Biblio Polis - Vol. 63 (2016) Nr. 4  
ARHIVA  
FILE DE ISTORIE / CHAPTERS OF OUR HISTORY / СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Grigore GRIGORESCU
Ultimul mareșal sacrificat pentru că și-a iubit poporul

Grație osârdiei și sacrificiilor dlui dr. Alexandru Moraru a fost posibilă organizarea – la 31 mai a.c. – a primei Conferințe republicane, apoi editarea materialelor Conferinței dedicate reabilitării și restaurării memoriei metodic și paranoic denigrate, falsificate, diabolizate și asasinate a Mareșalului Ion Antonescu.
Venerabilul și nobilul dr. Sergiu Miron rezuma sapiențial și omagial: „Nu m-am gândit că voi ajunge cândva să aud atâta adevăr istoric la o singură conferință, la un for științific identic cu o faptă eroică” (p. 107).
În Testamentul său politic, Mareșalul Ion Antonescu declara: „Dumneavoastră și urmașii dumneavoastră, veți face mâine, ceea ce eu am încercat să fac astăzi, dar am fost înfrânt! Dacă aș fi fost învingător, aș fi avut statuie în fiecare oraș al României. Cer să fiu condamnat la moarte și refuz orice grațiere.” Este marele adevăr istoric al ultimului mareșal național sacrificat. Statuia spirituală durabilă în veacuri a fost ctitorită de dr. Alexandru Moraru cu o ilustră asistență intelectuală națională sub cupola Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – prin organizarea la 31 mai 2016 a Conferinței de comemorare a Mareșalului. Înalta intelectualitate prezentă în Agora publică (politică), generalii Ion Costaș și Vasile Grosu, liderii de opinie, personalități remarcabile ale culturii naționale, savanți, dar și tineri militari… au înălțat la ceruri gloria spirituală, morală și militară a martirului-voievod. Emblematică și axiomatică a fost prezența generalului bucureștean în rezervă, dr. profesor Stan Petrescu, care a strălucit pin predica spirituală de sorgintea și inspirația ilustrului predecesor.
Cu titlu interogativ, întrebăm: politicienii interbelici imparțiali și intangibili prin corupție, șantaj și trădări – Codreanu, Iorga, Goga etc. – au fost sacrificați univoc de pe scena politică de alianța patologică bolșevism-nazism. Mareșalul Ion Antonescu a avut un destin mai hain ori inexplicabil, alogic sau acronic?
A fost suspectă ori chiar abjectă absența de la Conferință a conducătorilor instituțiilor de profil, care nici n-au salutat evenimentul. Ne referim la directorul Institutului de Istorie, dr. Gh. Cojocaru, invitat personal de organizatorul conferinței. Apoi doi doctori în istorie – viceminiștri ai culturii (inculturii?) au strălucit prin absența pur pururea pd-istă. Cunoșteam faptul că n-avem scriitori statutari naționali morali (e adevărat, ei nici nu pot exista în colonii-ideologii), ecologiști, silvicultori, acum știu că n-avem istorici și istorie academică decentă. Un destin hain. Precum se deconspiră și prezența pur formală – pe parcursul mai multor ani – a dr. Gh. Cojocaru la microfonul Europei libere – liber de a nu spune adevărul.
Sugerăm, sperăm și așteptăm ca dr. Alexandru Moraru să organizeze și să reabiliteze alte două instituții naționale legendare pur (pan)românești: Monarhia Constituțională și Mișcarea Legionară, în special, uriașul ei voievod spiritual național Corneliu Zelea Codreanu, care a îmbrăcat cămașa morții precum Eminescu, Vladimirescu, Antonescu etc. Suntem în drept legitim, chiar obligați a ne întreba (ipoteza): dacă nu era anihilat C. Codreanu și Mișcarea Legionară de către bolșevici, se ajungea oare la dezmembrarea României Mari și anularea Monarhiei Constituționale?
Contextual, evocăm faptul că volumul dr. Alexandru Moraru Basarabia Mareșalului Antonescu, lansat în 2015, s-a plasat în topul celor mai citite 10 cărți din anul 2015, concurs organizat de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova (ediția a VI-a, 2016).