trăiesc şi muncesc buni gospodari, adevăraţi făuritori ai viitorului. Menţionez cu recunoştinţă că 10 exemplare de carte Oraşul Floreşti. Istorie şi contemporaneitate vor fi puse la dispoziţia cititorilor în BPO „Ion Creangă”, unde doritorii pot consulta această sursă documentară.

Un alt moment semnificativ a fost decernarea de către dl primar Iurie Ţap a unor diplome şi cărţi cetăţenilor de onoare ai oraşului: Galina Ciobanu, profesoară de chimie, Mihail Antoci, consilier în Consiliul orăşenesc ş.a.

Oraşul meu

Oraşul vieţii mele

În ploi de soare, zi de zi scăldat

Cu 420 de ani pe umeri aşezaţi.

Mândru eşti, cum niciodată n-ai visat.

Tu, Floreşti, oraş ca floarea

Bine îţi stă în sărbătoare,

Tu nu mai îmbătrâneşti,

Tot mai mult întinereşti.

Astăzi, când privesc la tine,

Scump oraşul meu,

Mi se-arată-n zări senine

Viitorul tău.

…420 de aniversări s-au perindat de-a
lungul secolelor, înscriind în palmaresul timpului realizările obţinute de comunitatea Floreşti. Având o infrastructură bine dezvoltată, o arhitectură deosebită, acest oraş înscrie în istoria plaiului moldav noi file. Deşi în vâltoarea timpului oraşul nostru a avut şi urcuşuri, şi coborâşuri, totuşi el continuă să trăiască, să prospere şi să poarte cu cinste numele Floreşti. Fiecare om are rădăcinile sale, care se alimentează din seva pământului care l-a crescut. Oraşul Floreşti a ridicat multe pleiade de oameni deosebiţi, care au contribuit atât la dezvoltarea plaiului natal, cât şi a ţării în ansamblu.