Biblio Polis - Vol. 63 (2016) Nr. 4  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Cristina CATAN
Constelația Steliana Grama

Biblioteca „Onisifor Ghibu” a fost mereu axată pe parteneriate deosebite. Pe data de 10 octombrie a.c., la invitația Muzeului Național de literatură „Mihail Kogălniceanu”, directorul Bibliotecii noastre, criticul și istoricul literar Vitalie Răileanu, a participat la desfășurarea unui eveniment generat de inaugurarea expoziției și a medalionului literar – Cometa sihastră a poeziei Steliana Grama, consacrată împlinirii a 10 ani de la trecerea în eternitate a binecunoscutei scriitoare, cu discursul: Steliana Grama – în căutarea firescului. Au mai conferențiat: A. Suceveanu, președintele USM; V. Malanețchi, directorul Muzeului Național de Literatură „M. Kogălniceanu”; Ana Bantoș, critic literar; Vladimir Beșleagă, scriitor, ș.a.
„Trebuie să spunem că pe noi, angajații Bibliotecii „Onisifor Ghibu” ne mai bucură nespus și faptul că a avut loc și lansarea volumului – Crezul Stelianei Grama: „Să ne păstrăm coloana vertebrală” (Editura „Pontos”, Chișinău, 2016, 136 pag.), alcătuitor și coordonator: Claudia Slutu-Grama. Cuprinsul volumului dat este alcătuit din referatele și alocuțiunile prezentate și oferite de liceeni, profesori și istorici literari, ce a avut loc în Sala Nuciferă a bibliotecii noastre pe 7 decembrie 2012.
Veronica Postolachi a amintit celor prezenți că se află la Medalionul Literar nr. 36, dedicat memoriei scriitoarei Steliana Grama. Dumneaei atrage atenția elevilor asupra expoziției de carte, îndemnându-i să admire fotografia de pe care ne urmărește chipul de înger al Stelianei. Apoi, anunță programul evenimentului, face unele observații de rigoare, prezintă oaspeții sosiți pentru acest omagiu adus creatoarei și îi roagă pe cei prezenți să se ridice pentru un moment de reculegere în memoria Stelianei Grama.
Vitalie Răileanu, directorul bibliotecii, critic literar, a afirmat că pentru dumnealui Steliana Grama nu este la timpul trecut, ea rămâne poeta care-i susține comunicarea în fiecare zi. Steliana Grama rămâne mai mult decât o perspectivă. Poezia Stelianei e poezia noastră și ne tentează spre a o cunoaște, pentru că, prin laptele mamei, a împrumutat metafora. În acest sens, Steliana face parte din poeții adevărați, care își pictează din timp portretul creației. Le amintește tinerilor că biblioteca e un templu sacru, de unde împrumutăm intelectul și îi invită să vină pe aici cât mai des.
Tudor Palladi susține că pentru Steliana Grama poezia nu e un „joc secund”, ci unul spiritual. Poeta redimensionează întreaga panoramă a literaturii române. Va rămâne una dintre cele mai bune poete ale secolului al XXI-lea, pentru că poezia spirituală este pentru toate timpurile. Coloana vertebrală a Stelianei Grama este prezentă și în proză, și în poezie, și în dramaturgie.
Claudia Slutu-Grama anunță rezultatele concursului, apreciind eforturile elevilor, dicțiunea impecabilă și prestația lor actoricească. S-a dat citire numelor elevilor care au declamat mai impresionant și mai emotiv: Daniel Paraschiv, Gabriela Cernalev, Cristina Drumea, Natalia Goropceanu, Anastasia Covalciuc, Valeria Răilean, Liliana Barbăneagră, Nicoleta Iliuha, Taisia Haritonov, Cristina Sibov. Din partea familiei Grama, elevilor câștigători li s-au oferit, ca premii, cărți semnate de Steliana Grama.
Interpreții Luminița și Valentin Dragomir ne-au dăruit câteva melodii, dintre care un cântec scris pe versurile Stelianei – Iubirea la seral.
Claudia Slutu-Grama conturează un portret oral al Stelianei: a avut o dragoste incomensurabilă pentru carte, a caracterizat-o dragostea pentru Țară, patriotismul devenind o temă predilectă în creația ei. Dragostea pentru Țară și pentru verbul matern a inhalat-o în mediul familiei. S-a adăpat inițial din cărțile bibliotecii de familie. Steliana ne invită pe toți la „Ambasada Dragostei”, pentru că fără dragoste nu poate trăi niciun om, nicio pasăre, nicio vietate.
Recitalul-concurs a fost susținut prin poeziile volumului Să ne păstrăm coloana vertebrală (Ed. „Pontos”, Chișinău, 2012). Au participat declamatori din diferite clase și din diferite licee: a) elevi de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Chișinău: Nicoleta Iliuha (Dacă nu mă-nșel); Gabriela Cernalev (Să ne păstrăm coloana vertebrală); Cristina Sibov (Românca); Ana Sugac (Nu mai suntem o generație de îngeri); Ana Melenciuc (Focul Unirii); Taisia Haritonov (Pentru Eminescu); Cristina Golub (Lemnarul Veșniciei); Valeria Răilean (Noi, tinerii); Liliana Barbăneagră (Cu tot cu graniță mă-ntorc Acasă); Valeria Brânză (Cetățeanul turmentat); Cristina Arhipov (Am trimis un Coșbuc pentru tine); Iadviga Stascoveac (Proroc); Daniel Paraschiv (Transnistria); Violina Rusu (Ca Ioana d’Arc și Ipătescu Ana); b) elevi de la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Chișinău: Nastasia Covalciuc (Voiam să cânt); Eugenia Donțu (Cruciaților); c) elevi de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Nisporeni: Iuliana Tulbure (Neamul meu de legendă); Natalia Goropceanu (Poetul nu greșește niciodată); Cristina Drumea (Să ne iubim acest pământ).
După declamarea poeziei fiecare elev și-a exprimat impactul educativ al textului liric asupra propriei personalități, a scos în evidență mesajul poeziei. Juriul, compus din trei membri (Claudia Slutu-Grama, Nina Soroceanu, Lidia Grosu), s-a retras, pentru a decide câștigătorii Recitalului-concurs.
Lidia Grosu a menționat că Steliana Grama ne apără istoria, tradițiile. Prin aceasta, a lăsat un mesaj liric important pentru oamenii de toate vârstele. E nevoie să păstrăm spiritul unic al Stelianei Grama.
Nina Soroceanu a rostit cel mai scurt discurs, spunându-le elevilor un simplu „Mulțumesc!” pentru participarea la acest Medalion Literar.
Vitalie Răileanu a oferit câte un set de carte pentru membrii echipei de la Nisporeni.
La finalul evenimentului, participanții au mai ascultat două melodii, dintre care una era un colind, completat și de o urare pentru sărbătorile ce se apropie.
Claudia Slutu-Grama a mulțumit organizatorilor și participanților pentru aceste clipe de revelație sufletească și a promis că familia va edita materialele Medalionului actual, completând tradiția celor existente (Ion Hadârcă, Galina Furdui, Marcela Mardare, Ion Anton ș.a.).
Veronica Postolachi a adăugat că sufletul Stelianei Grama se odihnește în leagănul unei stele, de aceea și-a exprimat convingerea că toți participanții se vor duce acasă mai bogați spiritual, purtând în Inimi o scânteie din sufletul Stelianei Grama.
Emoționante și sincere au fost și cele 19 referate scrise de învățăceii liceelor „Mircea Eliade”, „Al. I. Cuza” din Chișinău și „Mircea Eliade” din Nisporeni.
„Poeta e Poetă în toate și aici, pentru că aceasta i-a fost destinul – de a reprezenta, stelar, o Constelație… De unde și numele ei – Steliana Grama –, care consună totalmente cu titlul metaforic al noului volum liric inedit Să ne păstrăm coloana vertebrală […]”, afirmă criticul literar Tudor Palladi.