Biblio Polis - Vol. 23 (2007) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BM „B.P. HASDEU” – 130 / МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКE – 130 ЛЕТ / MUNICIPAL LIBRARY – 130
Vlad OLOI

Sunt un „apropiat din naştere” al Bibliotecii Municipale.
Vorba e că m-am născut la cîteva sute de metri de BM, pe str. Miciurin, actualmente strada Sfatul Ţării, unde părinţii mei trecuseră cu traiul ceva mai înainte de apariţia mea pe lume. De mic copil ştiam de la părinţi că nu departe de noi, pe stradă principală a oraşului, vis-a-vis de monumentul domnitorului Ştefan cel Mare, se află cîteva instituţii importante, fiecare cu rolul său deosebit în viaţa oamenilor: un teatru (de operă), o farmacie, o bibliotecă (municipală) şi o librărie.
Însă primele cărţi le-am împrumutat (şi le-am citit!) de la altă bibliotecă: cea a primei mele şcoli - nr. 36, de pe strada Albişoara. Erau cărţi cu basme, îmi plăceau foarte mult poveştile, care mă duceau într-o lume frumoasă, atît de diferită de cea din jurul nostru... Cu precădere „cititor de poveşti” am fost şi la următoarea bibliotecă din viaţa mea – cea de la şcoala nr. 28, de la Botanica, transformată în Liceul cu profil de arte Elena Alistar.
Din clasa a 9-a pînă într-a 12-a am făcut Liceul de cadeţi Sfîntul Gheorghe al Academiei de Poliţie Ştefan cel Mare a MAI. Poveştile nu au încetat să-mi placă, dar oricum, a trebuit să citesc deja altfel de cărţi, „mai serioase” – şi de isto- rie, şi de politică, şi de tehnică... Totuşi, îmi rămăsese în suflet atmosfera de la Liceul Elena Alistar, simţeam că mă atrage desenul, felul frumos, artistic, cum, se fac mobilele, casele, diferite săli. De aceea, după absolvirea liceului, mi-am dorit să dau admiterea la specialitatea Designul interioarelor. Cu regret, aici sunt locuri prea puţine, concursul era foarte mare şi a trebuit să aleg ceva cît de cît apropiat intereselor, pasiunilor mele – Ingineria inovată în tehnologia transporturilor. Colegii de facultate mai în vîrstă, ca şi profesorii noştri, susţin că este o specialitate creatoare, modernă, necesară în toată lumea. De exemplu, este una dintre cele mai apreciate profesii într-o ţară înalt dezvoltată cum e Norvegia, unde au fost la stagiu şi studenţi de la UTM.
Să revin însă la bibliotecă. UTM are cîteva biblioteci, sau filiale, conform specialităţilor de bază, după înrudirea lor. Şi la specialitatea pe care am ales-o există multă literatură – în română, rusă, engleză, franceză, germană, spaniolă... Rămîne numai să reuşeşti, să te mobilizezi să citeşti cît prevede programa sau şi mai mult chiar! Cît priveşte BM „Hasdeu”, care sărbătoreşte o aniversare atît de onorabilă – 130 de ani! – pot spune că sunt şi eu, într-un fel, unul din numeroşii ei cititori.
Probabil că odată cu trecerea anilor, cu schimbarea dispoziţiei sufleteşti, de la un timp am început să citesc tot mai mult poezie, am prins gustul versurilor. Cîţiva ani în urmă, am avut ocazia să mă aflu într-o excursie la Iaşi. Chiar de cum am sosit aici, m-am convins cîtă dreptate avea profesoara noastră care ne spunea că Iaşul este un oraş nu numai foarte frumos, dar şi poetic. Am vizitat mai multe locuri legate de viaţa lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Topîrceanu, Ion Minulescu şi alţi mari scriitori români. Miam cumpărat o carte cu versuri de Eminescu, care include şi o biografie a marelui nostru poet – o păstrez cu drag şi voi păstra-o peste ani ca una dintre cele mai frumoase amintiri din adolescenţă. Nu de mult, cînd dădeam admiterea la UTM, am cunoscut o fată care, prin felul ei de a fi, mi-a amintit iarăşi de poezie. Am vrut să citesc nişte versuri lirice, şi datorită Bibliotecii Municipale am putut citi o carte excepţională: Antologia poeziei româneşti de dragoste, alcătuită de Florentin Popescu şi tipărită în 2004 la Constanţa. Este o adevărată comoară pentru cei care doresc „să-şi odihnească sufletul şi să-şi spele inima”, cum spunea un scriitor: peste 200 de poezii, scrise de aproape 100 de autori români, de la Eminescu şi Alecsandri, pînă la Ion Minulescu, Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Leonida Lari ş. a. Unele poezii, cele care mi-au plăcut mai mult, mi le-am şi copiat într-un caiet, care, iată, este şi primul meu „caiet de conspecte” din studenţie!
După această primă carte citită de la BM, am hotărît să fiu un cititor credincios a două biblioteci: de la Biblioteca UTM voi împrumuta cărţile necesare pentru pregătirea profesională, iar la „Hasdeu” voi veni să citesc cărţi pentru suflet: poezie, proză, poate şi poveşti, căci sunt poveşti pe care oamenii le citesc toată viaţa.