Biblio Polis - Vol. 27 (2008) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
ANUL LECTURII / ГОД ЧТЕНИЯ / YEAR OF LECTURE
Elena ŞENDREA, bibliotecar principal, Departamentul Relaţii cu publicul
Interferenţa programelor culturale cu lectura copiilor

Un factor definitoriu în formarea personalităţii îi revine lecturii, deoarece aceasta constituie un mijloc eficient de acumulare a cunoştinţelor şi autoinstruirii. Deşi în prezent forma tradiţională a cărţii se schimbă, esenţa ei oricum rămîne. Chiar dacă azi cuvîntul scris se transmite şi prin alte mijloace, sau poate tocmai de aceea, apelul la carte, la diferite modalităţi de documentare a utilizatorilor necesită asistenţă din partea bibliotecarului.

Lectura copiilor şi adolescenţilor s-a aflat mereu în vizorul bibliotecilor publice, misiunea bibliotecarului fiind de a-i iniţia în tainele lecturii şi cunoaşterii, de a urmări în permanenţă trezirea şi dezvoltarea gustului pentru lectura de calitate. Pentru creşterea spirituală a tinerilor utilizatori este necesar de a promova cartea de valoare, ceea ce permite copiilor să se familiarizeze cu tradiţiile strămoşeşti, cu literatura şi cultura naţională şi universală.

În perioada estivală, în cadrul reţelei BM „B.P. Hasdeu” a fost iniţiat şi se desfăşoară anual programul Lecturile verii. Scopul acestui program este de a sprijini procesul de instruire a elevilor şi liceenilor, precum şi de a stimula lecturile extraşcolare.

În anul curent, în cadrul Lecturilor verii utilizatorii au citit 729 544 de documente, pentru ei au fost organizate 1668 programe culturale, la care au participat 29 431 persoane. În scopul promovării programului, activităţile desfăşurate au fost plasate pe pagina web a BM „B.P. Hasdeu”, fapt care a permis o informare rapidă a publicului despre programele culturale organizate de biblioteci.

An de an, tindem să diversificăm programul Lecturile verii. Astfel, în 2008, pentru identificarea preferinţelor de lectură a copiilor în perioada vacanţei mari, bibliotecile au realizat un chestionar cu subiectul Lectura de vară a copiilor. Analizînd răspunsurile, bibliotecile şi-au ajustat activităţile prestate în cadrul programului la doleanţele utilizatorilor.

Motivaţia participării la acest program culturalizator s-a axat pe următoarele priorităţi:

1) lectură din plăcere;

2) petrecerea timpului liber;

3) lectura în scopuri educaţionale.

Nu mai puţin importante au fost funcţiile afectivă şi ludică ale programului. Deoarece majoritatea beneficiarilor o formează copiii şi adolescenţii, ei sunt tentaţi de activităţi spectaculoase şi sunt dispuşi să participe la diverse jocuri interactive, concursuri, spectacole, matinee, ora poveştilor. Lecturile verii – 2008 au constituit 55 la sută (911) din totalul de activităţi culturale (1668), care au avut la bază jocul, animaţia.

missing image file

Activităţile ludice, fiind o modalitate eficientă de educaţie şi dezvoltare, au fost organizate şi dirijate de către bibliotecari, astfel prin intermediul lor s-a format o ambianţă favorabilă, unde jocul se îmbina reuşit cu lectura. Pentru preşcolari şi şcolari de vîrstă mică, în perioada Lecturilor verii a fost organizat săptămînal programul Ora poveştilor. Copiii au citit, sau li s-a citit, s-au jucat ori au fost învăţaţi să se joace, utilizînd jocuri formative, educative sau de inteligenţă.

Bibliotecile „Alba Iulia”, „Ştefan cel Mare”, „L. Rebreanu”, V. Bielinski, A. Russo şi-au invitat utilizatorii-copii la spectacole teatralizate. Filialele CAIE, „I. Mangher”,
„L. Ukrainka”, Traian au organizat pentru copii matinee. Aceste activităţi au contribuit la dezvoltarea imaginaţiei, creativităţii, a personalităţii copiilor.

O altă formă atractivă pentru copii au constituit-o concursurile literare şi lecţiile interactive, unde însăşi participarea presupunea posedarea unor cunoştinţe din domeniul literaturii, despre viaţa şi activitatea scriitorilor, despre faptele de glorie a marilor domnitori. În acest mod elevii au fost stimulaţi să citească suplimentar. În cadrul concursurilor, organizate de către filialele „Târgovişte”, „Ştefan cel Mare”, „L. Rebreanu”, CAIE, V. Bielinski utilizatorii şi-au lărgit orizontul de cunoştinţe în cele mai diverse domenii.

Programele distractive, urmate de lecturi, sunt noi dimensiuni, prin care copilul capătă o maturitate intelectuală.

Preferinţele de lectură ale utilizatorilor au fost influenţate de acţiuni culturale axate pe aniversări, personalităţi comemorate sau omagiate, dintre care vom menţiona: B.P. Hasdeu, Mihai Eminescu, Costache Negruzzi, Alexe Mateevici, Ion Druţă, Aureliu Busuioc, Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija ş.a.

Varietatea de activităţi culturale cognitive (45 % din total) le-a permis utilizatorilor să facă alegerea în funcţie de interese de lectură, preocupări şi dezvoltare intelectuală. Astfel, utilizatorii au optat pentru Ora de lectură, fiind forma de lectură cel mai des utilizată, deoarece susţine eficient procesul educaţional. Lecturile de studiu îi ajută pe tinerii utilizatori să însuşească programul didactic, contribuie la formarea lor intelectuală.

Pe parcursul perioadei estivale o activitate fructuoasă au desfăşurat cenaclurile, cluburile de creaţie şi pe interese, saloanele literare. Programul acestora a inclus diverse tipuri de activităţi: ore de lectură, ore de poezie, discuţii, dezbateri, care au fost dedicate: Anului Internaţional al Limbilor, Anului Internaţional al Planetei Pămînt, Anului Tineretului, Anului Ion Druţă, Anului dinastiei Cantemir.

Fiind atraşi de carte, copiii citesc cu pasiune şi interes, se încadrează activ în programele de lectură organizate de bibliotecă. În reţeaua BM „B.P. Hasdeu” un obiectiv prioritar este programul de lectură Copiii Chişinăului citesc o carte, în cadrul căruia putem constata că motivaţia lecturii
pentru utilizatorii-copii este plăcerea de a citi, fuzionată cu aspectul cognitiv care i-a definit într-o măsură considerabilă. În 2008 copiilor le-a fost propusă cartea Regina nopţii, de scriitoarea Lidia Hlib. Pentru promovarea acestei cărţi bibliotecile au organizat întîlniri cu autoarea, discuţii, ore de lectură.

Programul de activitate al cluburilor a fost elaborat şi pe baza unor sugestii tematice precum Cartea jubiliară – 2008, Cartea de aventură, Cartea didactică.

În scopul facilitării opţiunii pentru lectură a copiilor şi adolescenţilor, pe pagina web au fost plasate cărţile jubiliare, reprezentînd clasicii literaturii române şi ai celei universale.

Cartea de aventură şi Cartea-divertisment sunt frecvent solicitate de utilizatorii-copii, acestea constituind pentru ei un prilej de „plimbare estetică”, un „refugiu literar”. În această categorie intră cărţile de aventuri, romanele poliţiste, SF, despre călătorii, despre descoperi neobişnuite etc.

Bibliotecile participante la programul Lecturile verii au întocmit Liste de recomandări pentru lectură, „Învaţă şi explorează”, care au fost plasate pe pagina web. Literatura inclusă în aceste liste a fost structurată după domenii: beletristică, istorie, ştiinţe ale naturii, geografie.

O modalitate proaspătă de stimulare a creaţiei, a atmosferei literare a fost prezentă în cadrul seratelor literare, organizate la filialele „Alba Iulia”, CAIE, Arte, „M. Lomonosov”, „H. Botev”.

Prin programul Lecturile verii adolescenţii au fost încurajaţi să obţină deprinderi de lectură constructivă, ei fiind antrenaţi în discuţii pe marginea celor lecturate, în cadrul expunerilor, dezbaterilor, organizate de majoritatea filialelor. Totodată, tinerii noştri cititori au fost direcţionaţi spre expunerea punctului de vedere personal.

Filialele „L. Rebreanu”, CAIE, „M. Lomonosov”, „H. Botev” au organizat mese rotunde, la care utilizatorii-adolescenţi au meditat asupra celor lecturate, au făcut schimb de opinii cu colegii lor, deoarece se interesează de modul în care gîndesc şi se manifestă cei din jur. Locul ideal pentru o astfel de activitate este biblioteca, iar rolul de a dirija procesul de lectură le-a revenit bibliotecarilor.

Întîlnirile copiilor cu scriitorii au avut loc în cadrul lansărilor de carte organizate de CAIE şi filiala „O. Ghibu”. Participînd la aceste lansări, utilizatorii-copii au avut o adevărată sărbătoare de suflet, fiind foarte impresionaţi de întîlnirile cu scriitorii, de şansa de a vorbi în direct cu oameni care creează poezii, povestiri, romane etc. La rîndul lor, Manole Neagu, Lidia Hlib şi Claudia Partole au rămas şi ei încîntaţi de activismul, de curiozitatea copiilor care au pus numeroase întrebări despre tainele scrisului, despre viaţa de zi cu zi a scriitorilor, despre ce proiecte editoriale au ş.a. Micii cititori au recitat din poeziile lui Mihai Eminescu, dar şi din versurile autorilor prezenţi, precum şi din încercările lor literare.

Lecturile verii – 2008 s-au impus printr-un număr sporit de servicii extramuros. Pentru o promovare eficientă a acestui program bibliotecile au colaborat cu taberele de vară organizate în cadrul şcolilor şi liceelor. Activităţi culturale extramuros au fost organizate în curtea bibliotecilor, în grădini publice, la grădiniţe de copii.

Putem afirma cu certitudine că activităţile culturale organizate în cadrul programului Lecturile verii au creat o atmosferă agreabilă în biblioteci, iar utilizatorii au găsit nişte repere culturale ce le-a impulsionat procesul de lectură şi dorinţa de a cunoaşte mai multe.

Din numeroasele impresii ale copiilor privitor la programul de lectură am selectat doar una, în speranţa că şi ceilalţi participanţi vor subscrie la mesajul Valeriei Budeanu, elevă în cl. a III-a, Liceul Teoretic (fil. V. Bielinski): „...Aştept cu nerăbdare vara viitoare, cînd voi veni să particip din nou la Lecturile verii.”