Biblio Polis - Vol. 19 (2006) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
A PROPOS / КСТАТИ / A PROPOS
Vl. P.
O scriitoare rară, printre cărţi rare

O mamă – Claudia Slutu-Grama
şi o fiică – Steliana Grama,
două sensibilităţi, două scriitoare...

Bibliograf cu un bun nume, Om emerit al Republicii Moldova (1996), doctor în filologie, istoric literar într-un segment prea puţin defrişat anterior la noi, al literaturii române cu rădăcini basarabene, de la cumpăna secolelor XIX-XX. Aceasta e, prezentată telegrafic, dna dr. Claudia Slutu-Grama.

A publicat – în reviste şi în culegeri de specialitate, din R. Moldova, România, Rusia, Ucraina – mai multe articole şi studii în diverse subdomenii ale bibliologiei; o bună parte din aceste scrieri fiind anterior prezentate la conferinţe şi simpozioane de talie naţională şi internaţională. Este coautor al catalogului general Cartea Moldovei. 1643 – 1945, vol. 1 şi vol. 2 (Chişinău, 1991; 1992), menţionat cu Premiul I al Prezidiului AŞM pentru studiul ştiinţific cu subiectul conţinut în titlul acestei lucrări fundamentale. Autoare a cărţilor Prin Galaxia Byblos: Investigaţii istoric-literare (2002), Un nume la templul adevărului: Sergiu Victor Cujbă (2006), la baza acestei ultime monografii aflîndu-se teza de doctor în filologie a cercetătoarei. Împreună cu soţul, doctor în drept Dumitru Grama, tipăresc culegerea de articole şi studii Stranicy istorii gosudarstva i prava Moldovy (2005), avînd pregătită pentru tipar şi variantă originală, în română, a cărţii.

Claudia Slutu-Grama bate de mai multă vreme, tot mai insistent, la uşa poeziei. A publicat versuri în revistele Femeia Moldovei, Literatura şi arta, Moldova, Limba Română, Glasul Naţiunii, Phoenix etc. ca să ajungă, iată, foarte curînd, la debutul editorial, în grădina liricii basarabene.

Ne exprimăm sincera bucurie că BiblioPolis se înscrie în lista publicaţiilor periodice care anticipează acest început de carieră poetică al dnei dr. Claudia Slutu-Grama şi aşteptăm, cu firesc interes, continuarea, căci, după frumoasa vorbă a poetului, „orice început se vrea fecund...”.

Vl. P.