Biblio Polis - Vol. 29 (2009) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Margareta CEBOTARI
Eveniment mai rar: omagierea unei traducătoare

În ultimul timp, bibliotecile au devenit locul în care sînt omagiate cele mai diferite personalităţi şi evenimente culturale. Tradiţional, omagierile se axează pe viaţa literar-artistică de la noi: se organizează manifestări la jubilee ale scriitorilor, pictorilor, artiştilor de teatru, cîntăreţilor. Deşi utilizatorii bibliotecilor solicită zilnic nu numai scrieri originale, dar şi traduceri, foarte rar ne amintim şi de cei care replămădesc în limba noastră opere de autori clasici sau contemporani ai literaturii universale. Poate şi de aceea, BP „Ovidius” a acceptat cu plăcere găzduirea unei manifestări cu ocazia jubileului unei doamne care şi-a consacrat traducerilor o bună parte din viaţă. Această doamnă, mereu simpatică, de o inteligenţă sclipitoare, se numeşte Eugenia David şi este o veche şi constantă cititoare şi prietenă a bibliotecii noastre.


Traducătoare, redactor de carte, publicistă neobosită, reprezentantă a unei strălucite generaţii de oameni ai cărţii, de o cultură aleasă – dna Eugenia David a sărbătorit o aniversare frumoasă, înconjurată fiind de prieteni şi cărţi. S-a născut la Fîntîniţa, plasa Drochia, jud. Soroca, în familia ţăranilor Pavel şi Eudochia Cioinac. A absolvit cu diplomă de merit Institutul Pedagogic de Stat (în prezent – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”), Facultatea de Filologie (1951-1955). A urmat doctorantura (1957-1959), specialitatea istoria limbii, alegînd ca temă de cercetare limba Codicelui Voroneţean. Şi-a început activitatea de muncă ca profesoară de limba şi literatura română la şcoala medie de cultură generală din satul Boian, regiunea Cernăuţi. Mai apoi a revenit la Chişinău încadrîndu-se în colectivul Editurii „Cartea Moldovenească” – redactor, ulterior şefă a secţiei de literatură artistică (1959-1973). În funcţia de şefă a secţiei proză la revista scriitorilor din Moldova Nistru (mai apoi Basarabia) a activat în anii 1973-1989. Astfel a redactat şi a pregătit pentru tipar proză semnată de numeroşi literaţi de-ai noştri: Ion C. Ciobanu, Vladimir Beşleagă, Aureliu Busuioc, Lidia Istrati, Vera Malev, M. Gh. Cibotaru, Gheorghe Malarciuc, Raisa Lungu-Ploaie, Gheorghe Madan, Ana Lupan, Alexei Marinat, Ariadna Şalari, Viorel Mihail, Vasile Gârneţ ş.a. În anii 1989-1991 a fost consultant literar la Uniunea Scriitorilor din Moldova, iar în perioada 1991-1998 – consilier la Departamentul edituri, poligrafie şi comerţul cu cărţi.


Activitatea de traducere are vechi tradiţii, căci necesitatea ei a apărut odată cu faimoasa situaţie de la Turnul Babel. Traducerea ca formă de comunicare interlinguală este o activitate foarte complexă ce are în vedere nu numai rezultatul reformulării unui enunţ dintr-o limbă în alta, ci şi comunicarea şi interpretarea în genere, accentuîndu-se latura hermeneutică a acestui fenomen. Referitor la textele artistice se afirmă că traducerea este o artă bazată pe ştiinţă, dar interpretările făcute sunt bazate pe experienţele concrete ale traducătorilor. Pe lîngă aceste axiome, lingviştii mai afirmă că transpunerea dintr-o limbă în alta înseamnă nu numai reformularea mesajului prin alte „unităţi sonore”, ci şi trecerea într-o altă concepţie, într-un alt sistem de abordare a realităţii. Eugen Coşeriu dă următoarea definiţie: „Actul de a traduce nu este altceva decît o vorbire, cu un conţinut virtual identic, în două limbi diferite.”


Pornind de la aceste considerente, putem afirma că doamna Eugenia David a făcut să vorbească în limba noastră mai mulţi scriitori celebri. Prima traducere, editată în 1980, o carte de proză a unui autor indian, a fost apreciată de redactorul-editor, scriitorul Alexandru Lipcan, drept o lucrare foarte reuşită. După aceasta, pe parcursul a mai bine de trei decenii, iscusita traducătoare a făcut punţi de legătură spre tezaurul spiritual al lumii şi a pus la dispoziţia cititorilor circa 30 volume de proză de autori ce reprezintă diferite literaturi: rusă, americană, engleză, bielorusă, ale popoarelor baltice, ale unor popoare din Asia etc. Printre aceştia se numără: americanul Jack London, englezul Th. Hardy, indianul Bh. Bhattacharya, ruşii Vs. Ivanov şi B. Polevoi, estonianul E. Krusten, bielorusul I. Melej, letonul Bruno Saulits etc. Formidabile traduceri au fost inserate în antologia Voiaj de nuntă, apărută în anul 1999, cuprinzînd o parte din realizările de vîrf în proza scurtă a sec. XX: Bertolt Brecht (Germania), Halldor Laxness (Islanda), Cesare Pavese (Italia), Ryunosuke Akutagawa (Japonia), Cinghiz Aitmatov (Kîrgîzstan) ş.a. A realizat tălmăciri şi din operele unor scriitori de expresie rusă din Moldova (Mihail Hazin, Constantin Şişcan, Vladimir Izmailov ş.a.). Pe parcursul activităţii literare scrie şi publicistică de calitate. În cartea de interviuri, eseuri şi reflecţii Viaţa ca o iluzie (2003) îi regăsim pe mulţi scriitori de valoare din Republica Moldova: Lidia Istrati, Victor Teleucă, Raisa Lungu-Ploaie, Dumitru Matcovschi, Petru Cărare, Gheorghe Madan ş.a.


Eugenia David este membră a Uniunii Jurnaliştilor (din 1967), membră a Uniunii Scriitorilor (din 1981), Lucrător Emerit al Culturii (1989), deţinătoare a Ordinului „Gloria Muncii” (2001).
Calităţile deosebite de comunicare ale doamnei Eugenia David, ataşamentul ei faţă de carte s-a manifestat şi printr-o colaborare intensă cu Biblioteca Publică „Ovidius”. A fost prezentă la multe lansări de carte ale scriitorilor noştri, la conferinţe şi simpozioane ştiinţifico-literare şi alte manifestări desfăşurate la bibliotecă.


Incinta bibliotecii a devenit neîncăpătoare pentru doritorii de a elogia această personalitate complexă, dotată cu toate darurile amiciţiei, dar mai ales cu Patima Cărţii! Printre invitaţii prezenţi la acest moment de suflet s-au aflat criticul literar Ion Ciocanu, scriitorii Vladimir Beşleagă, Victor Prohin, Serafim Belicov, Lidia Hlib, Vlad Pohilă, Boris Marian ş.a. Au mai fost prezenţi şi alţi prieteni ai scriitoarei: foşti colegi de facultate şi de breaslă, Nicolae Pogolşa (profesor la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”), Ludmila Vătavu, Eugenia Margine, Elena Vatamanu, Valentina Buzilă. Dovadă a firii prietenoase şi deschise spre comunicare a fost prezenţa Anastasiei Zaporojan, colegă de la şcoala din satul natal, şi a fostului profesor de la şcoala din satul Baraboi, actualmente academicianul Ion Mahu, a cărui elevă a fost protagonista acestui articol. Printre alţi invitaţi mai nominalizăm: Ludmila Scalnîi, activistă pe tărîm social şi politic, Nicolae Guţu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova etc.


Multe momente memorabile pentru cei prezenţi au fost evocate la festivitatea aniversară. Firul discuţiilor a fost ghidat de Vladimir Beşleagă, care a susţinut ideea că dna Eugenia David îşi poate contempla cu îndreptăţită satisfacţie propria viaţă dedicată muncii creatoare de bunuri spirituale. Vlad Pohilă i-a făcut sărbătoritei un amănunţit portret de creaţie, punînd accentul pe valoarea deosebită, de multe ori încă slab apreciată, a muncii de redactor de carte şi a celei de tălmăcitor. Scriitorul Victor Prohin a menţionat frumuseţea lexicului, nuanţele şi ritmul pe care le foloseşte cu un simţ nativ al artisticului în scrierile sale dna Eugenia David. Toţi au remarcat talentul şi meticulozitatea traducerilor, prin care a reuşit să le redea o splendidă expresie în limba română operelor diverşilor scriitori ai lumii.


Cîtă investiţie şi cîtă pasiune a demonstrat dna Eugenia David în această ştiinţă şi, în acelaşi timp, artă a traducerii! Expoziţia de carte reprezentativă „Eugenia David – maestru al traducerii literare”, vernisată în incinta bibliotecii, a adus în faţa celor prezenţi toate lucrările autoarei, truda ei de o viaţă.
La împlinirea frumoasei vîrste de 75 de ani, îi urăm doamnei Eugenia David multă sănătate, la mulţi ani şi să rămînă aceeaşi persoană generoasă şi solară, cu sufletul curat şi inima caldă.