Biblio Polis - Vol. 29 (2009) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CARTEA DE SPECIALITATE / КНИГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / PROFESSIONAL BOOKS
Tamara COTOMAN
Cincizeci de ani şi încă unul...

Creşti un pom, aduni o carte
Şi rămâi cu neamul tău...
Dumitru Matcovschi


După un an, dar exact un an de zile, scriu aceste rânduri pentru cel sărbătorit – Veaceslav Manolachi, rector al Universităţii de Stat de educaţie fizică şi sport (USEFS),
doctor habilitat, profesor universitar, Antrenor Emerit al Republicii Moldova. De fapt, avem a sărbători două aniversări: 51 de ani din ziua naşterii dlui prof. univ. dr. Veaceslav Manolachi şi un an de la apariţia editorială a Biobibliografiei cu titlul generic Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului – Veaceslav Manolachi .


Lucrarea este una omagială, prilejuită de aniversarea a 50-a de la naşterea acestei personalităţi a sportului şi învăţământului sportiv de la noi.Este o primă lucrare de acest gen, elaborată de către angajaţii Bibliotecii USEFS. Este rodul muncii unei frumoase echipe de lucru în următoarea componenţă: Ana Ciumaşu, şefa Serviciului asistenţă informaţională, Nina Narschina, bibliograf în acelaşi serviciu, şi subsemnata Tamara Cotoman, bibliotecar principal, Serviciul achiziţii, evidenţă şi prelucrarea colecţiilor. Iar greul muncii şi responsabilitatea pentru elaborarea şi editarea acestei lucrări i-a revenit doamnei Aurelia Madan, directoarea Bibliotecii USEFS.


Adunate din arhiva personală a domnului rector, selectate din fondurile Bibliotecii USEFS, din cele ale Bibliotecii Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”, ale Bibliotecii Naţionale, materialele bibliografice au fost structurate în opt compartimente: „Monografii”, „Lucrări metodico-didactice”, „Articole ştiinţifice în culegeri şi reviste”, „Interviuri, publicaţii în presa periodică”, „Veaceslav Manolachi – recenzent, consultant ştiinţific, membru al colegiilor de redacţii”, „Veaceslav Manolachi – conducător ştiinţific”, „Veaceslav Manolachi: Invenţii. Brevete”, „Referinţe privind activitatea lui Veaceslav Manolachi”.


Biobibliografia se deschide cu o prezentare de omagiu a prim-prorectorului USEFS Viorel Dorgan. Materialele inserate în continuare cuprind articolele colegilor şi ale discipolilor distinsului savant: Boris Râşneac, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi sportivă, Vasile Triboi, decan al Facultăţii Sport, Panfil Sava, şeful DEPS, USEFS.
Pentru diversitate, dar şi pentru a face lucrarea mai reprezentativă, ne-am propus să reproducem câteva din cugetările domnului Veaceslav Manolachi. Am selectat cu grijă, dar şi cu acordul Domniei Sale aceste gânduri pe care le-am înmănuncheat sub titlul „Gânduri despre sport. Spicuiri din presa periodică”. Prezentăm doar două din aceste gânduri: „Sportul de performanţă reprezintă un sistem complex şi dacă este omis un mic mecanism, atunci rezultatul trebuie aşteptat mulţi ani...”; „Cel mai important obiectiv al nostru este pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul culturii fizice şi sportului...”


Bucură ochiul prezentarea grafică a lucrării. Coperta executată în culori pastelate, imaginile selectate şi imprimate pe copertă, alese cu ingeniozitate şi gust, conferă lucrării un aspect grafic deosebit. Şi toate acestea datorită măiestriei artistice cu care a lucrat Oleg Diaconov. Şi pe această cale aducem mulţumiri grupului editorial al USEFS, care a contribuit substanţial la tipărirea acestei binevenite cărţi.
Lucrarea este însoţită de un bogat şi variat colaj fotografic (comentariile aparţin subsemnatei), care ne poartă prin biografia protagonistului. Reproduse cu multă iscusinţă, imaginile color sau alb-negru rivalizează cu originalul.
Realizată după toate prevederile standardelor bibliografice în vigoare, biobibliografia este destinată cadrelor didactice din învăţământul superior, studenţilor, antrenorilor, bibliotecarilor, precum şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu.
A fost o încercare de a aduna între copertele unei cărţi rodul muncii de o viaţă a unui om cu viziuni vaste, manager, generator de idei concrete, un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului – Veaceslav Manolachi.


Mă urmăreşte un gând care aşezat pe coala albă de hârtie, se prezintă astfel: asemeni pomului înfloritor ce dă rod, activitatea Domniei Voastre, domnule rector, de ani de zile pe tărâmul ştiinţei şi sportului, s-a fructificat în cele peste 100 de lucrări publicate, cărţi, monografii, prelegeri, articole pe care biblioteca noastră le găzduieşte – toate având o singură axă – sportul şi multiplele probleme ce derivă din situaţia în care se află el la ora actuală. Ce-ar mai fi de adăugat: pană uşoară, mereu neobosită, putere de muncă pentru a scrie noi cărţi, multă sănătate, că-i mai bună decât toate, baftă în toate şi tradiţionalul La mai mult şi la mai mare!
Vivat, crescat, floreat!