Bibliopolis


  Biblio Polis - Vol. 61 (2016) Nr. 2  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Valeriu RAȚĂ
La braț cu filosofia și… poezia

La Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”, pe 13 mai 2016, a avut loc o manifestare culturală întru cîtva deosebită de cele premergătoare – anume prin faptul că protagonistul ei a fost Grigore Vasilescu, doctor habilitat în științe filozofice, profesor universitar, care și-a lansat primul său volum de versuri, intitulat sugestiv Surprize (avînd și un subtitlu original: Dragostea mea e natura, natura mea e dragostea). Gr. Vasilescu a oferit în această zi o adevărată surpriză pentru rudele sale, dar în mod deosebit pentru toți colegii de breaslă, prietenii săi devotați, oamenii de știință și de cultură, studenții care au fost prezenți în Sala cu coloane pentru a-l felicita și a-i ura succese în activitatea sa prodigioasă – de acum înainte și de… mînuitor al condeiului.
Dr. hab. Grigore Vasilescu, născut în 1951, în or. Orhei, actualmente este profesor universitar la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, director al Centrului de Studii Europene de la Universitatea de Stat din Moldova. Domeniile de predare și cercetare sînt: filosofia și științele filosofice, estetica, etica, logica, globalistica (concepții, procese și probleme globale), studii de integrare europeană, metodologia cercetării științifice ș.a. Este autor a circa 150 de lucrări, inclusiv monografii, studii științifice și lucrări colective. Pe parcursul anilor a activat în calitate de cercetător științific în cadrul fostului Institut de Filosofie, Sociologie și Drept al Academiei de Științe a Moldovei; șef al Catedrei de științe socioumane, Universitatea Agrară de Stat din Moldova; șef al Catedrei relații internaționale, Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale de pe lîngă USM. Volumul de versuri Surprize dezvăluie o altă fațetă a preocupărilor și frămîntărilor sufletești ale harnicului om de știință și de cultură Gr. Vasilescu.
Scriitorul Vlad Pohilă, moderator al acestui eveniment cultural, s-a referit la debuturile tardive în poezie și în literatură în ansamblu: „De obicei, în acest sens, se face trimitere la debutul poetic al lui Tudor Arghezi, ce s-a produs cînd autorul avea aproape 50 de ani. Or, 50 de ani nu e o limită: recent, am citit cartea unei traducătoare din literaturile britanică și americană – Antoaneta Ralian de la București. Titlul acestui volum de debut trădează vîrsta onorabilă a autoarei: Însemnările unei nonagenare”… În continuare, prezentînd publicului auditor unele date biografice ale protagonistului, a menționat că paralel cu știința Gr. Vasilescu a fost pasionat și de unele arte – de exemplu, de muzică, pictură, dans ș.a. Dar cel mai mult l-au atras cărțile, care, de altfel, i-au devenit prima dragoste. Încă din copilărie lectura îi plăcea foarte mult. De obicei, avea locurile preferate pentru lectură și în casa părintească, și în locuri îndrăgite de prin împejurimile localității de baștină. Tot din anii de școală datează și primele încercări de a compune versuri. Acestea din urmă au început a-l pasiona mai ales în ultimele două-trei decenii. Parcă i s-a deschis o nouă suflare, alimentată și amplificată de frumoasele sentimente de dragoste, care au reînviat cu o mai mare putere. Odată cu aceasta a început să privească altfel și la lumea din jur. Poezia îi domina tot mai mult sufletul oriunde se afla, iar „chinurile creației” nu au devenit chinuri, ci o modalitate de a petrece plăcut timpul liber. Mai tîrziu au apărut și primele publicații… Cînd a adunat mai multe poezii pentru un volum, a hotărît să le prezinte pentru judecată la început unui om de litere. Acesta s-a dovedit a fi poetul Iulian Filip. Sentința a fost… încurajatoare, pentru care autorul îi este deosebit de recunoscător. Iată cum au apărut Surprizele – chiar și la o vîrstă relativ înaintată. Niciodată nu e tîrziu să te lași ispitit de poezie, mai ales dacă ea este scrisă în dulcea noastră limbă românească. Vl. Pohilă l-a încurajat pe autor să nu se oprească din acest exercițiu plăcut sufletului său, dar să persevereze și să aducă în fața cititorilor și alte volume de poezii consistente, care să impresioneze cît mai multă lume.
Prof. univ. dr. hab. Victor Saca, coleg de facultate, și coleg la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a USM, a relatat că îl cunoaște de mult pe Gr. Vasilescu, ca pe un bun specialist în domeniul științelor filosofice, dar că dumnealui mai scrie și versuri a fost într-adevăr o surpriză. Aceasta dovedește încă o dată că vîrsta în viața omului nu este niciodată un impediment de a face lucruri frumoase și plăcute pentru sine și pentru societatea întreagă. Titlul volumului – Surprize – confirmă faptul că autorul este un om modest, cumpătat în purtare, specialist notoriu, apreciat la justa valoare de către colectivul didactic, de către masteranzi, doctoranzi, studenți.
Tematica filosofică e dificilă, dar Gr. Vasilescu o abordează fără mare greutate, cu toate că acest exercițiu îi cere multă forță și timp.
Poetul și jurnalistul Mihai Morăraș, redactor-șef al ziarului Universitatea, organ al administrației USM, a vorbit în aceeași cheie cu precedentul vorbitor, menționînd că autorul s-a redescoperit pe sine însuși, și-a făcut sie o surpriză, dar și rudelor, prietenilor apropiați și tuturor celor cărora le place să se cufunde în abisurile poeziei veritabile. Autorul ar fi fost și un bun muzician, și un bun pictor, poezia ca un miracol l-a copleșit și nu i-a dat pace pînă ce a explodat în adîncul sufletului mistuit de suferințele dragostei. Este un noroc că așa s-a întîmplat și avem ocazia de a savura din poezia trecută prin „filtrul sufletesc” al poetului atunci cînd au fost plămădite. Poezia lui Gr. Vasilescu este de factură pămîntească, poeziile sînt „deschise”, metaforele se prezintă dezgolite, ușor de sesizat („astăzi nu avem timp să medităm ce sens a ascuns autorul în metafore și alte figuri de stil!”). Subiectele poeziilor sînt luate din viața cotidiană („una dintre sursele de inspirație este, desigur, soția Ludmila”). Pe autor îl caracterizează cumințenia, simplitatea, modestia, naturalețea, bunăvoința, precum și o mare dragoste pentru limba română, plaiurile codrene și oamenii care îi sînt în preajmă. M. Morăraș l-a sfătuit pe autor să persevereze în ale scrisului și să ne prezinte alte probe de condei.
Conf. univ. dr. hab. în filosofie Svetlana Coandă, de la USM, l-a felicitat pe colegul de breaslă și de promoție cu ocazia lansării acestui volum de versuri scrise pe parcursul mai multor ani. Autorul ne-a pus în fața unei lucrări extraordinare, care reprezintă o nouă ipostază în activitatea lui ieșită din comun prin cantitate, varietate și calitate. La scrierea acestor versuri și-a spus cuvîntul și meditația, mirarea filosofică, se observă o nouă viziune – filosofică – a lumii noastre în care trăim. În poeziile lui Gr. Vasilescu se găsesc răspunsuri la un șir de întrebări filosofice – încă o dovadă că fac cititorilor o plăcută surpriză. Încheind luarea sa de cuvînt cu amintiri din anii de studenție, S. Coandă i-a înmînat protagonistului un buchet de crizanteme.
Viorica Țâcu, Profesoară la Catedra de istorie și relații internaționale în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova și discipolă a protagonistului, a reiterat că volumul Surprize de Gr. Vasilescu reprezintă zbuciumul, destinul unui om mereu în căutarea frumosului și sublimului. Destul de ingenios autorul ne prezintă impresiile, întîmplările din viață prin prisma anotimpurilor. Fără îndoială, Surprize este o carte de suflet, foarte luminoasă și captivantă.
Conf. univ. dr. Constantin Postică, Academia de Studii Economice a Moldovei, a menționat că lecturarea acestui volum de versuri a constituit într-adevăr o mare surpriză. Gr. Vasilescu a depus o muncă colosală, scrierea dumnealui e limpede, clară, deseori ai impresia că te afli în mijlocul naturii. C. Postică la fel a depănat amintiri din anii de studenție.
Dumitru Rău, student la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a USM, a remarcat că volumul Surprize de Gr. Vasilescu i-a trezit interesul pentru citirea poeziei, la unele versuri din carte a revenit cu a doua lectură.
Emoționat, a luat cuvîntul și autorul – Grigore Vasilescu. În primul rînd, dumnealui a exprimat mulțumiri ascultătorilor pentru prezență la lansarea primului său volum de versuri, pe care l-a așteptat de mulți ani, precum și celor care l-au susținut, l-au încurajat în această etapă de răscruce din viața sa. L-a bucurat faptul că poezia sa – romantică și sentimentală – a găsit priză la cititori care, într-un fel sau altul, s-au regăsit în ea. Cu o bucurie în suflet dumnealui a menționat că se simte un om împlinit în cariera sa și că nu se va lăsa de scris, dîndu-ne speranța că ne vom întîlni și la alte lansări de carte.
Să-i dea Domnul sănătate și puteri de creație – acestea au fost acordurile finale ale întîlnirii de suflet de la BM „B.P. Hasdeu”. Chiar dacă autorul va tipări și alte volume de poezii, acesta îi va fi cel mai drag, deoarece a fost primul… Cînd va privi în urmă, mereu va observa lumina ei strălucitoare care îi va alina sufletul… Totodată, îi va da și o speranță de renaștere…