Biblio Polis - Vol. 63 (2016) Nr. 4  
ARHIVA  
ARHITECTURA ȘI INTERIORUL BIBLIOTECILOR / architecture and design /АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН
Debra BURN
Biblioteca Grove în calitate de exemplu – o bibliotecă „verde” în sensul unui permanent anganjament comunitar: realizarea așteptărilor și promovarea parteneriatelor (Traducere de Diana ȚURCANU)

Abstract
The Grove Library in Perth, Western Australia, is an example of an aspirational community statement about an environmentally sustainable future, expressed through its library.
There is inevitably a sense of euphoria around the opening of a new “green” public building, with an optimistic expectation that all systems will perform as designed. However, the intent that The Grove should be a pioneer demonstration building implicitly included acceptance of the risk that some of the untried technologies would not perform as anticipated. The challenge is to analyse and accept any shortcomings as equally valid “learnings”, rather than allow them to overshadow the overall success of the project.
This paper is not, however, a treatise on the technological aspects of the building. The ordinary business of a new library goes on while staff and the management work through challenges with the infrastructure, as is equally true of conventionally designed new buildings.
This paper explores the community expectations and realities around an aspirational green building; the on-going interaction of a green library with its staff, customers and visitors; and the programming opportunities and synergies that underpin community engagement with a green library.
Keywords: Green library, environmentally sustainable design, library programs, public libraries.
* * *
Locul proiectului Grove pe planetă
Proiectul Grove se află în Perth, capitala statului Australia de Vest. Perth este adesea descris ca fiind „orașul cel mai izolat din lume”, literalmente cocoțat pe țărmul Oceanului Indian, și la mii de kilometri de cel mai apropiat oraș mare. Se află pe un teren plat, există puțini munți pentru a capta ploaie și, prin urmare, câteva râuri mari. Locuitorii din Perth se bazează pe descoperirea vechilor rezerve acvifere subterane, alimentate la suprafață de surse nesigure de ploaie; iar guvernul deține instalațiile de desalinizare, care furnizează în prezent 50% din apa Perthlui. Partea cea mai mare a Perthului se află aproape la nivelul mort al mării și, astfel, orice efecte ale schimbărilor climatice sunt resimțite devreme și profund de către populația sa de 1,9 milioane de locuitori.
Biblioteca Grove, subiectul acestui articol, este situată în una dintre cele mai râvnite și bogate zone ale orașului. Proprietarii originari ai pământului sunt oamenii Whadhjuk, parte a poporului Nyoongar. Suburbia Peppermint Grove se întinde pe o fâșie îngustă de pământ între litoralul nisipos al Oceanului Indian și regiunea pitorească a râului Swanu. În timp ce Peppemint Grove este o suburbie privilegiată, cu o mică densitate, biblioteca servește ca o diversitate demografică, învecinându-se cu suburbiile Mosman Park și Cotteslo, până când prezentul a introdus o combinație de industrie ușoară și continuă să asigure cu locuințe muncitorii și clasa de mijloc. Din punct de vedere politic aceste trei regiuni sunt conservatoare, la toate nivelele de guvernare.
Prefectura o tratează ca pe un centru comunitar educațional, serviciu de sănătate pentru copii, cafenea și spații de oficiu, pentru aceste trei regiuni învecinate. Populația totală a acestor trei suburbii este în jur de 19 mii de rezidenți.
Noul concept al Bibliotecii Grove
Prima Bibliotecă Grove a fost construită în 1967. În anul 2002, era evident că biblioteca existentă nu mai este adecvată în termenii unui spațiu uzual și ai tehnologiilor moderne. Comitetul bibliotecar al acestor trei localități a ajuns la concluzia că este nevoie de o bibliotecă nouă și modernă pe un spațiu mai mare decât clădirea bibliotecii existente.
Modelul unei biblioteci a fost elaborat în anul 2005 de către Tricia Hille, manager bibliotecar în perioada 2002-2011. Modelul a fost inclus ca parte componentă a politicii urbanistice a orașului Cottesloe din anul 2002.
Biblioteca Grove devine verde
Consultările inițiale cu comunitatea privind o nouă bibliotecă s-au axat pe cheltuielile necesare, pentru construcția unor depozite de cărți suplimentare și aprovizionarea spațiilor pentru activități și noi tehnologii. Totuși, la o ședință publică din 2005, la care se discuta proiectul unei noi biblioteci, câțiva membri comunitari au pus întrebări privind încorporarea ecologică în mediul înconjurător. Unul din partenerii Consiliului avea deja o viziune ecologică, dar și alți consilieri se orientau spre aceeași direcție. Mai mulți consilieri și membri ai Prietenilor Libertății aveau „aspirații verzi” și au plasat problemele de sustenabilitate în fruntea dezbaterilor comunitare. Astfel, semințele verzi ale simțului comunității au fost puse într-un sol fertil și au dat rădăcină.
Trei arhitecți au fost selectați pentru elaborarea planurilor. Accentul pe sustenabilitate a influențat puternic alegerea finală a arhitectului, proiectele lui Cox Howlett și Bailey Woodland i-au impresionat pe membrii juriului prin includerea în design a mai multor caracteristici ecologice. Ei au fost aprobați în iulie 2006.
Echipa de arhitecți inițial a planificat o construcție ecologică de bază, dar proiectul s-a dezvoltat în faza de discuții, stabilindu-se includerea a cât mai multe echipamente ecologice. Arhitecții au îmbinat toate cerințele ca în final să obțină aprobarea celor trei consilii, în final ne-am ales cu un proiect destul de complex, unde Grove urma să fie prima clădire publică din Australia care să încorporeze un design atât de armonios conturat în mediul ambiant.
Sarcina îndrăzneață
a Bibliotecii Grove
În același timp, unii rezidenți și membri aleși au obiectat Consiliului majorarea cheltuielilor, inclusiv a acelor privind inițiativa ecologică. Presa locală era dispusă în favoarea amplificării acestor opinii și se expunea critic pentru crearea unui spațiu în care oamenii ar fi putut fi informați și, de asemenea, auziți.
Prin urmare, s-a decis de a duce întregul proiect în faza finală (la un numitor comun) prin implicarea a toate trei părți. Planul comunicațional pregătit de către Oak Redgi (Comunicate group), cu participarea unui expert de înaltă performanță Gerj Byail (bine cunoscut în Australia pentru aparițiile sale într-un program televizat de grădinărit), avea în vedere necesitățile proiectului și crearea conștientizării, înțelegerii și suportului beneficiilor proiectului propus. Acest lucru a permis elaborarea unor materiale promoționale, note informative; mai credibile și mai ușoare pentru activitatea prietenilor bibliotecilor: sondaje, apeluri etc.
Luna iunie 2009 a fost critică pentru proiect. Construcția a început, dar continuau dezbaterile privind instalarea unor tehnologii electrice. O aplicație din grant a fost înlocuită cu un nou program guvernamental (Terenuri ecologice), care nu a fost aprobat și confirmarea rămase neschimbată!
În același timp, toate trei consiliile au căzut de acord în ceea ce privește caracteristicile electronice propuse de arhitecți. Mai târziu au fost anunțați că Biblioteca Grove a primit 1,5 milioane dolari de la Guvernul australian pentru implementarea EDS.
Costul total al proiectului a fost de 18,4 milioane, dintre care componentele EDS au costat 3,7 milioane. Majoritatea banilor pentru proiect au fost alocați de către fiecare unitate administrativă în proporții egale în funcție de numărul populației a fiecărei unități locale.
Biblioteca Grove în sfârșit
a luat naștere
Biblioteca Grove și alte servicii din cadrul proiectului Grove au fost deschise pentru public la 16 august 2010, în timpul și în limitele bugetului prestabilit. Deschiderea oficială a avut loc în septembrie 2010.
Lista caracteristicilor ecologice ale Bibliotecii Grove:
80 % din materialele demolate au fost recuperate.
Designul sistemului de climatizare:
orientarea de poziție și umbre – poziționarea optimală în sensul utilizării avantajelor schimbărilor climaterice sezoniere sub unghiul soarelui;
labirint termal – blocuri de piatră grea în temelia bibliotecii, în așa fel ca apa de ploaie în rezervoare să acționeze și ca depozit de energie termală – rece în timp de vară și caldă pe timp de iarnă;
sistemul de încălzire regenerabil – utilizează unități de aer condiționat încălzit sau prerăcit din aer consumat (în funcție de temperatura de afară);
căldură geotermală regenerabilă: apa rece este pompată din rezervoarele acvatice subterane, trece printr-un transformator de căldură și este returnată într-o altă secție al rezervorului, în așa fel reducând presiunea sistemului de condiționare a aerului.
Opțiuni de transport:
Biblioteca Grove este localizată în apropierea unui spațiu comercial, astfel încurajează călătorii cu destinații multiple decât călătoria cu un singur scop;
Biblioteca Grove este situată în vecinătatea stațiilor de transport auto și tren;
bicicliștii beneficiază de terenuri pentru parcare, lacăte, butelii de apă, camere de schimb.
Energia regenerabilă:
20 kW ai sistemului fotovoaltic acoperă 14% din consumul electricității Bibliotecii Grov;
apă caldă solară;
turbine de vânt – 1 kW capacitatea.
Eficiența energetică:
sistem de iluminare controlat de senzori;
clădirea s-a conectat la lumină inițial lent, însă ulterior a fost retransmisă spre retrohnegizare, iluminare naturală prin geamuri de fonton și cupole din lumină;
sistemul de ventilare naturală a garajului de mașini;
gaz de argon de înaltă performanță utilizat între straturile de sticlă ale geamurilor;
înlocuirea acoperișurilor și a parcului de automobile.
Utilizarea eficientă a apei:
utilizarea eficientă a robinetelor, grupurilor sanitare;
depozit și colector de apă de ploaie cu o capacitate totală de 250 000 de litri;
sistem de tratare a apei gri, galben și negru.
Mobilier și decorații de mediu:
mobilierul și elementele de montaj au fost selectate de la furnizorii de produse ecologice, utilizându-se materiale naturale, reciclabile, precum și materiale volatile cu emisiuni organice moderate;
farfurii, pahare, tacâmuri, furnizate în cantități comerciale mari pentru a fi utilizate pentru anumite evenimente – toate de o singură folosință.
Peisajul de peste geam:
sistem individual de tratare a apei prin utilizarea apei (reziduale) naturale, utilizând metodele ecologice de filtrare ca, de ex., filtrul de rogoz, înainte de a fi evacuate;
utilizarea ca plante de decor a unor specii ce necesită mici cantități de apă;
irigarea integrată la sistemul individual de tratare a apelor prin folosirea unui sistem de folosire a apelor;
utilizarea grădinilor de tip seră pentru cultivarea plantelor comestibile;
utilizarea gardurilor ecologice verzi.
Biblioteca Grove – primii pași
Se știe că a te afla la începutul inovațiilor, a fi pionier înseamnă uneori a plăti un preț prea mare pentru a fi pe prima linie.
Unele tehnologii – orientarea ecologică, geamurile ecologice, sistemul solar de încălzire a apei și sistemul thotovoltaic, au fost tratate ca tehnologii pur ecologice cu performanțe și costuri previzibile. Despre alte tehnologii mai puțin uzuale, de exemplu, resursele de explorare geotermală de răcire a construcțiilor, sistemul de tratament al apelor uzate și reciclarea acestora, turbinele de vânt pentru generatoarele electrice, s-a crezut mai puțin că vor fi utilizate.
De exemplu, prima utilizare a sistemului subteran de încălzire a eșuat și a fost nevoie să fie schimbat la o fază incipientă a proiectului cu unele costuri suplimentare din cauza unor caracteristici geologice unice ale localității; turbinele de vânt s-au dovedit a fi instalate prea jos față de nivelul de turbulență și a fost necesar de a fi ridicate de la șapte la 14 metri, la fel prin costuri mai mari. Complexul sistemului apelor reziduale a fost distrus de către prezența unor micro- și macroorganisme; iar compania care urma să efectueze mentenanța a falimentat și prețurile de reparație ar fi fost mult prea mari în comparație cu apa stocată. Astfel, a fost luată decizia de dezasamblare a acestei părți din sistem până va fi găsită o soluție mai eficientă în viitor. Prin urmare, sistemul apelor de ploaie va fi retehnologizat pentru irigare. Alte probleme privind utilizarea apelor de ploaie pentru uz intern la fel au fost supuse rectificării. Aceste probleme au constituit niște impedimente pentru proiect. Ele au cauzat, de asemenea, cheltuieli suplimentare pentru aceste trei unități administrative, dând peste cap procesul normal de votare a bugetului privind cheltuielile suplimentare.
Învățând din experiențe
În retrospectivă, se poate spune că proiectul a suferit o reconsiderare pe scară largă, din cauza unui optimism exagerat pe toată perioada planificării și realizării proiectului. Factorii care au creat „cultura supraoptimismului” au fost insuficiența informației disponibile și incertitudinea tehnologiilor. În cazul Bibliotecii Grove, acesta a fost un risc inerent determinat de inexistența unui precedent de utilizare a astfel de tehnologii la scara de construcții publice.
Un alt factor de risc l-a constituit complexitatea proiectului – părea a fi mai tot timpul o provocare fenomenul integrării unor sisteme dispersate ca apa, soarele și puterea vântului; geotermalul, pasiv, hidraulic și cel mecanic; sistemul de monitorizare: digitală și analogică; la fel și vasta diversitate a furnizorilor și consultanților. Sistemul informațional era necesar să integreze toate aceste sisteme în cadrul Sistemului de management al clădirilor (SML), ceea ce făcea dificilă siguranța sistemului de operare.
Desigur, ar fi fost foarte optimist de crezut că toate aceste sisteme vor lucra fără impedimente chiar din prima zi, cu toate acestea Biblioteca Grove și-a propus să fie un pionier inclusiv prin acceptarea riscurilor că unele tehnologii nu vor fi la nivelul anticipat. Provocarea consta în analiza și acceptarea oricăror deficiențe, învățăminte de a le integra cu succes în tehnologiile ecologice ca acestea să funcționeze eficient sau prin utilizarea unor ajustări de remediere. În ciuda acestor probleme, Biblioteca Grove este recunoscută la momentul actual ca una dintre cele mai impresionante din Perth, atât arhitectural cât și prin caracteristicile sale ecologice, de asemenea prin rezultatele sale performante și practicile inovative în sistemul de activitate.
Acest articol vrea să redea interacțiunea bibliotecii ecologice cu personalul, clienții și vizitatorii săi, arătând sinergia unui angajament comunitar și o realizare ecologică.
Biblioteca Grove ca lecție de viață: viziunea și misiunea
Cum și-a propus în proiectul inițial, Biblioteca Grove se va axa pe strategiile de educare a comunității prin obținerea beneficiilor și acțiunilor practice pentru comunitate. Strategia îmbină activități promoționale, informare online, precum și resurse, instrumente educaționale și evenimente comunitare de livrare a programelor locale atât pe plan național, cât și internațional. În această ordine de idei, subiectul ecologic a fost încorporat în orice aspect de afaceri, brand, viziune, misiune al Bibliotecii Grove.
Mottoul Bibliotecii Grove este: „Îndrumare, învățare, trăire” – conceput nu numai pentru a exprima rolul general al instituției în viața comunității, dar, de asemenea, pentru a conduce prin exemplu.
În continuare, cităm un extras din declarația de misiune și viziune a Bibliotecii Grove: „Comunitățile interconectate și încrezute conduc prin învățare și viață durabilă.” Biblioteca Grove are ca misiune specială educarea grupurilor largi ale comunității conform spiritului de sustenabilitate.
Bibliotecă ecologică –
personal ecologic
Subiectul-cheie care traversează fiecare aspect operațional al Bibliotecii Grove include conștientizarea activității personalului și impactul până și a celui mai mic serviciu, prestat în mediul social. Acest lucru se manifestă și prin activitatea personalului auxiliar; prin utilizarea produselor de curățire cu un nivel mic de toxicitate; utilizarea în calitate de hârtie pentru imprimare și fotocopii din stocul reciclat; folosirea tomberoanelor pentru divizarea deșeurilor atât pentru personal, cât și pentru utilizatorii bibliotecii; promovarea colectării pentru reciclare a bateriilor, telefoanelor mobile și cartușelor pentru imprimantă. Evenimentele organizate de bibliotecă sunt riguros analizate pentru excluderea maximală a deșeurilor. Personalul face parte din echipa „ecologică” prin aplicarea în exterior a principiului: „Reducere, reutilizare, reciclare” – pentru toate procesele operaționale ale bibliotecii.
Personalul, de asemenea, contribuie la diminuarea „prăpastiei elementare”, prin menținerea unei mici grădini de cultivare a plantelor și a legumelor. Personalul bibliotecii a salvat recent o fâșie forestieră, care urma să fie livrată pentru a fi utilizat ca și gard.
Parafrazându-l pe Kermit The Frog, nu este ușor tot timpul să fii „verde”. Trebuie să recunoaștem că personalul a fost afectat de către „provocările” construcției, în ambele sensuri atât a confortului lor personal, cât și criticismului din partea acestora asupra problemelor pe care ei nu le puteau controla. Este dificil să menții un entuziasm continuu pentru o construcție ecologică pe timpul căldurilor de 40 de grade, când aerul condiționat nu lucrează sau când un membru din public protestează la vederea unui articol recent de ziar privind costurile mari ale acestei construcții. În același timp, personalul bibliotecii a fost acel care a rămas ferm și fidel, suportând perioada provocărilor și adresărilor.
Un alt aspect este abilitatea managementului bibliotecii și pregătirea acestuia de a gestiona productiv o construcție ecologică. Pentru început ei urmează să fie dispuși a se informa despre noile tehnologii atâta timp cât urmează să conlucreze cu o echipă interdisciplinară de distribuitori și consultanți în așa fel ca investițiile și aspirațiile unei construcții ecologice să fie menținute și maximal exploatate.
Biblioteca Grove ca inspirație
în derulare
Cea mai mare sursă de educație și inspirație este construcția în sine. Totuși, pentru a capitaliza clădirea ca instrument de instruire, este necesar ca ea să fie astfel interpretată de un larg spectru de audiență, începând de la copii, studenți, membri ai comunității, până la arhitecți, ingineri și profesioniști industriali. Răspunsul la această provocare include, acolo unde este posibil, utilizarea tehnologiilor într-un mod vizibil: un exemplu evident sunt turbinele de vânt. Câteva panouri thotovoltaice au fost instalate în fața clădirii în așa fel încât să fie vizibile ușor. Unele „părți” ale clădirii, care în mod normal urmau să fie ascunse, dețin porțiuni prin care se vede cum funcționează acestea (de exemplu, geamurile prin care se văd labirinturile termale) sau cum sunt reflectate în designul teritoriului aferent (de exemplu, formele rotunde ale rezervoarelor subterane de apă de ploaie amintesc de niște iazuri virtuale în cadrul terenurilor de joacă).
De asemenea, proiectul s-a promovat prin multiple articole din internet, postări cu privire la implicarea unor persoane mediatice, făcând posibil ca informația să ajungă eficient și complet la o mare audiență. Articolele au descris nu doar tehnologia performantă de viitor a bibliotecii, dar și unele momente precum utilizarea practică a tehnologiilor ecologice în condiții casnice.
Excursii industriale
Profilul înalt al proiectului Grove, atât ca proiect ecologic relevant în estul Australiei, cât și ca un câștigător al numeroaselor provocări industriale, a stârnit un interes sporit din partea profesioniștilor industriali, a bibliotecarilor, a guvernanților locali, a lucrătorilor publici, arhitecților, constructorilor, inginerilor de mediu și academicienilor. În consecință, deseori veneau solicitări de facilitare a unor excursii. Aproximativ 200 de grupuri au avut parte de excursii personalizate la construcția Bibliotecii Grove în ultimii patru ani.
Angajamentele față de public
Angajamentul public a fost construit destul de devreme prin intermediul personalității mediatice Josh Byrne, fiind recunoscut neformal ca „ambasador” al noului proiect. O zi semnificativă a fost pe 21 mai 2011. În parteneriat cu Water Corporation, evenimentul a avut ca program expunerea utilajelor ecologice ale proiectului Grove și promovarea strategiilor de conservare a apelor, la care au participat Josh Byrne și Colin Barnett, primul ministru al Australiei de Est. Evenimentul a inclus excursii cu ghid pe teritoriul Bibliotecii Grove, acțiuni de divertisment, povestiri, activități ecologice pentru copiii, panouri informative despre toate materialele ecologice utilizate.
Angajamentele Grove…
ca și bibliotecă
Vizitarea bibliotecii a ajuns la 100%, dintre care 50% de către membrii bibliotecii, iar 20% imediat după deschiderea bibliotecii, măsură promovată pe larg în rândurile comunității. Ținând cont de recomandare, obiectivul de marketing a constituit demonstrarea unui concept empatic față de vizitatorii săi. Manifestând un interes permanent față de protecția mediului, biblioteca a abordat o politică de colectare a cărților și revistelor. Aceste măsuri au fost pe larg promovate prin activități și evenimente ca, de ex., la Halloween 2014, care a fost declarat „Halloweenul ecologic”.
Concluzii
Biblioteca Grove este un model viu al unei biblioteci ecologice, un sanctuar arhitectural atractiv și o sursă de mândrie pentru comunitatea locală. Istoria Bibliotecii Grove nu este terminată încă. Inovațiile tehnologice au fost utilizate în orice segment, în orice departament al bibliotecii: serviciile digitale, deservirea clienților, angajamentele personalului, precum și procesele de gestionare a bibliotecii. Prin suportul comunității viitorul Bibliotecii Grove pare a fi unul foarte optimist.
Cuvântul de final al primarului
Ron Norris
Primarul Ron Norris a fost consilier al Consiliului de administrare al orașului Masman Park din 1987, și primar din 2006. „Când trei din consilieri au lansat inițiativa proiectului bibliotecii, primul lucru pe care l-am făcut a fost consultarea comunităților privind trei mesaje clare. Primul mesaj de consultare a fost despre necesitatea unei noi biblioteci mai mari de care era nevoie. Al doilea moment: biblioteca trebuie să adere la toate proiectele media comunitare pentru dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor de care comunitatea va avea nevoie. Al treilea: proiectul bibliotecii trebuie să includă elemente inovaționale de ultima generație. Așadar, performanța tehnologiilor utilizate a fost o solicitare a comunității. De la început intenția proiectului a fost încorporarea aspectelor de protecție a mediului ambiant. Ne-am propus minimalizarea consumului de apă pe cât va fi posibil, precum și producerea propriei energii solare și iuliene. Integrarea acestor tehnologii prezenta o provocare, dar noi știam care din tehnologii urmau să fie lucrative și care nu. Promovarea bibliotecii ca o locație cu funcții educative și demonstrative consta în a demonstra vizitatorilor că tehnologiile performante pot fi utilizate și în condiții casnice. Personal consider, că biblioteca noastră este un mare succes tehnic și social.”
Sincere mulțumiri
Proiectul Grove a fost susținut de Guvernul Australiei prin programul ecologic guvernamental.
Sincera noastră recunoștință pentru Tricia Hille, managerul bibliotecii din 2002 până în 2011, o mare admirație și stimă pentru inițierea și realizarea proiectului – membrilor consiliilor de administrare ale orașelor Cottesloe, Shire of Peppermint Grove și Mosman Park.
Referințe bibliografice
Hauke, Petra Going green as a marketing tool for libraries: environmentally sustainable management practices. IFLA WLIC, 2013.
National Audit Office (UK). Over-optimism in Government Projects: Report 2013.
Grove Precinct Website: www.thegroveprecinct.com
Grove Library Website: www.thegrovelibrary.com
ANEXĂ
Premii și expresii ale recunoștinței pentru Biblioteca Grove
2011. Institutul Australian de Arhitectura, Premiul Walter Greenham.
2011. Institutul Australian al Construcțiilor, Premiul de Excelență în Construcții.
2011. Câștigător la Concursul australian al proiectului industrial.
2012. Societatea Tehnologiilor de Iluminare.
2014. Muzeul Australian de multimedia și design publicitar.
2014. Premiul de excelență, Fundația Australiană a Bibliotecilor.
Traducere de Diana ȚURCANU,
utilizator al bibliotecii;
coordonator: Aglaia IEPURE,
bibliotecar, Filiala „Ovidius”
Copyright © 2013 de Debra Burn. Această lucrare este pusă la dispoziție în condițiile Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses by/3.0)