Biblio Polis - Vol. 63 (2016) Nr. 4  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Tatiana BRAICOV
Chișinău în inima mea de Leonid Bujor – istorie și suflet

„Cărțile din biblioteca familiei noastre
sunt zestrea cea scumpă și moștenirea
pe care o vom lăsa altor timpuri.”
(Leonid Bujor)
În ziua de 9 decembrie 2016, în Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a avut loc lansarea în premieră a volumului Chișinău în inima mea (Chișinău, Editura „Prut Internațional”, 2016) de Leonid Bujor. Scriitorul Arcadie Suceveanu a menționat că Biblioteca „Onisifor Ghibu” este un punct luminos pe harta Chișinăului, aici au loc săptămânal evenimente culturale importante. Chișinău în inima mea este o lucrare în care se îmbină armonios documentele istorice concrete cu viziunea emotiv-sufletistă asupra orașului îndrăgit de autor – Chișinăul.
La eveniment au participat: Iulian Filip, scriitor; Arcadie Suceveanu, scriitor; Ion Varta, istoric și publicist; Constantin Olteanu, publicist; Igor Volnițchi, publicist și prozator; Vüqar Novruzov, businessman; Alexandru Ripeanu; Serafim Urecheanu, fost președinte al Curții de Conturi a RM; Gheorghe Avornic, rector al USPEE; Boris Boguș, profesor universitar; Valentina Sturza, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din RM ș.a. Moderatorul evenimentului a fost Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cercetător, critic literar și poet.
Atât despre autor, cât și despre carte s-au spus doar cuvinte de laudă. Scriitorul Iulian Filip a afirmat: „Leonid Bujor face parte din categoria îndureraților pentru câte le-am putea face, dar le ratăm (repetat), însă nu-și permite luxul disperării – își suflecă mânecile și potrivește unde ar pune umărul. În felul acesta l-am cunoscut în barca în care am vâslit alături.”
Arcadie Suceveanu a afirmat că Chișinău în inima mea este o carte de istorie a Chișinăului de ieri și de azi, istoria constituind o nouă dragoste a domnului Leonid Bujor – om implicat în istorie, interesat să valorifice spațiul din jurul său.
Igor Volnițchi a menționat: „Fiecare chișinăuian trebuie să citească două cărți: Biblia și Chișinău în inima mea!”
„Leonid Bujor este un mare intelectual nu pentru faptul că știe a scrie și a citi, ci pentru că știe a gândi”, a spus Boris Boguș.
Unul dintre motivele formale care au stat la baza publicării cărții Chișinău în inima mea este împlinirea a 580 de ani de la fondarea Chișinăului, a afirmat Leonid Bujor.
În prefața cărții autorul face o dedicație emotivă nepoțelei sale: „Dedic această carte scumpei mele nepoțele Bianca, care, în acest an aniversar al Chișinăului, împlinește opt anișori, în speranța că atunci când, împreună cu alți copii de vârsta ei, va atinge majoratul, Chișinăul, la 590 de ani, va fi mai frumos, mai amenajat, mai înverzit, mai luminat, iar la jubileul de 600 de ani (2036) – să devină unul dintre cele mai frumoase orașe europene.”
Cartea Chișinău în inima mea este alcătuită din trei părți și nu este o lucrare de cercetare științifică sau o sinteză a istoriei Chișinăului. Este, în primul rând, un omagiu adus iluștrilor cărturari din secolele XVII-XX care au scris despre Chișinău (Dimitrie Cantemir, Miron Costin, Ion Neculce, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae Iorga ș.a.).
În prima parte a cărții sunt relatate momente importante din primele atestări documentare ale Chișinăului și despre primele mențiuni în scris cu privire la localitățile din nemijlocita apropiere a orașului, care, ulterior, au fost încorporate de Chișinău, iar azi, în mod integral sau parțial, sunt cartiere ale sectorului. De asemenea, volumul aduce în atenția cititorului un șir de articole, inclusiv amintiri despre Chișinăul de altădată, poezii, cântece, albume despre „Făt-Frumosul țării – Chișinău”.
Partea a doua a cărții Chișinău în inima mea înglobează interviuri, informații din mass-media timpului despre activitatea preturii, despre unele evenimente, manifestări organizate în sectorul Centru în primii ani ai secolului XXI. Iar partea a treia se referă la participarea subsemnatului în campania electorală din anul 2007 în calitate de candidat la funcția de primar general al orașului Chișinău. Sunt incluse și unele articole, opinii, comentarii ale unor jurnaliști, analiști și colegi de partid.
Regretatul prozator și publicist Victor Dumbrăveanu a scris despre Leonid Bujor: „L-am văzut pe Leonid în diferite situații și mai incomode, și mai dificile, dar nu l-am aflat niciodată în stări de decepție, lăsând mâinile în jos sau uitând de bunul-simț. Asta vorbește despre un caracter integru, o fire echitabilă, un spirit analitic. Probabil, își spune cuvântul și specialitatea lui inițială de profesor, cu care și-a început cariera la Universitate, iar vocația sa – istoria, îi permite să analizeze mai profund evenimentele sociale ale căror martori și participanți suntem”.