Biblio Polis - Vol. 19 (2006) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
DIVERTIS-CLUB / ДИВЕРТИС-КЛУБ / DIVERTIS-CLUB
Lidia KULIKOVSKI, dr. conf. univ.
Ipoteze provocatoare

Recent, un Forum Taiga – deocamdată, fără un statut definit sau, cel puţin, fără responsabilităţi oficiale –, a lansat o viziune originală asupra viitorului bibliotecilor. Nu e prea uşor să delimitezi, în acest mesaj de la Forum Taiga, ce ţine de evoluţiile realmente vertiginoase ale TI şi ce ţine de domeniul SF. Aşa sau altfel, avînd în vedere că materialul se referă direct la activitatea noastră, am decis să-l publicăm şi noi, pentru a vă oferi (încă) un prilej de reflecţie. Citiţi şi meditaţi: ce e real şi ce e fantezist, ce e bine şi ce e rău etc., etc. în aceste 15 „verdicte” date activităţii bibliotecare. Aşadar, se zice că...

În următorii cinci ani:

1. Structurile tradiţionale de organizare a bibliotecilor nu vor mai fi funcţionale. Bibliotecarii care lucrează la referinţe şi cei de la catalogare, aşa cum îi cunoaştem astăzi, nu vor mai exista. Serviciile interne şi cele pentru public vor fuziona într-un grup nou care se va numi “serviciul de consultaţii”. Serviciul cu publicul şi cel de formare a utilizatorilor, sub orice formă, vor fuziona sau vor dispărea.

2. Bibliotecile îşi vor reduce masa fizică a colecţiilor cu cel puţin 50%. Serviciile interne vor suferi reduceri asemănătoare, iar aceste schimbări vor influenţa implicit şi bibliotecile naţionale (care probabil vor fuziona).

3. Majoritatea întrebărilor vor găsi un răspuns prin “Google Answer” sau ceva asemănător. Nu vor mai exista birouri sau servicii de informaţii în bibliotecă. În locul acestora, vor exista servicii publice de informaţii care vor fi situate în exteriorul bibliotecilor fizice. Această meta-căutare va face ca bibliotecarii de la referinţe să fie depăşiţi.

4. Orice căutare de informaţii va începe pe Google, inclusiv căutarea de resurse din biblioteci. Separarea progresivă a conţinutului de conţinătorul original va declanşa o revoluţie în căutarea de informaţii.

5. Un mare număr de biblioteci nu vor mai avea OPAC-uri locale. În schimb, vom intra într-o nouă epocă de consolidare a datelor (fie ele cataloage partajate, fie cataloage integrate în instrumentele de căutare), atît a cataloagelor noastre cît şi a colecţiilor noastre. Sistemul de management electronic al resurselor şi Sistemul de gestiune integrată a colecţiilor vor fi un singur lucru, iar căutarea de informaţii va fi externalizată.

6. Nu va mai exista site-ul web al bibliotecii monolitice. În locul acestuia, datele bibliotecilor vor fi propulsate spre site-uri generaliste, direct spre utilizatori.

7. Serviciile informatice ale universităţilor vor fuziona cu bibliotecile. Biblioteca va fi asociată infrastructurii de servicii ce se vor constitui în suport al cursurilor şi al cercetării. Valoarea sa va depinde de capacitatea de a realoca resursele către diferitele lucrări în desfăşurare şi serviciile specializate de resurse.

8. Nu vor mai exista bibliotecari aşa cum îi cunoaştem astăzi. Personalul va avea un Master of Business Administration sau va fi expert în informatică şi în baze de date. Tot personalul bibliotecilor va avea nevoie de calificări tehnice echivalente celor pe care le are astăzi personalul care lucrează pentru sistemele şi serviciile Web. Curba mereu în ascensiune a tehnologiei va duce la o răsturnare importantă printre bibliotecarii tradiţionali. Vîrsta medie a personalului din biblioteci va scădea la 28.

9. Editorii şi intermediarii se vor transforma total. Mulţi editori mici sau specializaţi vor fuziona. Furnizorii de abonamente şi de cărţi se vor baza pe noi modele economice. Difuzarea cărţilor şi a periodicelor, altele decît Ştiinţă – Tehnică – Medicină nu vor mai fi viabile comercial.

10. Cărţile electronice şi dispozitivele lor de lectură vor fi ubicue – prezente peste tot, în acelaşi timp. Standardele vor face posibil aceasta în mod magic. Cititoarele portabile vor fi omniprezente şi resursele bibliotecilor vor trebui să se compatibilizeze cu acestea pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor.

11. Simpla agregare de resurse nu va mai fi suficientă. Ele vor trebui să fie gata de utilizare şi să fie proiectate în mediul utilizatorului (my.yahoo, e-portfolio, CMS - Content Management System, agregator RSS). Fluxul de informaţii va înlocui bazele de date şi website-ul ca centru primar de atenţie. Rolul bibliotecii este de a proiecta servicii specializate în fluxurile cercetării şi de studiu.

12. Pentru utilizatorul final, «mediile intermediare» vor fi la fel de importante ca şi serviciile de bibliotecă. Utilizatorii construiesc în aceste medii fluxul informaţiilor lor şi identitatea lor digitală : agregatoare RSS, sisteme de formare la distanţă, uPortal, my.yahoo, flickr, myspace, opţiuni de căutare a programelor Microsoft etc.

13. Bibliotecile vor furniza servicii partajate de conservare şi salvare a patrimoniului cultural, savant, istoric şi instituţional. Aceste demersuri nu se vor mai face spontan şi cu proiecte nesatisfăcătoare, ci vor fi integrate într-o strategie de colaborare şi o abordare partajată.

14. Serviciile de asistenta oferită cercetătorilor vor deveni comune. Spaţiul digital de lucru va fi un set de servicii, pe lînga altele.

15. Comunitatea bibliotecilor recunoaşte fragmentarea debilitantă a structurilor sale de colaborare şi decide să se concentreze pe un număr redus de iniţiative şi de organisme. La aceasta se va ajunge prin recunoaşterea faptului că eficienţa sistemului global conduce la o îmbunătăţire a sistemului local.

Aşa ar putea să arate viitorul documentar al omenirii dacă previziunile “forumului Taiga” se vor adeveri (ca de obicei, exista un risc ca profeţia să se autorealizeze). Părerea mea este că nu ar trebui să judecăm colectiv, în bloc aceste afirmaţii. Unele sunt într-adevăr SF (1, 2, parţial 3, parţial 5, parţial 6, 8), altele însă sunt rezonabile (parţial 3, 4, poate 5, parţial 6, 7, 9, 10, 11, 12), iar altele sunt chiar vaticinia ex eventu (13, 14, 15).

Identificare şi comentarii

de dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI