Biblio Polis - Vol. 29 (2009) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CUVÎNTUL DIRECTORULUI / НАПУТСТВИЕ ДИРЕКТОРА / DIRECTOR’S SPEECH
Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM „B.P. Hasdeu”
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU”: SINTEZA ANULUI 2008

Diversitatea formelor de comunicare, de media, a căilor de furnizare a informaţiilor şi explozia utilizării lor oferă chişinăuianului o gamă incredibil de vastă şi imediat disponibilă de mijloace de comunicare. Acest fenomen de modernizare umană a plasat biblioteca, ca sursă de furnizare a informaţiei, după internet, chat, blog, site web, impunându-i reguli noi de relaţii cu utilizatorul, cu comunitatea. Făcându-şi loc printre medii, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi-a asumat un angajament de responsabilitate socială – să joace un rol activ în comunitatea chişinăuiană.
Măsura în care reuşeşte o instituţie să-şi realizeze misiunea şi scopurile depinde de mediul în care operează (comunitatea) şi de competenţa profesională şi socială a personalului. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” are un „auditoriu” foarte complex, dificil, şi totodată benefic pentru o instituţie culturală – capitala statului, Chişinăul, şi oameni inteligenţi, creativi şi flexibili, potrivit mediului competitiv chişinăuian.


În comunitatea noastră succesul cetăţenilor este determinat în mare măsură şi de accesul rapid la informaţia pertinentă, de abilitatea lor de a localiza, a analiza şi a utiliza resursele informaţionale eficient şi adecvat scopurilor propuse, de posibilităţile de căutare, regăsire, evaluare, utilizare şi cunoaştere a resurselor informaţionale.
BM a fost instituţia care a oferit asistenţă în căutarea şi localizarea resurselor informaţionale; instituţia care a educat utilizatorii să găsească şi să utilizeze resursele informaţionale; instituţia care a creat resurse informaţionale locale, instituţia în care chişinăuienii învăţă pe tot parcursul vieţii lor. BM a fost parte a existenţei multor cetăţeni – 149 028 de chişinăuieni au cardul HASDEU, iar 109 389 dintre ei au utilizat foarte activ serviciile noastre în 2008. Ei au solicitat 6 316 783 de documente şi au păşit pragul bibliotecilor de 2 076 885 ori.
Fiind, în egală măsură, o instituţie de lucru pentru mulţi chişinăuieni, este şi un centru de recreere culturală. Filialele au oferit 4 504 programe – de lectură, cognitive, culturale, de divertisment care au cuprins 147 027 chişinăuieni.


Biblioteca Municipală reprezintă unicul mediu instituţionalizat al lecturii publice în Chişinău. Conştienţi de aceasta, administraţia şi personalul au depus un efort susţinut pentru educarea gustului de lectură a celor mici, implicarea în campanii interactive de lecturi a tinerilor, în lecturi de plăcere a adulţilor. Anul 2008 este caracterizat prin cea mai mare prezenţă şi implicare în programul Lecturile verii, prin calitatea conferinţelor, din cadrul programului Chişinăul citeşte o carte, prin implicarea autorilor în aceste programe.
Statisticile anului 2008 demonstrează că BM a fost necesară chişinăuienilor.


Pentru a rămâne în continuare utilă, BM îşi modernizează permanent activitatea. Automatizarea se află într-un stadiu incipient încă, în comparaţie cu cea din bibliotecile similare din alte ţări, dar este prezentă şi prioritară în activitatea noastră, diversifică şi sporeşte calitatea serviciilor, fortifică funcţia de centru comunitar al BM.
Echipa managerială a stabilit priorităţile, a formulat scopurile, obiectivele şi direcţiile pe următorii zece ani prin care-şi va operaţionaliza viziunea şi misiunea. Anul 2008, primul an de realizare a Strategiei BM 2008–2017, an de care va depinde mult punerea ei în aplicare, a fost unul cu rezultate bune la nivelul constituirii infrastructurii informaţionale (înnoirea cu 30 calculatoare şi 14 imprimante), reechipării şi remobilării unor filiale; diversificării, inovării serviciilor; îmbunătăţirii şi sporirii considerabile a stocului de carte (73 870 documente noi). A mai fost şi anul perfecţionării cadrului de reglementare; stabilirii de noi parteneriate; activităţii de cercetare biblioteconomică, bibliografică şi de marketing; inovării, automatizării unor procese care la bibliotecile din RM rămân la nivelul manual; dezvoltării satisfăcătoare a Catalogului Electronic Partajat (91 935 înregistrării noi), inovării site-ului www.hasdeu.md. Acest an a înregistrat şi contribuţii deosebite la dezvoltarea Sistemului Biblioteconomic Naţional; susţinerea Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova; recunoaşterea rezultatelor de comunitatea chişinăuiană, profesională şi a societăţii civile (7 premii, 29 diplome de excelenţă); menţinerea performanţei echipei, a acţiunilor de motivare şi socializare a personalului. Mai menţionăm că în 2008 a fost întemeiat corul BM Alma Mater Librorum; a sporit calitatea şi implicit numărul cititorilor revistei BiblioPolis; fiind apreciabilă prezenţa BM în mass-media (431 articole în presa scrisă şi 340 prezenţe în mass-media audio-vizuală).


Managementul BM, participativ şi constructiv, a stăpânit cu iscusinţă problemele decizionale, motivaţionale, de formare profesională susţinând o comunicare internă eficientă şi un comportament creativ în comunitatea profesională externă şi asigurând garanţie succeselor obţinute.
Deşi recunoscute ca mijloace educative şi culturale de mare importanţă, cartea şi bibliotecile sunt mereu supuse unor reevaluări fie din partea celor care le utilizează, fie din partea celor care le finanţează. Biblioteca a făcut faţă onorabil acestor exerciţii, păstrându-şi imaginea şi forţa.


Anul 2008 a fost evaluat de multe comisii. S-au estimat: executarea bugetului, utilizarea eficientă a banilor alocaţi, calitatea şi suma achiziţiei de carte, licitaţiile de achiziţii, eficienţa funcţionării filialelor (frecvenţă, ore şi zile deschise pentru public, logica şi distanţa amplasării unei filiale de alta), dotarea cu echipament a bibliotecii şi filialelor, reparaţiile unor filiale etc.
BM a avut un buget aprobat de Consiliul Municipal, de 18 mln. lei, sumă care pe parcursul anului, a fost diminuată cu
2 000 300 lei, la achiziţia de carte. Activitatea de fundraising desfăşurată şi roadele parteneriatului BM cu alte instituţii ne-au permis suplinirea, parţială, a bugetului cu 1 126 655 lei din alte surse: 946 330 lei pentru achiziţia de carte, 59 900 lei din granturi de proiecte mici, 120 425 lei pentru echipament tehnologic.
BM a executat în 2008, pentru asigurarea funcţionării reţelei, un buget de 18 850 855 lei, din care pentru achiziţia de carte 5 339 830 lei (4 393 500 din bugetul local).
Bugetul satisfăcător al anului 2008 a fost, în mare măsură, temelia rezultatelor obţinute.


Ştiind că viitorul aparţine celor care învaţă ce trebuie să înveţe pentru a face ce trebuie să facă, BM a asigurat, în 2008, resurse informaţionale, condiţii moderne de studiu şi lectură, personal capabil să ofere asistenţă, ajutor, consiliere fiecărui chişinăuian care-i va trece pragul în 2009.
Victor Hugozicea, la vremea lui: În faţa necazurilor vieţii, oamenii înţelepţi îşi găsesc consolarea în cărţi. Trecem prin criză… Vom fi de mare necesitate...