Biblio Polis - Vol. 19 (2006) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
OMAGIERI / НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ / CONGRATULATIONS
Lidia KULIKOVSKI
Gînduri aniversare pentru Elena Roşca

Cum îmi place să spun, bibliotecarii noştri sunt active ale Bibliotecii Municipale. Nu active financiare ci umane, mult mai preţioase decât cele materiale. Elena Roşca este una din activele preţioase. Elena Roşca este acel tip veşnic de bibliotecar – modest, migălos, conştiincios, responsabil; este tipul de bibliotecar universal – face management, marketing, sociologie, pedagogie, psihologie, istorie, educaţie, biblioteconomie, lectură, comunicare; este tipul de bibliotecar modern – ştie şi operează calculatoare, soft, catalogare electronică, machetare, editare electronică, comunicare electronică, colaborare, cooperare.

În comunitatea bibliotecară este cunoscută ca o bibliotecară şi o manageră competentă, este apreciată pentru succesele obţinute, pentru abnegaţia cu care munceşte. Activează la Biblioteca Municipală de 25 de ani. Mai întâi bibliotecar, apoi devine şef de filială. Munceşte cu sârg, dar înainte de toate munceşte cu drag, cu drag de carte, cu drag de profesia aleasă, convingându-se că şi-a ales corect meseria, mulţumindu-se că a ales-o după sufletul său. Experienţa acumulată i-a permis să concureze şi să obţină postul de director adjunct al Bibliotecii Municipale, post în care a putut să transmită bibliotecarilor tot ceea ce ştia şi-i plăcea să facă: să valorifice cartea, să transforme bibliotecile (cu sechele de la regimul totalitar) în instituţii moderne. Acumulând destulă experienţă, cunoştinţe, competenţe şi abilităţi s-a crezut în stare să constituie o bibliotecă – Biblioteca Alba Iulia. A încercat şi a reuşit. A zidit-o după crezul său profesional, a constituit-o după visul său profesional, a zidit o instituţie modernă, flexibilă, exemplară.

Am evaluat de foarte multe ori activitatea doamnei Elena Roşca, diferite aspecte ale muncii ei. Menirea unor asemenea oameni care au toate datele şi meritele să devină bibliotecari de succes este să rămână modele înconjurate de respect şi admiraţie. Nevoia de autorealizare, autodefinire profesională este atât de acută încât se identifică cu instituţia, cu profesiunea. Comunitatea profesională, la rându-i, a recunoscut meritele Elenei Roşca prin cele mai prestigioase titluri şi premii ale domeniului – în repetate rânduri Cel mai bun bibliotecar la nivel naţional, Diplome ABRM, ale Ministerului Culturii, Primăriei, Premiul Bonus, premiul Pentru originalitate, Diplome ale Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” pentru Cea mai bună bibliotecă, pentru Cel mai bun bibliotecar, pentru Cel mai bun manager şi multe altele… şi cred nu sunt ultimele pe care le va primi.

Sunt convinsă că toate aceste distincţii i-au adus nu numai bucurie ci şi senzaţia că ceea ce a făcut, a făcut bine şi satisfacţia că cineva a apreciat acest efort.

Apreciabil este şi un alt aspect al activităţii sale – acela de Ambasador al Bibliotecii Municipale în oraşul Alba Iulia. Ambasador al biblioteconomiei basarabene chiar. Este o preocupare grea să reprezinţi pe cineva sau ceva. Elena a reprezentat domeniul nostru şi Biblioteca Municipală prin propria-i activitate. Argumente sunt materialele publicate în diverse periodice, culegeri din Alba Iulia, numeroasele comunicări ţinute la diverse activităţi şi evenimente culturale.

De altfel, Elena Roşca a scris şi a publicat în aceşti ani în diverse reviste de specialitate, reviste de cultură, în ziare, în culegeri despre activitatea bibliotecii pe care o slujeşte cu dăruire şi pasiune. Subiectele abordate se refereau la servicii informaţionale şi culturale, cercetarea intereselor şi preferinţelor utilizatorilor, statistica bibliotecii publice, modernizarea bibliotecii, instruirea informaţională a utilizatorilor, servicii noi inedite, actul lecturii, promovarea biblioteci.

Şi iată că în ajun de jubileu, şi-a adunat articolele, interviurile, comunicările etc. într-o carte. Este, de fapt, o selecţie din cele scrise de Elena Roşca, lucrări alese special de autoare pentru a pune în valoare mai întâi de toate biblioteca publică, Biblioteca publică „Alba Iulia” – instituţia de care s-a îndrăgostit, instituţia care i-a devenit destin, casă, vocaţie (recunoscând chiar ea, într-un articol, că biblioteca Alba Iulia este biblioteca unei mari iubiri...). O bibliotecă ce prin numele pe care-l poartă şi-a definit misiunea şi valorile: să cultive dragostea de limbă, de neam, de istorie; să valorifice operele personalităţilor notorii ale culturii româneşti, să fie locul unde se furnizează capital social, cultural, informaţional, instructiv etc. rezidenţilor sectorului Buiucani.

Elena Roşca este una din sutele de bibliotecare şi una din zecile de directoare de biblioteci-filiale. Este una din noi cu toate problemele pe care le are un om. Viaţa nu întotdeauna i-a arătat susţinere şi nici norocul nu fusese de prea multe ori de partea ei. Şi totuşi, Elena Roşca se deosebeşte de ceilalţi. Prin ce se deosebeşte? vă veţi întreba? Prin curajul, insistenţa şi înverşunarea de a lupta şi de a reuşi, curajul de a nu ceda în faţa rateurilor. O mai deosebeşte modul ei de a privi la domeniul nostru, la bibliotecă prin lentila sensibilă a unui vizionar. De acea, nu întâmplător, Elena ţine să editeze o carte-sinteză a lucrărilor sale pentru a spune povestea unui singur personaj – biblioteca, şi nu biblioteca în general, ci o anume bibliotecă: biblioteca „Alba Iulia,” biblioteca ei. Chiar dacă roiesc în jurul acestui personaj foarte mulţi alţi eroi – utilizatori, bibliotecari, oameni de cultură, ziarişti, istorici, cărţile cu eroii lor… Elena descrie tot ce se întâmplă în această scenă legând şi dezlegând rolurile, rosturile, semnificaţiile acestui unic personaj.

Nu am nici o îndoială că Elena Roşca a scris/elaborat şi va edita în curând o carte de zile mari, o carte despre bibliotecar şi munca lui, un bibliotecar cu frământările, gândurile, ambiţiile, curajul de a pune în valoare profesia şi instituţia, o carte cum ar trebui s-o scrie fiecare bibliotecar, lăsând ogorul valorificat, lăsând - segmentul de spaţiu cultural şi spiritual de care-i responsabil - pregătit pentru viitor.

Îmi exprim convingerea că oricine va lua în mâini acest volum, oricine îl va citi sau măcar îl va răsfoi, va întrevedea valoarea lucrării, valoarea autoarei ca bibliotecar, ca model de dăruire şi slujire profesiunii. Oricine va citi cartea, va realiza că este o carte pentru fiecare bibliotecar, va realiza actul semnificativ de cultură pe care îl face autoarea, va conştientiza contribuţiile culturale, educaţionale ale autoarei la dezvoltarea domeniului biblioteconomic şi prin acest model contribuţia fiecărui bibliotecar de la Biblioteca Municipală.

… Şi fiindcă am scris aceste rânduri pentru o aniversare, îi urez Elenei Roşca Mulţi ani cu sănătate şi bucurii nenumărate! Dragostea, pasiunea, dăruirea pentru bibliotecă au avut întotdeauna efectul bumerangului: se întorc către cel ce le dăruie. Îţi doresc, Elena, să se întoarcă către tine înzecită!