Biblio Polis - Vol. 27 (2008) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Elena ROŞCA, director BP “Alba Iulia”
Biblioteca „Alba Iulia” la un deceniu de activitate

Acum zece ani, la 31 August 1998, în cadrul Sărbătorii Naţionale Limba noastră cea română, în sectorul Buiucani al capitalei se inaugurează o bibliotecă de carte românească – Biblioteca „Alba Iulia”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Vom menţiona din capul locului că apariţia acestei noi instituţii bibliotecare la Chişinău ar fi de neconceput fără contribuţia generoasă a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” din Alba Iulia, fără implicarea energică a autorităţilor municipale şi judeţene, fără entuziasmul unor literaţi, oameni de cultură şi simpli cetăţeni din această zonă a României, zonă cu aureola Unirii, inteligenţei, culturii autentice, majore.

Multe au fost evenimentele care s-au succedat în viaţa publică sau personală a fiecăruia dintre noi, dar nevoia de carte a rămas aceeaşi. Sute şi mii de concetăţeni de diverse vârste, interese, din diverse categorii sociale au beneficiat de serviciile bibliotecii pe parcursul acestei perioade. Biblioteca a aderat la un şir de proiecte, a implementat programe şi servicii relevante pentru a anticipa cerinţele şi a oferi serviciile necesare publicului cititor.

O bibliotecă în care să se regăsească fiecare generaţie, fiecare individ în parte – spre aceasta a tins echipa Bibliotecii „Alba Iulia” în aceşti zece ani şi credem că, în mare parte, am reuşit, oferind rezidenţilor chişinăuieni servicii de care au avut nevoie, programe în care să se regăsească fiecare şi la care să participe cu drag.

În perioada 29-30 august curent la Biblioteca Publică „Alba Iulia” din Chişinău a avut loc o suită de manifestări culturale, prilejuite de împlinirea primului deceniu de activitate.

În 29 august atelierul de specialitate „Biblioteca extramuros”, o temă actuală de dezbatere în lumea bibliotecară de la noi, a întrunit bibliotecari din reţeaua BM „B.P. Hasdeu”, de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, din alte localităţi ale republicii, precum Rezina, Ialoveni, dar şi de la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Alba. Nevoia de carte, de informare, comunicare interactivă a unei categorii speciale de concetăţeni: persoane cu deficienţe fizice şi psihice, instituţii cu regim închis, şcoli auxiliare, internate, case de copii, case de bătrâni, penitenciare, instituţii preşcolare şi şcolare, amplasate la distanţă mai mare de un kilometru de bibliotecă etc., precum şi oferta bibliotecii – posibilităţi de socializare şi integrare a persoanelor respective în comunitate: experienţă şi perspective – aceasta a fost tematica întrunirii.

În 30 august s-au consemnat zece ani de la inaugurarea instituţiei. A fost un eveniment deosebit, chiar şi cerul s-a bucurat de cele întâmplate la această margine de Chişinău – au curs lacrimi de bucurie de sus – ploaia nu a speriat pe nimeni: curtea bibliotecii era plină de lume. Au fost prezente autorităţile publice locale, în frunte cu primarul general de Chişinău Dorin Chirtoacă, care personal s-a preocupat de organizarea şi susţinerea acţiunii; Ana-Lucia Culev, şef al Direcţiei Cultură a Primăriei Chişinău; pretorul sectorului Buiucani Valeriu Nemerenco, vicepretorul Victor Anton, Elena Iepure de la secţia cultură Buiucani împreună cu echipa sa. A fost prezentă, desigur, şi Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, în frunte cu dna Lidia Kulikovski, dr. conf. univ., director general, întreaga echipă Hasdeu, apoi scriitori, ziarişti, cititori de toate vârstele. Ne-a onorat cu prezenţa o impunătoare delegaţie de la Alba Iulia, formată din vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba Sorin Bumb şi Florin Aitai, director executiv la Consiliul Judeţean Alba, viceprimarul de Alba Iulia Ioan Bogăţan şi Lucia Man, şef al serviciului personal şi relaţii externe, scriitorii Ion Mărgineanu, Cornel Nistea, Ioan Străjan, Ioan Hănţulescu, precum şi prof. Mioara Pop, director la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Alba, Alexandra Salaoru, bibliotecară la aceeaşi bibliotecă, maica Saveta Pop şi Corina Casoni, studentă la Facultatea de Teologie, ambele reprezentând Editura „Reîntregirea”, patronată de Arhiepiscopia Ortodoxă Alba.

În cadrul acţiunii a fost prezentat un şir de publicaţii ale bibliotecii, editate cu această ocazie, precum:

1. „Biblioteca „Alba Iulia”, un deceniu de prezenţă în comunitate”: culegere de articole publicate în presă pe parcursul primului deceniu de activitate, alcătuitor E. Roşca, ediţie îngrijită de dr. conf. univ. Lidia Kulikovski;

2. Ziarul Bibliotecii „Alba Iulia” – extramuros, ediţie specială;

3. Biblioteca „Alba Iulia” – o istorie în imagini, ediţie specială;

4. Biblioteca „Alba Iulia” în integrame, ediţie specială;

5. Revistă fermecată pentru copii isteţi: publicaţie editată de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia în colaborare cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi Biblioteca „Alba Iulia” din Chişinău, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Alba, ediţie specială.

În aceeaşi zi a avut loc şi o acţiune de caritate pentru copiii din familii vulnerabile din sectorul Buiucani, organizată din iniţiativa Preturii sectorului Buiucani în colaborare cu Biblioteca „Alba Iulia”. Peste 100 de copii între 5 şi 14 ani au beneficiat de pungi cu cărţi, semne de carte, pliante, pixuri, carneţele cu însemnul aniversar al Bibliotecii „Alba Iulia”, dar şi de dulciuri, fructe, îngheţată din partea Preturii de la Buiucani.

Curtea bibliotecii, spaţioasă de altfel, a găzduit şi un concert artistic de excepţie, cu participarea unor interpreţi de muzică precum: surorile Osoianu, soţii Tatiana şi Ştefan Sofronovici, Diana Staver, Diana Vieru, Laurenţiu Popescu etc. O surpriză deosebită a fost participarea, la manifestările dedicate celor zece ani de la fondarea bibliotecii, a grupului etnofolcloric de la Cetatea de Baltă, România.

Cu ocazia consemnării acestui eveniment, Biblioteca a fost renovată parţial, dotată cu mobilier nou, adecvat, completată cu colecţii de valoare parvenite atât de la Alba Iulia, prin intermediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”, Alba, cât şi de la Chişinău, prin intermediul achiziţiilor centralizate ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. missing image file Primăria de la Alba Iulia a donat bibliotecii un set de veselă, suvenire pentru bibliotecă, resurse pentru un aparat digital foto, iar maica Saveta Pop şi Corina Casoni au venit cu o donaţie substanţială de carte religioasă de la Editura „Reîntregirea” a Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba, editură care a participat în 31 august curent la Salonul Internaţional de carte, prezentând colecţia în sala de lectură a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Colectivul Bibliotecii „Alba Iulia” s-a învrednicit de un şir de Diplome de Excelenţă şi Diplome de Merit din partea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Preturii sectorului Buiucani, Consiliului Judeţean Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, Fundaţiei „Alba Iulia 1918, pentru unitatea şi integritatea României”.

În incinta bibliotecii a fost vernisată o excepţională expoziţie de pictură a unui plastician deosebit, pe nume Anatol de la Botanica, artistul care îşi expune lucrările, de obicei, în cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, organizat anual la Alba Iulia, România.

În incinta bibliotecii vizitatorii au mai admirat expoziţia de lucrări manuale ale elevilor de la şcoala-internat nr. 5 din sectorul Centru, precum şi cea de artizanat a unui grup de copii din Alba Iulia.

Donaţii noi de la Alba Iulia a fost genericul unei expoziţii de carte plasată în sala pentru copii. Sala pentru adulţi a găzduit alte expoziţii de documente, precum Publicaţii elaborate de Biblioteca „Alba Iulia”; Ecouri în presă; Cărţi cu autografe în colecţiile Bibliotecii „Alba Iulia”; Programul extramuros „Biblioteca vine la tine cu prieteni” etc.

Din 1 septembrie a.c. continuă programul manifestărilor dedicate celor zece ani de la fondare cu Săptămâna uşilor deschise, în cadrul căreia se organizează excursii, prezentări de carte şi expoziţii, şedinţe speciale ale cluburilor şi cenaclurilor care activează la „Alba Iulia” şi altele. Cititorii ne calcă pragul cu mai multă siguranţă, cu mai mult respect pentru sălile renovate, colecţiile completate cu carte de valoare. Chipurile lor luminate la vederea schimbării aspectului bibliotecii ne conving încă o dată că, oferindu-le condiţii mai favorabile pentru lectură, studiu şi informare, îi atragem, încurajându-i să ne viziteze mai des.

La renovarea bibliotecii noastre a contribuit multă lume bună şi publicul cititor din capitală ar trebui să ştie şi să aprecieze efortul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în persoana directorului general, dr. Lidia Kulikovski, al managerului Departamentului Mentenanţă Eva Roşcovan, al preturii sectorului Buiucani, reprezentată de pretorul Valeriu Nemerenco, vicepretorul Victor Anton, şi nu în ultimul rând – grija primarului general de Chişinău, Dorin Chirtoacă, pentru ca reparaţia să se finiseze la timp şi calitativ.

În numele beneficiarilor Bibliotecii „Alba Iulia” le mulţumim din suflet tuturor celor care au găsit timp şi resurse încât, întru-un termen redus, astăzi Biblioteca „Alba Iulia” să pară a fi „mireasă”. Cele mai calde mulţumiri şi sincera noastră recunoştinţă pentru toţi cei care s-au implicat în acţiunile prilejuite de aniversarea a zecea a bibliotecii noastre, conferind acestor manifestări amploare, spectaculozitate, chiar strălucire.