Biblio Polis - Vol. 19 (2006) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
A PROPOS / КСТАТИ / A PROPOS
Vl.P.
... Între cuvintele proprii şi cuvinte tălmăcite<

Autoarea eseului de mai sus, Miroslava Metleaeva, este un nume cu rezonanţă în poezia şi publicistica de limbă rusă de la noi.

Ca ziaristă, s-a impus prin articole şi eseuri publicate în mai multe ziare şi reviste din Chişinău, prin emisiuni la Radio Moldova şi TV Naţională. De mai bine de un deceniu este redactor-şef adjunct al publicaţiei evreieşti Istoki (Obîrşii); eseul despre Cartea Cărţilor şi poporul Cărţii, inserat de noi, este o dovadă elocventă a unor preocupări majore de cultorologie (aici - prin prismă ebraistică), caracteristică pentru creaţia Miroslavei Metleaeva. Sunt femeie. Cine mă va apăra? = Ia jenşcina. Kto menia zaşcitit? este titlul unei culegeri bilingve, ruso-română, de publicistică, şi prezintă altă faţetă, în bună parte definitorie, a activităţii intelectuale şi civice a autoarei noastre.

Ca poetă, deşi a debutat în presa periodică încă în anii de liceu, editorial a debutat relativ tîrziu, în 1992, cu placheta Ia jivu sredi vas... (Trăiesc printre voi...). Urmează, în 1994, cartea Pesni noci (Cîntecele nopţii), iar în 2002 tipăreşte placheta Ten’ Galeona, considerată de critica literară ca o realizare de vîrf a Miroslavei Metleaeva. Versuri de M. Metleaeva au fost traduse în română (vol. Cîntece nocturne, 1995, în tălmăcirea lui Ion Proca), în engleză (vol. Singular Destinies: Contemporary Poets of Bessarabia, 2003), posibil şi în alte limbi; au fost publicate în reviste din România, Israel, Rusia, Ucraina.

De la un timp, numele Miroslavei Metleaeva se asociază cu o fină traducătoare de poezie românească în limba rusă. Astfel, „a găsit cheia” pentru versiuni în rusă ale unor poeme de Nichita Stănescu (11 elegii, 2003) şi Leonard Tuchilatu (Rapsodie, 2001), de Ion Barbu şi Ion Pillat, eseuri de C. Noica. Intenţionează să alcătuiască şi să editeze o cuprinzătoare antologie de poezie românească modernă şi contemporană...

Aceste rînduri au fost scrie pentru Miroslava Metleava şi cu gîndul la o frumoasă aniversare pe care dînsa a marcat-o de curînd. Ne bucurăm că o avem între autorii revistei noastre; retrospectiv privind la lucruri, ne exprimăm şi pe această cale bucuria de a fi scris, cu mulţi ani în urmă, o călduroasă recomandare pentru a fi primită în Uniunea Scriitorilor din Moldova; justeţea acestei recomandării a fost confirmată apoi de primirea Miroslavei Metleaeva şi în rîndurile Uniunii Scriitorilor din România...

Sincere felicitări Miroslavei Metleaeva cu ocazia aniversării; cele mai frumoase urări de mers drept, continuu, pe pantele în ascensiune ale poeziei, eseisticii şi măiestriei de tălmăcitoare!

Vl.P.