Biblio Polis - Vol. 29 (2009) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Raia ROGAC
Un dar preţios limbii române

La Biblioteca Publică Onisifor Ghibu din Chişinău a avut loc lansarea unui nou Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică, care din start s-a prezentat ca o amplă lucrare ştiinţifică cu titlul de premieră şi unicat. Autorul dicţionarului este dr. Mihai Vinereanu, lingvist român stabilit de mulţi ani în SUA, despre care, succint, se pot comunica următoarele: Este născut la 30 aprilie 1954 în comuna Vaideeni, jud. Vâlcea. După terminarea studiilor liceale şi satisfacerea serviciului militar, studiază doi ani (1976-1978) chimia industrială la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Exact din această perioadă se simte atras de filologie, astfel că între anii 1979-1983 îmbrăţişează această facultate în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din aceeaşi urbe. Aici apar primii germeni ai ideii de a studia originea dacică a limbii române, dar neavând posibilitatea unei documentări aprofundate, revine la cercetare mai târziu, când pleacă din ţară, în 1985. După un an de aflare în Germania, emigrează în SUA, unde se include activ, în cadrul unor congrese, cu diverse comunicări despre originea limbii române. După 1990 publică articole pe această temă în reviste din România şi din SUA. Din 1994 studiază lingvistica la Graduate School and University Center, City University of New York, activând aici şi în calitate de cercetător ştiinţific şi profesor asistent. În 1998 obţine titlul de Master of Arts în lingvistică. Teza de masterat – The influense of substrat in Romanian a fost dezvoltată în lucrarea Originea traco-dacă a limbii române, tipărită la Editura Pontos din Chişinău, şi lansată, de asemenea, în capitala Republicii Moldova. Din 1999 dl M. Vinereanu şi-a continuat studiile de lingvistică la nivel de doctorat. Noul Dicţionar lansat, scos de sub tipar la Editura Alcor din Bucureşti, este încununarea unei activităţi laborioase de cercetare şi elaborare de peste douăzeci de ani.


După cum a menţionat în debutul manifestării dna Elena Vulpe, directoarea bibliotecii gazdă, cartea lansată a anticipat marele interes faţă de lucrări de acest gen, neacoperit în fondul bibliotecilor din Chişinău. Cu acest prilej a amintit de efortul enorm, de pe timpuri, al lui B.P. Hasdeu, patronul spiritual al Bibliotecii Municipale, care de unul singur a elaborat proiectul inedit al Etymologicum Magnum Romaniae. Directoarea a mulţumit cordial autorului pentru exemplarul donat cu autograf, menţionând că va promova noua achiziţie în rândul cititorilor ca pe o lucrare de mare valoare lingvistică. Moderatorul evenimentului, scriitorul şi lingvistul Vlad Pohilă, a făcut o incursiune în ştiinţa lexicografică română, apreciată ca relativ tânără, de câteva secole, în care s-au impus o serie de nume notorii, cum ar fi B.P. Hasdeu, Al. Cihac, O. Densusianu, Al. Graur, L. Şăineanu, I.-A. Candrea ş.a., având pornire chiar de la Aron Pumnul. La Chişinău, Silviu Berejan este savantul care a făcut inovaţii în domeniul lexicografic. Cu o mică trecere în revistă a unor greşeli care s-au perpetuat de-a lungul a cincisprezece decenii, Vlad Pohilă a evidenţiat totodată că lucrarea lui M. Vinereanu este una deosebită, adresată atât specialiştilor în domeniu, cât şi tuturor categoriilor de utilizatori, în special tinerilor, inclusiv liceenilor, prezenţi în mare număr la lansare.


Meritul lui Mihai Vinereanu este mai evident, dacă vom remarca şi faptul că, de regulă, la elaborarea şi redactarea dicţionarelor de proporţii muncesc echipe întregi, pe când autorul şi-a desfăşurat activitatea de cercetare şi alcătuire de unul singur, de cele mai multe ori pe cont propriu, departe de casă şi de mediul lingvistic propice ei. Rezultatul a întrecut poate şi propriile aşteptări – lucrarea s-a bucurat de o apreciere meritată din partea mai multor personalităţi. Între altele, actorul şi scriitorul Andrei Vartic a ţinut să remarce nu numai calităţile de inedită valoare fundamentală ale Dicţionarului..., cunoscut de Domnia Sa de la A la Z „încă din faşă”, adică din manuscris, dar şi actul de curaj, excepţional, al autorului, calificat ca o dovadă de sacrificiu, de adevărat patriotism. În acelaşi context, academicianul Petru Soltan a apreciat efortul ieşit din comun al lui M. Vinereanu, felicitându-l pentru „acest nepreţuit dar limbii române”. Profesoara de limbă română de la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Chişinău, dr. Veronica Postolachi, şi-a împărtăşit bucuria „unei descoperiri”, având certitudinea că e tocmai ceea ce căuta mai de mult. „Tinerii în special, a spus dânsa, trebuie să cunoască bine de unde venim, să fim mândri de vechimea poporului şi a limbii noastre. Despre autor voi spune doar atât: poţi să fii mai român decât românii, chiar fiind departe de ţară.” „Naşa editorială” din 2002 a lui M. Vinereanu, dna Marcela Mardare, la rându-i, a demonstrat publicului competent marea capacitate de cercetare şi dăruire muncii îndrăgite de către autor, soldată cu dicţionarul în cauză, care trebuie să se afle pe masa de lucru a diverselor categorii de utilizatori: cercetători, profesori, studenţi, elevi etc. În încheiere, directoarea Editurii Pontos a spus că va fi onorată să colaboreze în continuare cu autorul pentru scoaterea de sub tipar a unor noi lucrări, dar poate şi noi ediţii ale Dicţionarului... Poeta Claudia Partole a ţinut să sublinieze următoarele: trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu că unii prieteni ne aduc alţi prieteni, cum este şi cazul lui M. Vinereanu, care a depus o muncă titanică, o consacrare totală, din care a rezultat o lucrare pe măsură.


Protagonistul evenimentului a mulţumit pentru aprecieri, spunând că este o onoare să lanseze Dicţionarul... la Chişinău, graţie unor buni prieteni de aici de ani şi ani, revederea cu aceştia constituind o reală bucurie, mai ales când există şi un temei îndreptăţit. În continuare, M. Vinereanu a răspuns competent, documentat numeroaselor întrebări din partea mai ales a tinerilor, în ciuda caracterului molcum, de o modestie clar pronunţată a Domniei Sale.


Merită a fi reţinute următoarele momente: Dicţionarul etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică este o lucrare de 936 de pagini, care cuprinde un fond de 5000 de cuvinte, după aprecierea autorului – circa 1000 de cuvinte noi. Din totalul lexicului abordat, circa 60 de procente le constituie cel de origine traco-dacă, astfel fiecare filă ne prilejuieşte surpriza unor premiere, unor informaţii inedite, descoperind şi redescoperind cuvinte ale „şiragului de piatră rară” de milenii revărsat pe moşia strămoşească. În Notă asupra ediţiei se arată că Dicţionarul acoperă în timp şi spaţiu dinamica vocabularului limbii române, pentru că autorul vine cu un punct de vedere avizat, complex, inovator. Cuvânt-înainte este semnat de prof. dr. Constantin Frâncu, şef Catedră de limbă română şi lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi.


În concluzie, după cum a fost menţionat de mai mulţi vorbitori – vom da Cezarului ce este al Cezarului – prioritatea noutăţii şi originalităţii absolute a lucrării prin abordarea elementului vechi, preromân al limbii române, oferindu-i spaţiul cuvenit în contextul potrivit lexical. Aceasta este, după cum a mărturisit însuşi autorul, concepţia şi metodologia de cercetare. Interesantă este şi declaraţia că odată cu prima ediţie a Dicţionarului..., M. Vinereanu nu-şi consideră încheiată activitatea de cercetare şi elaborare în domeniul lingvisticii orientată spre originile ei traco-dacice, activitate care, după cum au observat unii cercetători din R. Moldova, e înscrisă pe linia istorică B.P. Hasdeu – Mircea Vulcănescu – Constantin Noica.