Biblio Polis - Vol. 63 (2016) Nr. 4  
ARHIVA  
OMAGIERI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Valeriu RAȚĂ
Angela Olărescu face biblioteca să fie mai frumoasă și mai atractivă…

Instituțiile culturale moderne, inclusiv bibliotecile, sînt la ora actuală într-o permanentă schimbare, refacere. Biblioteconomia se asociază tot mai mult cu știința informării. Desigur, în astfel de împrejurări, colaboratorii, în cazul nostru bibliotecarii, întîmpină unele greutăți, au senzații de oboseală, de neliniște etc. Lucrul acesta însă nu se referă la colega noastră Angela Olărescu, directorul Filialei „Hristo Botev” a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, ce se află în bd. Grigore Vieru, nr. 25, adică, practic, în centrul capitalei noastre.
Baștina Angelei Olărescu este s. Bravicea din părțile Călărașului. După absolvirea școlii medii face studii la Universitatea de Stat din Moldova (specialitatea biblioteconomie și bibliologie). Prima funcție în activitatea sa a fost cea de șefă a Bibliotecii Publice din or. Cricova, mun. Chișinău. Chiar de la început în mediul bibliotecar se vorbea despre dumneaei ca despre un specialist bun care și-a ales profesia după plac. Nu în zadar acum cîțiva ani a fost cooptată în cadrul Bibliotecii de Artă „Tudor Arghezi” a BM „B.P. Hasdeu”, apoi i s-a încredințat șefia Filialei de cultură bulgară „Hristo Botev”.
Putem spune, cu certitudine, că în scurt timp A. Olărescu și-a redimensionat aptitudinile, a acumulat suficiente cunoștințe despre Bulgaria și bulgari, inclusiv despre cei care trăiesc pe teritoriul republicii noastre. Un impediment în calea realizării intențiilor sale a fost posedarea limbii bulgare, dar cu trecerea timpului se rezolvă și această problemă – permanent își aprofundează cunoștințele în studierea limbii lui Ivan Vazov, Petko Slaveikov, Hristo Botev și alte personalități ale culturii bulgare. Dorința să învețe și să se perfecționeze se observă de la depărtare în toate ce face colega noastră, demonstrînd alese calități de manager al unei subdiviziuni deloc ușoară de a fi condusă, mai ales că aceasta nu este răsfățată (de altfel, ca și celelalte asemenea) de bugetul redus al BM.
Se zice că omul sfințește locul. A. Olărescu este omul-gospodar care transformă locul său de muncă într-un bastion al culturii slave, în genere, și al culturii bulgare, în parte. Dînsa face Filiala „Hristo Botev” să fie mai frumoasă și mai atractivă, chiar mai altfel ca celelalte. Cu sprijinul colegelor-bibliotecare, realizează proiecte ce suscită interesul chișinăuienilor, stabilește un dialog profesional permanent cu bulgariștii din republică și de peste hotare, implementează metode eficiente și rapide de organizare a evenimentelor culturale, completează fondul de carte cu documente noi, iar toate acestea poartă pecetea reușitei, deoarece toți la un loc pun suflet în munca pe care o prestează. A. Olărescu înțelege: cum va lucra așa va fi văzută în societate. Acesta este crezul dumneaei de care se conduce întreaga viață.
Un efort considerabil a depus A. Olărescu la definitivarea unei lucrări deosebite pentru localitatea care i-a devenit a doua baștină. E vorba de volumul Orașul Cricova în ascensiune continuă. Cu siguranță, această culegere de studii, documente, fotografii etc. va fi un instrument de lucru pentru tineri studioși și un motiv de mîndrie a oamenilor din preajma sa. Mai destăinuim și faptul că A. Olărescu scrie versuri, unele dintre ele au văzut lumina tiparului pe paginile revistei noastre – BiblioPolis. Autoarea s-a impus prin originalitate, prin subiecte actuale, mai ales, prin spiritul civic accentuat al creațiilor sale.
Scriem aceste cuvinte de omagiere în ajunul unui important eveniment din viața protagonistei. În curînd, Angela Olărescu își va sărbători un frumos jubileu. Cu această ocazie îi urăm colegei noastre multă sănătate, ani îndelungați de pace în suflet, să se simtă fericită alături de cei dragi și apropiați, iar surprizele să i se țină lanț, în pofida celor cu capul în nori. Odată cu aceasta îi dedicăm și versurile ce urmează, știind-o împătimită de cuvîntul scris.
La mulți ani, dragă Angela Olărescu!
Ne mîndrim că e vivace
Pentru Angela Olărescu
Fata satului Bravicea,
Codrilor de Călărași
Firea și-a format aicea,
Adunîndu-și forțe, ași.
Munca ei prodigioasă –
Cea de bibliotecar! –
I-a adus ades angoasă,
Dar și bucurii – un car.
Înzestrată cu răbdare,
N-are ea dificultăți,
Căci susținerea o are
De la noi în multe dăți.
Colectivul o stimează…
Cu deosebit succes,
Reușit implementează
Ce e nou, bine-nțeles.
Calitatea ei cea rară –
Scrie versuri de folos,
În curînd și în bulgară
Va vorbi prietenos…
Ne mîndrim că e vivace,
Se învîrte ca un fus,
Cu puținele mijloace
Printre primii s-a impus.