Biblio Polis - Vol. 33 (2010) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
EDITORIAL / ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL
Vlad POHILĂ
Ziua Bibliotecarului, pe nou
DEDICAŢII LIRICE / ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ / DEDICATIONS
Ion STOICA
Lectură de primăvară
Vasile ROMANCIUC
De carte înfiat...
CUVÎNTUL DIRECTORULUI / НАПУТСТВИЕ ДИРЕКТОРА / DIRECTOR’S SPEECH
Lidia KULIKOVSKI
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în 2009
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Lidia KULIKOVSKI
Imaginea este un capital aflat în slujba bibliotecii
Nelly ŢURCAN
Revistele biblioteconomice din Moldova ca mijloc de comunicare ştiinţifică
Vera OSOIANU
Biblioteca prin imaginea ei: sub semnul unui concurs
Valentina DOROFTI, Daniela GORINCIOI
Analiza împrumutului la ediţiile periodice pentru anul 2009
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Margareta CEBOTARI
Biblioteca „Ovidius” deschide noi orizonturi de afirmare şi comunicare pentru tinerii talentaţi
Claudia ŞATRAVCA
Podul de cărţi „Tîrgu-Mureş – Chişinău”
Liuba CIOBANU
Formarea imaginii Вibliotecii „Ovidius” în comunitatea chişinăuiană
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Veronica SANDU
Rolul bibliotecii în instruirea şi informarea utilizatorilor
М. ФИШЕР / M. FIŞER
С чего начинается читатель
PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / НАШ ДУХОВНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ / OUR SPIRITUAL PATRON
Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ
Terminologia etnologică românească în opera lui B.P. Hasdeu
EMINESCIANA 2010 / ЭМИНЕСЧИАНА 2010 / EMINESCIANA 2010
Nicolae RUSU
Perspectiva eminesciană a neamului românesc (văzută din Basarabia)
Elena DABIJA
„În mine bate inima lumii...”
MALURI DE PRUT / ПРУТ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РЕКА / PROUTE, THE UNION RIVER
Radu MOŢOC
Statuia din Iaşi a lui Miron Costin
Gheorghe PÂRLEA
A fost doborît un... mit local (Se dedică conf. univ. dr. Vasile Şoimaru) Unire-n faptă, nu în vorbe
REMEMBER
Ionuţ ŢENE
A căzut o stea din Basarabia
(CRONICAR)
Primarul Nicolae Costin sau Schimbarea la faţă a Chişinăului (CRONICAR)
Pascu BALACI
„Să-ţi fie somnul lin, domnule Mălin!”
ESEU / ЭССЭ / ESSAY
Gabriela PETCU
„Promotor al balcanismului literar, a avut admiratori fanatici...”
ISTORIA NOASTRĂ ADEVĂRATĂ / НАША ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ / OUR REAL HISTORY
Ion CERNEI
Moş Ilie Vlas şi Unirea
Dimitrie (Dinu) URSU
O armă de neînvins
Ion COJA
Despre cum ni s-a traumatizat memoria în comunism
ANIVERSĂRI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Ion ŞPAC
Un discipol despre Vasile Coroban profesorul, savantul, omul
Claudia SLUTU-GRAMA, Vlad POHILĂ
Decanul de vîrstă şi de onoare al bibliologiei noastre
Vl. PRISĂCARU
Străjer la demnitatea verbului românesc
Vlad POHILĂ
Harul de jurnalistă pus în serviciul bibliotecii
MANIFESTĂRI CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Valeriu RAŢĂ
Cinstirea Neamului şi a fiilor săi
Ludmila BULAT
Încă un sat şi-a găsit cronicarul
Valeriu RAŢĂ, Vlad POHILĂ
Un volum de traduceri în limba marii poezii a lumii
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Claudia PARTOLE
Un Sadoveanu al timpurilor noastre
Ludmila BULAT
Fascinanta lume a dicţionarelor
Mara VLĂDICEANU
Steliana Grama: Curcubeul viselor îşi revarsă povestea...
Corneliu FLOREA
Veritabil tratat de cultură românească
Ilie RAD
Revista română de istorie a presei
PENTRU AGENDA DVS. / НА ЗАМЕТКУ / FOR NOTES
Calendarul aniversărilor culturale – 2010