Biblio Polis - Vol. 27 (2008) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Drd. Tatiana COŞERIU, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Dezvoltarea şi facilitarea parteneriatului profesional şi social – factori de promovare şi comunicare ai imaginii instituţionale

Toată lumea vorbeşte, plictiseala se plictiseşte. Este un mesaj promovat inteligent de către compania de telefonie mobilă Moldcell. Mesajul poate fi modificat – toată lumea comunică, plictiseala se plictiseşte. În acest caz el este relevant pentru secolul accelerării informaţionale şi pentru Biblioteca Municipală.

Evoluţia lumii contemporane este profund marcată de ponderea unor transformări care, prin amploarea şi complexitatea lor, au schimbat configuraţia şi natura relaţiilor bibliotecă-utilizator-comunitate. Vectorul dezvoltării instituţionale este promovarea, care utilizează comunicarea ca un mecanism transparent şi echitabil. Promovarea prin comunicare sau comunicare şi promovare sunt elemente indispensabile ale unei instituţii infodocumentare. Aceste elemente acţionează împreună şi facilitează dialogul profesional, social. Spiritul dominant al Bibliotecii Municipale este orientarea spre cooperare, spre parteneriat ca o soluţie pentru un mai bun management, precum şi o componentă importantă a misiunii.

Consolidarea comunicării facilitează dialogul profesional şi social, Biblioteca Municipală cîştigînd o valoare adăugată consistentă. Dinamica ideilor referitoare la rolul comunicării, parteneriatului pot fi analizate din presa de specialitate, din rapoartele de activitate. Rezultatele scontate afirmă prezenţa bibliotecii în comunitate.

Responsabilitatea Bibliotecii Municipale faţă de rezidenţii Chişinăului este un angajament, valorificat şi promovat într-o formă accesibilă: materiale promoţionale, documente de reglementare. Impactul activităţilor şi durabilitatea lor e vizibilă prin auditul social, care este un mijloc conceput şi utilizat pentru a afla calitatea ofertelor, serviciilor.

Competenţele şi abilităţile bibliotecarilor sunt elemente ale mixului de marketing. Implicarea în acţiuni profesionale precum: cursanţi, formatori, experţi este un indicator salutabil pentru Biblioteca Municipală. Ariile de dezvoltare şi de promovare se extind. La început modeste, astăzi au ajuns la nivel republican şi internaţional.

Competiţia Globală de dezbateri „Oamenii vorbesc” poate fi schimbată printr-o campanie de promovare „Bibliotecarii BM vorbesc” sau „Echipa Hasdeu vorbeşte” – cu toţi bibliotecarii din republică, cu societatea civilă. În continuare vom relata doar unele activităţi de amploare, în acest sens.

1. Schimbul de experienţă profesională şi didactică

În cadrul acordului de colaborare dintre Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea de Vest din Timişoara, în luna martie a.c. la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării s-a aflat un grup de studenţi şi profesori de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării (Secţia Bibliologie). Programul de mobilitate a cuprins următoarele subiecte: catalogarea şi organizarea cataloagelor; descrierea analitică şi organizarea bazelor de date bibliografice; digitizarea colecţiilor; servicii de referinţă; activitatea bibliografică; automatizarea bibliotecilor; accesul la resursele electronice.

Pe parcursul stagierii, colegii din România au fost prezenţi în filialele noastre, unde s-a demonstrat profesionalismul şi calitatea serviciilor, ofertelor. Cei nouă studenţi şi trei cadre didactice au apreciat activitatea, experienţele şi succesele noastre cu următoarea sintagmă: „Durracelle la puterea a patra”.

2. Experţi-formatori la nivel naţional

Biblioteca publică raională „Dimitrie Cantemir” din Ungheni în vara aceasta a organizat Tabăra de instruire pentru bibliotecari. Activitatea s-a desfăşurat în incinta taberei de odihnă „Codreanca” din Corneşti, într-un loc pitoresc, liniştit. Pe parcursul a două zile, bibliotecarii din raionul Ungheni au ascultat, discutat, implementat, prin intermediul jocurilor de roluri, aspecte teoretico-practice axate pe: implementarea indicatorilor de performanţă în bibliotecile publice (formator Vera Osoianu, director adjunct, Biblioteca Naţională), valorificarea potenţialului de creativitate al personalului de bibliotecă (formator Ludmila Corghenci, director adjunct, Biblioteca ULIM), cadrul de reglementare pentru biblioteci (formator Mariana Harjevschi, director, Biblioteca Publică de Drept), organizarea activităţii bibliotecii publice (formator Tatiana Coşeriu, director adjunct, Biblioteca Municipală). Biblioteca Municipală a fost reprezentată de doi formatori, care au promovat activitatea bibliotecii. Impactul Taberei este evident – bibliotecarii din bibliotecile şcolare şi publice organizează campanii de lectură la nivel de raion, avînd subiectul „Ungheniul citeşte o carte”.

A devenit tradiţional ca bibliotecarii de la Ialoveni să fie prezenţi printr-o echipă reprezentativă la Biblioteca Municipală. Anual se organizează vizite de documentare în filialele BM. Subiectele sunt diverse: servicii, oferte, programe de lectură, cercetare etc.

Managerii, managerii intermediari, directorii, şefii de filiale sunt experţi-formatori pentru colegii din bibliotecile şcolare, publice, universitare, precum şi pentru cele din republică (Ungheni, Soroca, Orhei, Teleneşti, Cahul, Cricova, Vadul lui Vodă etc.).

Un aspect important cu rezultate benefice îl reprezintă parteneriatul cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. Orele teoretico-practice, stagiile, consultaţiile sunt însoţite de practicile de calitate ale Bibliotecii Municipale. A crescut semnificativ numărul tezelor de licenţă care pun în evidenţă sistemul informaţional, cultura juridică a bibliotecarilor, analiza comportamentală, formarea profesională, serviciile pentru persoanele dezavantajate, forme şi metode de organizare a programelor, proiectelor culturale etc. Tot mai mulţi studenţi aleg drept bază pentru practica de producţie Biblioteca Municipală. În vara anului 2008 numărul lor a crescut – peste 50 de studenţi. Printre ei sunt şi studenţi de la alte instituţii superioare – două persoane de la Universitatea Liberă Internaţională.

Aprecierile şi recunoştinţa studenţilor sunt materializate în chestionarele de evaluare, în eseurile scrise cu multă bunăvoinţă. Reproducem doar una din ele.

Olga ALEXEEV, anul II, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională:

Practica bate gramatica

Urcînd treptele devenirii profesionale, fiecare student trece prin experienţa primei practici de producţie. În anul curent şi mica noastră grupă de viitori specialişti a avut acest prilej. Pentru aceasta am fost instruiţi, informaţi, dresaţi (învăţînd formule biblioteconomice) în decursul anului de studii. Ne tot îndrumau dascălii să însuşim sistematic mesajul cursurilor, însă nu înţelegeam cauza insistenţei lor... Şi iată că am fost „iluminaţi” chiar în prima zi de practică. După ce excursia şi simbioza integrării noastre în colectivul profesional al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” au trecut cu succes, a început nemijlocit minunata practică. Ne-au înconjurat tumultul detaliilor şi un şir de procese, efectuarea cărora se baza doar pe cunoştinţele noastre teoretice, creîndu-ne o atmosferă de un al doilea examen, însă acesta fiind apreciat nu în puncte, ci în procentul efectuării calitative a muncii. În clipele acelea ne-am reamintit absolut toată profunzimea diferitelor procese, ni s-au ivit şi formulele depozitate în memorie, şi... cuvintele de avertizare ale scumpilor dascăli.

Acomodarea cu climatul profesional a adus cu sine un mare şi nesecat interes de cercetare şi acumulare de noi practici de lucru. Minunatele cincisprezece zile de practică ne-au „maturizat” în mare măsură în calea devenirii noastre profesionale, încît nu vom mai auzi dezmierdările la adresa noastră ca fiind „boboci” în specificul biblioteconomic.

Clipele petrecute la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” sunt de neuitat, s-au sedimentat în adîncul inimii, creînd cele mai frumoase amintiri!

3. Parteneriat cu societatea civilă

Strategia Bibliotecii Municipale 2008-2017 promovează voluntariatul ca o activitate importantă de implicare a copiilor, tinerilor şi adulţilor în procesul de lectură. În aprilie 2008 s-a desfăşurat Săptămîna Naţională a Voluntariatului “Hai în gaşca voluntarilor”, la care a participat şi Biblioteca Municipală. Ediţia a doua a pus accentul pe schimbul de experienţă în domeniul voluntariatului prin consolidarea parteneriatului dintre societatea civilă şi instituţiile publice, implicarea persoanelor publice în activităţile de voluntariat. Acţiunea a fost organizată de Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat în parteneriat cu Parlamentul R. Moldova, Asociaţia „Prietenii copiilor”, portalul de ştiri UNIMEDIA, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova. Activitatea coaliţiei este posibilă graţie Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA) şi Fundaţiei Soros-Moldova (FSM).

Pe parcursul unei săptămîni, membri ai organizaţiilor nonguvernamentale, oameni de afaceri, politicieni au fost implicaţi în activităţi de voluntariat. Cele mai reprezentative au fost: ajutor la domiciliu persoanelor cu dizabilităţi, în etate; ateliere de art-terapie cu persoane din grupuri social-vulnerabile; activităţi ce implică deţinuţii, persoanele care se reabilitează în urma consumului de droguri. Printre personalităţile publice care au oferit activităţi de voluntariat cu durata de la o oră la şase ore a fost şi Primarul General Dorin Chirtoacă, care a citit poveşti pentru copii.

Biblioteca Municipală a participat la Expoziţia publică referitoare la activităţile de voluntariat, organizată în holul Parlamentului R. Moldova şi în Scuarul Catedralei. Expoziţia a fost prezentată de către studenţii de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională.

Săptămîna Naţională a Voluntariatului este un eveniment dedicat persoanelor care vor să se implice în activităţi de voluntariat, tuturor celor care susţin şi promovează conceptele, practicile voluntariatului. Pentru bibliotecarii din reţeaua BM a fost organizat un seminar „Managementul voluntariatului”, la care s-au explicat şi exersat direcţii de acţiuni de implicare şi de atragere a voluntarilor.

E cert faptul că biblioteca principală a capitalei se implică în proiectele comunitare prin care se extinde parteneriatul. Stilul Bibliotecii Municipale în aceste relaţii se manifestă prin răspunsuri profesionale şi creative.