Biblio Polis - Vol. 28 (2008) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
FILE DE CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
Drd. Tatiana COŞERIU, director adjunct, BM „B.P. Hasdeu”, preşedinte al Filialei Municipale Chişinău a ABRM
Congresul VI al bibliotecarilor din Republica Moldova: bilanţuri şi perspective

Comunitatea biblioteconomica din R. Moldova este o forta esentiala si un pilon de baza in societate. Acest fapt se demonstreaza nu numai prin serviciile si produsele infodocumentare ale bibliotecilor, ci si prin dialogul profesional.

Asociatia Bibliotecarilor din R. Moldova reuseste cu succes sa integreze toate bibliotecile in spatiul unic informational si comunicational prin organizarea unor conferinte anuale, seminare si ateliere specializate.

In perioada 4-5 noiembrie 2008, Asociatia Bibliotecarilor din R. Moldova a organizat Congresul VI al bibliotecarilor. Congresul a avut scopul de a amplifica rolul, locul Bibliotecii si Asociatiei profesionale in procesul de edificare a Societatii Informationale si a Cunoasterii, promovarea imaginii, statutului social si profesional al bibliotecarului.

Programul Congresului a inclus:

I. Lucrari in sectiuni si comisii:

 • Biblioteci publice, cu genericul Promovarea imaginii bibliotecii publice in comunitate – a fost prezentat raportul sectiunii, argumente privind necesitatea abordarii subiectului de promovare a imaginii, componentele imaginii si mijloacele de creare, preocuparile bibliotecilor in scopul promovarii imaginii, experiente de promovare, imaginea bibliotecii in literatura de specialitate (gazda: Biblioteca Nationala a Republicii Moldova, moderator: Alexe RAU);
 • Biblioteci de colegii si scolare, cu abordarea subiectului Bibliotecile scolare si de colegiu in sistemul educational: aliniere la cerintele si prioritatile invatamintului actual (gazda: Biblioteca Colegiului de constructii, moderatori: Tatiana AMBROCI, Ana SAFAROV);
 • Biblioteci universitare, specializate, cu discutii pe tema Bibliotecile universitare si specializate in contextul provocarilor sec. XXI (gazda: Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemiteanu”, moderator: Liubov KARNAEVA);
 • Comisia Formarea profesionala continua. Etica si deontologie a organizat atelierul Instruirea la locul de munca a personalului institutiilor bibliotecare: concepte si experiente, la care s-au prezentat comunicari despre viziunile teoretice versus realitatea instruirii la locul de munca, practici de calitate utilizate in procesul de instruire la locul de munca, concepte si experiente reprezentative, reflectii internationale promovate in documentul IFLA Dezvoltarea profesionala continua: Principii si acumularea celei mai bune experiente si implementarea recomandarilor de alocare a unui procentaj adecvat de la bugetul institutiei pentru dezvoltarea personalului, precum si acordarea unui minim de 10% din orele de munca pentru formarea profesionala (gazda: Departamentul Informational Biblioteconomic al Universitatii Libere Internationale din Moldova, moderatori: Ludmila CORGHENCI, Tatiana COSERIU).

In cadrul sectiunilor si comisiilor s-au
prezentat rapoartele de activitate ale mandatului 2005–2008, recomandari pentru urmatorii patru ani, propuneri pentru alegerea membrilor Consiliului ABRM, prezentari si lansari de publicatii, vizite circuit.

II. Sedinta in plen

Biblioteca Stiintifica Centrala „Andrei Lupan” a Academiei de Stiinte a Moldovei a gazduit Sedinta in plen a Congresului. Persoanele oficiale si oaspetii de peste hotare au rostit cuvinte de salut si de apreciere a comunitatii profesionale, au participat la deschiderea Centrului de informare si documentare UNESCO cu suportul Comisiei Nationale pentru UNESCO a Republicii Moldova si Biroului UNESCO din or. Moscova.

Ludmila COSTIN, presedintele ABRM, a prezentat raportul de activitate al Asociatiei pentru anii 2005–2008. In aceasta perioada, Asociatia a optimizat structura organizationala, a imbunatatit strategia de activitate si a amplificat comunicarea profesionala. La rindul sau, Comisia de cenzori a expus rezultatele verificarii activitatii economico-financiare a Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru perioada 1 decembrie 2004 – 31 octombrie 2008.

In urma dezbaterii si aprobarii rapoartelor de activitate, participantii la congres au inaintat candidatii pentru noua componenta a conducerii ABRM si a Comisiei de cenzori. S-a operat o modificare a Statutului ABRM – alegerea presedintelui ABRM de catre Consiliul ABRM. Astfel, prin votul membrilor Consiliului dna Ludmila COSTIN a fost aleasa presedinte al ABRM, iar Mariana HARJEVSCHI si Ludmila CORGHENCI – vicepresedinti.

Bibliotecarii prezenti la sedinta in plen au votat Rezolutia Congresului al VI-lea al bibliotecarilor din Republica Moldova din 4-5 noiembrie 2008, Chisinau si au hotarit:

 • A aprecia pozitiv activitatea Biroului ABRM in perioada de referinta, consemnind caracterul statutar si utilitatea implicatiilor profesionale ale presedintelui si membrilor acestuia;
 • A stabili pentru mandatul 2009–2012 urmatoarele linii directorii in activitatea Asociatiei si a comunitatii bibliotecare din republica:

1. A contribui la organizarea si asigurarea logistica a procesului de formare continua a bibliotecarilor in corespundere cu prevederile cadrului legal national si ale Declaratiei IFLA „Dezvoltarea profesionala continua: principii si acumularea celei mai bune experiente” (implicatii pentru crearea Centrului National de formare continua a bibliotecarilor, elaborarea si promovarea „Regulamentului de organizare si functionare a Centrului”, Curriculumului National de formare continua a bibliotecarilor – in colaborare cu Ministerul Culturii si Turismului din Republica Moldova); sprijinirea consultativa si practica a bibliotecilor pentru elaborarea politicilor de formare continua, implementarea statutului de „Biblioteca care invata”, organizarea actiunilor de instruire la locul de munca).

2. A promova in comunitate si a interveni la organele de resort in scopul implementarii prevederilor Conventiei privind importul de publicatii cu caracter instructiv, stiintific si cultural, intocmit la Florenta, la 22 noiembrie 1950 (in vigoare pentru R. Moldova din 3 septembrie 1998) si a Protocolului anexat la aceasta, intocmit la Nairobi, la 26 noiembrie 1976 (in vigoare pentru R. Moldova din 3 martie 1999), adoptate prin Hotarirea nr. 70-XIV din 2 iulie 1998 a Parlamentului R. Moldova.

3. A sensibiliza comunitatile si factorii de decizie in vederea imbunatatirii imaginii si statutului social al bibliotecii si bibliotecarului (promovarea unor concursuri nationale si a rezultatelor acestora, diversificarea lor; implicatii reprezentative ale ABRM privind consemnarea Zilei Bibliotecarului – promovari si desemnari la nivel national, utilizarea pirghiilor mass-media, conferinte de presa).

4. A sustine elaborarea strategiilor, politicilor pentru dezvoltarea intregului potential informational, social, cultural al bibliotecilor.

5. A promova si a sustine politicile de finantare prioritara a activitatilor, orientate spre oferirea accesului la resurse electronice si Internet, pentru asigurarea unei structuri tehnice adecvate.

6. A incuraja, a sustine si a dezvolta parteneriatele intre biblioteci la nivel local si national in vederea partajarii resurselor; intre biblioteci si autoritatile publice locale, nationale in vederea facilitarii implementarii serviciilor informationale in biblioteci, argumentarii rolului bibliotecii in edificarea Societatii Informatiei si a Cunoasterii.

7. A sensibiliza factorii de decizie in vederea problemelor de salarizare si de creare a conditiilor adecvate de munca pentru a putea face fata rolului complex al bibliotecarului in procesul de edificare si functionare a Societatii Informationale si a Cunoasterii.

8. A amplifica colaborarea internationala a ABRM prin dezvoltarea unor proiecte si programe comune, contracte de colaborare.

9. A imbunatati managementul ABRM, a amplifica activitatea filialelor ABRM din teritorii in functionarea Asociatiei.

10. A constitui baza de date a membrilor ABRM si a asigura buna gestionare a acesteia.

11. A amplifica potentialul informational-profesional al paginii WEB a ABRM: liste de discutii, acces la documentele directorii ale IFLA etc.

Ca rezultat, Consiliul ABRM are in componenta sa 21 de membri, iar Biroul ABRM 9 membri. In urmatorul mandat, Asociatia isi va desfasura activitatea prin intermediul:

 • sectiunilor: Management. Marketing; Cadrul de reglementare; Activitate editoriala; Colaborare internationala. Proiecte; Cultura informationala; Informatizare si tehnologii informatizate; Catalogare. Indexare; Promovarea imaginii;
 • comisiilor: Biblioteci publice; Biblioteci universitare si specializate; Biblioteci scolare; Biblioteci din colegii si scoli profesionale;
 • coordonatorilor zonali: Nord, Centru, Sud;
 • comisiilor de evaluare: concursurile Cel mai bun bibliotecar al anului, Cele mai reusite lucrari in domeniul bibliologiei si stiinta informarii.

Bibliotecarii din Echipa Hasdeu se vor implica in activitatea ABRM ca:

 • factori de decizie – Mariana HARJEVSCHI (vicepresedinte, membru al Consiliului si Biroului ABRM), Tatiana COSERIU (membru al Consiliului si Biroului ABRM);
 • presedinti ai sectiunilor – Tatiana COSERIU (Activitate editoriala), Mariana HARJEVSCHI (Colaborare internationala. Proiecte).
 • membri ai sectiunilor si comisiilor – Lidia KULIKOVSKI, Genoveva SCOBIOALA, Eugenia FILIP.

Lucrarile Congresului ABRM s-au desfasurat sub semnul schimbarii. Prin eforturi comune a fost posibil schimbul de cunostinte si experiente in beneficiul tuturor participantilor. Uram comunitatii biblioteconomice succese si mari realizari in valorificarea resurselor.