Biblio Polis - Vol. 23 (2007) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BM „B.P. HASDEU” – 130 / МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКE – 130 ЛЕТ / MUNICIPAL LIBRARY – 130
Irina CONDREA

Încă din timpul studenţiei mele, când în oraş erau doar câteva bibliotreci mari, toate purtând nume ruseşti de rezonanţă – Krupskaia, Jdanov, Lomonosov, Puşkin etc. – mi-am făcut o clasificare proprie a acestora în funcţie de confortul şi uşurinţa cu care se putea lucra acolo. Existau (şi mai există) biblioteci primitoare, cu un regim de lucru foarte convenabil, deschise pentru toţi, chiar în sensul direct al cuvântului, şi biblioteci cu o atmosferă cazonă, cu numeroase şi ineficiente formalităţi de intrare-ieşire-împrumut-rezervare, unde cititorul era claustrat de rigiditatea sufocantă a regulilor impuse.
Actuala Bibliotecă Municipală, care se numea cândva Jdanov, totdeauna a fost pentru mine una primitoare. Aici se putea sta până târziu chiar şi în zilele de odihnă, iar în sala de lectură însorită, din care poţi oricând ieşi pe câteva minute, fără ca să ţi se ceară actele şi cărţile, se simte în surdină pulsul intens al vieţii din centrul capitalei. Am apreciat întotdeauna promptitudinea cu care sunt aduse cărţile şi, în special, bogatele colecţii de ziare şi reviste, care stau la îndemâna cititorului şi sunt cu mult mai accesibile decât în alte biblioteci, căci le poţi avea pe masă doar în câteva minute.
La capitolul colecţii biblioteca mai avea cândva un atu: pe timpuri aici se puteau găsi traduceri (în ruseşte, desigur) ale celor mai importante opere artistice contemporane din toate literaturile lumii şi aceste cărţi se aflau la secţia de împrumut, deci nu se dădeau doar în sala de lectură, ca în alte biblioteci. Tot la împrumut erau şi numeroase reviste, unele foarte în vogă pe atunci, ca de exemplu, Inostrannaia literatura, Novîi mir, Nauka i jizni ş. a., citite cu mare interes de intelectualitatea oraşului. Pentru această posibilitate de a lua acasă cărţi bune, de a sta cu volumul îndrăgit pe o bancă în parc sau la o ceaşcă de cafea, îi sunt şi astăzi recunoscătoare Bibliotecii Municipale. Căci plăcerea lecturii este cu mult mai mare când poţi purta o carte cu tine şi o poţi deschide ori de câte ori doreşti – numai astfel lectura este eficientă, profundă şi are loc acea saturaţie de idei spre care tinde cititorul ce vrea să ajungă la esenţa unei opere.
Acuma Biblioteca Municipală are multă literatură în limba română, în limbi străine şi oferă variate servicii. În ultimii ani am observat că în sala de lectură vin foarte mulţi tineri, studenţi, liceeni, elevi de vârste destul de mici, dar şi persoane în etate şi această atmosferă democratică, plină de diversitate, confirmă impresia mea de bibliotecă primitoare, ospitalieră. Oricum s-ar numi cel care intră în bibliotecă – cititor, utilizator, client sau altfel – intenţia lui este de a obţine cât mai repede cartea şi de a găsi informaţia care-l interesează. Şi de aceste intenţii se ghidează cu pricepere angajatele bibliotecii, care cunosc, se vede, cerinţele şi necesităţile de lectură ale fiecărei categorii de cititori.
Prin larga sa deschidere către toţi cei dornici de carte BM „B.P. Hasdeu” îşi confirmă cu prisosinţă denumirea de bibliotecă municipală, adică de bibliotecă a oraşului, pentru toţi cei din oraş.