Biblio Polis - Vol. 23 (2007) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BM „B.P. HASDEU” – 130 / МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКE – 130 ЛЕТ / MUNICIPAL LIBRARY – 130
Dumitru MOLDOVANU

Dacă ar fi să definesc, pe scurt, rolul bibliotecii în viaţa mea, retrospectiv privind la lucruri, aş spune fără ezitare că bibliotecile au fost internetul studenţiei mele – chit că în acea perioadă, la noi, nici nu era cunoscut acest termen absolut indispensabil astăzi, internet.
În anii de studenţie, apoi ca doctorand, şi mai tîrziu, cînd am luat cariera didactică, predînd la USM ori la Universitatea din Bamako (Mali, Africa de Vest) – am fost mereu un cititor exemplar al mai multor biblioteci. Cînd găseam informaţia căutată, cartea necesară, trăiam o bucurie greu de descris, aveam impresia că îmi cresc aripi, că iată-iată îmi voi lua zborul... Pentru că la biblioteci acumulam o nemaipomenită energie dătătoare de speranţe, de optimism; o putere ziditoare de proiecte creatoare, un îndemn încurajator pentru studiu şi cercetare; o satisfacţie sufletească de care oamenii, cred eu, nu au parte în viaţa lor prea des.
„Geografia bibliotecilor mele” este destul de întinsă: Chişinău, Moscova, Kiev, Africa... mai tîrziu – diferite oraşe din România, din Franţa etc. Totuşi, relaţia cea mai intensă am avut-o cu fosta Bibliotecă Republicană Krupskaia, actuala Bibliotecă Naţională, mai exact – cu Sala naţională „Moldavistica” şi cu altă sală, din alt capăt al aceluiaşi etaj. Pe atunci, se numea „Sala străină”, în realitate însă, era şi ea mai mult naţională, doar acolo se păstra / se împrumuta literatură şi presă periodică din România.
Pe la Biblioteca Municipală – pe atunci „Jdanov” -, trebuie să recunosc, mergeam mai rar. Din două motive, şi primul ar fi că sala de lectură era mereu aglomerată, „dominată” mai ales de studente de la Medicină şi studenţi de la Politehnică. Alt motiv e că în acele timpuri „Jdanov” avea un fond de carte destul de modest – am în vedere literatura în limba băştinaşilor. Acel fond nu era capabil să satisfacă interesele, necesităţile noastre spirituale. Acum, din cîte ştiu, BM „B.P. Hasdeu” se poate mîndri cu un fond de carte enorm, din care mai mult de jumătate e în limba română – un record spre care ar trebui să tindă şi alte instituţii similare de la noi.
În prezent, trec mai ales cu ocazia unor manifestări culturale ori ştiinţifice pe la bibliotecile tinereţii mele – Naţională, Municipală, a USM sau a AŞM. Există pentru aceasta o motivaţie cu totul obiectivă: la ASEM avem o splendidă bibliotecă, bogată şi modernă. Bazele ei au fost puse de regretatul rector al ASEBucureşti şi prim-rector al ASEM, dr. prof. univ. Paul Bran. Mai e de menţionat că această minunată bibliotecă este gestionată pe potrivă de directorul ei – dna dr. Silvia Ghinculov.
Ce ar fi de spus, în concluzie? Că avem, la ora actuală, biblioteci multe şi foarte bune. Îi îndemn pe toţi, în special pe tineri, să treacă mai des, cît mai des, pragul bibliotecilor, pentru a aduna nu numai cunoştinţe, nu numai cultură, dar şi energii pozitive, pe care să le utilizeze din plin, iar apoi să le transmită şi altora.