Biblio Polis - Vol. 63 (2016) Nr. 4  
ARHIVA  
RECENZII ȘI CONSEMNĂRI / REVIEWS AND NOTES / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
Marcela MARDARE
Selia – axa luminii și armoniei

Selia – principesa Luminii, roman de fantezie, precum precizează autoarea Zinaida Gane, este o pânză epică de proporții care întrunește trăsături specifice și ale altor tipuri de romane. Amploarea tematică și informațiile dense, limbajul expresiv și stilul lejer, atmosfera de mister și suita impresionantă de personaje imaginare, plăsmuite ingenios și antrenate în diverse evenimente și conflicte, dezvăluie plenar temele abordate.
Astfel, întâlnim eroi coborâți din mituri, basme și legende – zei și zeițe, regi și regine, prinți și prințese, magi și vrăjitori, ființe subacvatice sau aeriene, păsări și animale cu puteri supranaturale, elfi, sirene, spirite ale copacilor și florilor, ale apelor și munților, spiriduși, locuitori ai lumii subpământene, ființe ale infernului – toate angajate în lupta dintre lumină și întuneric.
Sunt concepute mai multe linii de subiect care accentuează discursul narativ al scriitoarei, viziunea, aspirațiile și atitudinea ei fiind redate prin personaje concrete care, pe parcursul desfășurării fabulației romanului, se manifestă de partea binelui sau a răului, acționând conform trăsăturilor de caracter cu care au fost înzestrate, jucându-și fiecare rolul ce i-a fost atribuit de către autoarea care i-a individualizat expresiv, punându-le în valoare anumite trăsături de caracter ce le definesc, ca și faptele care le situează de părți diferite ale baricadei.
Romanciera, dotată cu un rafinat spirit de observație, redă cu lux de amănunte aspecte ale unei lumi paralele din imensitatea Universului. În realitatea transfigurată artistic acționează aceleași legi, ca și în spațiul și timpurile noastre. Domină lumina și întunericul, binele și răul, dragostea și ura, viața și moartea, bucuria și tristețea… Fiecare își are rostul și misiunea sa, reliefând o idee sau alta, și ne transmite adecvat mesajul preconizat.
Scene captivante, incitante, peisaje luxuriante ale unei lumi de basm, descrise ingenios, inspirat întregesc lucrarea, dezvăluind în același timp talentul prozatoarei, imaginația ei bogată, puterea de a pătrunde în sufletul personajelor pe care le creează și cu care se contopește, ele fiind purtătoarele ideilor și principiilor sale.
Selia, personajul principal al acestui roman complex, fată frumoasă și deșteaptă, pe neașteptate, în floarea vârstei și a perspectivei de a-și alege un drum în viață, este „lovită de o boală misterioasă, care a țintuit-o la pat, spulberându-i visele și transformând-o, precum menționează autoarea, într-o statuetă însuflețită”. Ea se izolează în camera-i de suferință, trăindu-și viața în singurătate. Își găsește refugiu într-o realitate ireală pe care și-a creat-o în imaginația sa. Prietenii ei sunt eroii îndrăgiți din basmele și poveștile care i-au înfrumusețat copilăria și adolescența. Nu bănuiește ce destin i-a hărăzit providența la cei 20 de ani ai săi. Acțiunea este transferată de pe Terra într-o altă dimensiune a Universului.
Și dacă inițial Selia nu dorea să se ridice deasupra handicapului său, înstrăinându-se chiar și de cei mai apropiați oameni, de părinții ei care o iubeau, ulterior, când destinul ia o întorsătură neașteptată și o transpune într-o altă realitate, forța spiritului său nu mai admite disperarea morală, dimpotrivă, orice cădere o face să se ridice, dânsa devenind mai puternică, victoria dându-i curajul să lupte în continuare.
Cititorul află că Selia este aleasa, predestinată să apere Binele, Frumosul și Adevărul lumii în care s-a născut. Ea revine la baștină, în Țara elfilor, unde a văzut lumina zilei și o așteaptă cu mare nerăbdare cea care i-a dat viață – regina Hestia. Regina își pune mari speranțe în fiică, în capacitățile și abilitățile sale, fiind sigură că tânăra va înfrunta răul sub orice formă s-ar manifesta el și va apăra cele două tărâmuri – Tărâmul luminii și Tărâmul întunericului, stabilind pacea, calmul, buna înțelegere, dragostea, bunătatea și alte virtuți.
Înzestrată cu puteri miraculoase, protagonista, cu un suflet mare în care domină dragostea pentru aproapele, dar și responsabilitatea pentru ceea ce face sau urmează să facă, este pusă la diferite încercări, trece prin moarte de mai multe ori, se sacrifică pentru cei din jur, încrucișându-și „sabia”, cu zeul haosului – Chaos – și cohortele lui, dornice să transforme lumea în obscuritate și pustietate, în beznă moartă.
De fiecare dată curajoasa apărătoare își găsește adepți printre ființele legendare care o ajută, împărtășindu-i ideile de bine și frumos. Selia trece cu succes proba la care a fost supusă de către Creator și salvează cele două tărâmuri pe care se întronează pacea și armonia. Or, tânăra luptătoare a învățat să privească la tot ce o înconjoară cu ochii sufletului ei curat, plin de candoare și gata să ia apărarea oricărei ființe care are nevoie de ajutorul său. Empatia adesea îi sugerează cum trebuie să procedeze într-un caz sau altul, când se pare că nu mai există soluție pentru problema apărută. Sensibilă la durerea și suferința celor ce o înconjoară și pentru care se angajează într-o luptă acerbă cu forțele malefice, creaturi ancestrale ce se opun cu înverșunare luminii, ea le inspiră adepților săi încredere în forțele lor, curaj, optimism și speranța în bine. Selia își găsește întotdeauna echilibrul moral interior. Întâmplări neașteptate, imprevizibile, dezvăluie, pe de o parte, delicatețea, noblețea, finețea, sensibilitatea și elocința celei alese, iar pe de altă parte, devotamentul, voința, fermitatea și curajul cu care înfruntă răul, opunându-le urii, agresivității, imperfecțiunii, nestatorniciei, lăcomiei, violenței și altor vicii ce distrug natura acelei lumi. Își valorifică continuu rezervele interioare, învățând din mers tactica și strategia ce urmează a le pune în aplicare, ceea ce-i favorizează ascensiunea și-i înmulțesc virtuțile.
Zinaida Gane scrie o proză impresionantă, memorabilă nu numai prin mesajul important pe care-l adresează cititorului de toate vârstele. Paginile tensionate, de luptă aprigă între cele două forțe – ale binelui și răului –, alternează cu pagini pline de lumină și dragoste pentru tot ce ne înconjoară. Pana ei, încercată anterior în arta scrierii multor eseuri remarcabile, este neîntrecută în descrierea plastică a numeroaselor peisaje ale naturii, ale frumuseții ei irepetabile, la redarea stărilor sufletești ale personajelor, la crearea atmosferei adecvate scenelor zugrăvite inspirat, în maniera stilistică, limbajul diversificat, caracteristic, unui sau altui personaj. Utilizează cu succes diferite modalități pentru a accentua ideea că omul este venit pe această planetă (sau alta din imensul univers) pentru a evolua și nu a degrada, că el trebuie să trăiască în armonie cu natura, a cărei parte integrantă este, să creeze frumosul, îndeplinindu-și misiunea, precum și-a îndeplinit-o Selia, această ființă pe cât de plăpândă și firavă, pe atât de curajoasă și gata de a-și jertfi propria viață, pentru a preveni calamitatea, ce amenința baștina sa și nu numai.
Volumul Selia – principesa luminii, dacă citim printre rânduri, vorbește, de fapt, despre realitatea noastră, dezvăluind nedreptatea, minciuna și ura ce domnesc și prosperă în societatea în care trăim.
Degenerarea umană, viciile, imoralitatea astăzi sunt cocoțate în vârfurile conducătoare ale țării care dau exemplu celor de jos, acest virus fiind foarte contagios.
Energia creativă a romancierei, încrederea ei nestrămutată în viabilitatea frumosului și a valorilor spirituale perene, naționale și general-umane, vin să certifice că este necesar să ne angajăm plenar în această luptă, pentru a nu permite acestei civilizații să dispară cum au dispărut atâtea.
Marcela MARDARE