Bibliopolis


  Biblio Polis - Vol. 61 (2016) Nr. 2  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Taisia FOIU
Conferința comemorativă Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european

Devine deja o tradiție la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” de a omagia o personalitate marcantă, unul dintre cei mai progresivi gospodari pe care i-a avut vreodată capitala, „cel mai ilustru primar” al Chișinăului – Carol Schmidt (1846-1928).
Acest lucru nu este întâmplator, Carol Schmidt pe lângă calitățile de om erudit și o cultură aleasă, alături de reformele economice, a acordat o atenție deosebită dezvoltării învățământului și culturii orașului.
De numele lui e legată construcția unor importante edificii culturale și sociale, cum ar fi: Capela din cartierul Râșcani, Amfiteatrul popular cu o sală de spectacole, Școala Reală, Școala Orășenească de Arte Plastice, Gimnaziul de fete al principesei Natalia Dadiani (astăzi Liceul Teoretic „Natalia Dadiani”), Muzeul Zemstvei, Muzeul Ținutului, Școala Națională de Desen (azi Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”), Primăria (și astăzi în același sediu și cu aceeași destinație), Spitalul de boli infecțioase (azi Spitalul „Toma Ciorbă”) etc.
De asemenea, a contribuit la edificarea Muzeului Basarabiei, Muzeului Școlilor, Societății Muzicale „Armonia”, bibliotecii cu săli de lectură gratuite (a fost membru al Consiliului Bibliotecilor), considerată una dintre cele mai bune din Rusia, actuala Bibliotecă Municipală „B.P. Hasdeu”.
Carol Schmidt a exercitat funcția de primar al capitalei basarabene timp de un sfert de secol, răstimp în care a putut conferi Chișinăului un aspect nou, la nivelul standardelor europene. Conform unor opinii, această perioadă din istoria orașului este una de maximă prosperitate. Visul lui Carol Schmidt era să transforme Chișinăul într-un oraș demn de a fi capitală de gubernie rusă, dar și o urbe de talie medie europeană. Grație tenacității, ambițiilor și eforturilor sale susținute, a putut schimba radical aspectul celui mai mare oraș al Basarabiei.
La sfârșit de iunie, la Sediul Central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din capitală a avut loc conferința omagial-comemorativă cu genericul Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european, organizată de Departamentul „Memoria Chișinăului”, consacrată aniversării a 170-a de la naștere.
Organizatorii conferinței au încercat să creeze o atmosferă de sărbătoare. Un poster cu fotografia Chișinăului vechi și două expoziții (Carol Schmidt – primar al Chișinăului 1877-1903: documente de arhivă, fotografii, materiale promoționale și Carol Schmidt – un ctitor al Chișinăului modern: cărți despre ilustrul primar) au introdus participanții în atmosfera acelei vremi de odinioară.
Evenimentul aniversar a debutat cu depunerea de flori la bustul lui Carol Schmidt de către Ulrike Knotz, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Artur Michałski, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova, dr. Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu”, Iurie Colesnic, cercetător, istoric, scriitor.
Conferința, moderată de directorul general Mariana Harjevschi și de cercetătorul Iurie Colesnic, s-a deschis cu prezentarea unui video în premieră – Un primar al Chișinăului readus în actualitate: moștenirea lui Carol Schmidt, care a demonstrat în câteva minute toate lucrurile bune care au schimbat esențial stilul de viață, cultura și imaginea orașului.
Cu un cuvânt de salut către participanți s-a adresat Ulrike Knotz, Artur Michałski și dr. Ghеorghe Postică, viceministru al Culturii din Republica Moldova, care au mulțumit pentru invitație, exprimînd-și bucuria de organizare a acestei conferințe la BM. Vorbitorii au menționat contribuția lui C. Schmidt la dezvoltarea și transformarea Chișinăului într-un oraș european modern, despre necesitatea de a aminti de el, de a pune mereu în actualitate și de a aprecia realizările lui pentru generațiile viitoare.
Au fost invitați și au prezentat comunicări specialiști din domeniu, pentru care personalitatea lui Carol Schmidt a constituit temă de cercetări, studii:
Lucia Sava, dr conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cu comunicarea Karl Schmidt – primarul reformator al Chișinăului modern (1877-1903), a trecut în revistă momentele semnificative din biografia „celui mai vestit primar al Chișinăului”;
Dinu Poștarencu, dr în istorie, cercetător științific de la Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei, a vorbit despre Medicul Alexandru Schmidt (tatăl primarului Chișinăului Carol Schmidt);
Ana Grițco, colaborator științific de la Muzeul Național de Istorie a RM, a prezentat File de istorie a învățământului din Chișinău în timpul primariatului lui Carol Schmidt;
Olga Garusov, colaborator științific, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Științe a Moldovei, a vorbit Despre viața culturală a orașului, cu un accent pus pe biblioteca publică orașănească și directorul ei Daria Harjevschi. Dumneaei s-a exprimat regretul că în sală nu este prezentă administrația locală și a făcut o propunere de a deschide în oraș un muzeu al lui Carol Schmidt;
Sergiu Musteață, dr. în istorie, decanul Facultății de Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în comunicarea sa Ce învață elevii din Republica Moldova despre Carol Schmidt a pus problema studierii în licee a moștenirii lăsate de Carol Schmidt, care merită să fie inclusă în programele școlare;
Elina Bolgarina de la Serviciul Literaturi ale lumii, Biblioteca Națională a RM, a prezentat o informație despre Cărți cu autograful Mariei Rapp, reprezentanta unei dintre cele mai bogate familii de comercianți de origine germană, care au trăit în Chișinău la sfârșitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea.
O surpriză plăcută a acestei conferințe a fost prezența în sală a Tatianei Ianușevskaia, fiica finei de botez a Tatianei Schmidt, fiica lui Carol Schmidt, impresionată de ceea ce a auzit, a avut un discurs foarte emoționant, amintindu-și despre relațiile între familiile Ianușevschi și Schmidt. Dna T. Ianușevschi a propus să i se reîntoarcă numele Carol Schmidt străzii pe care a locuit fostul primar.
La Conferință au fost prezenți membrii Comunității germanilor „Einigkeit” din municipiul Chișinău, în frunte cu președintele comunității Ana Dragan, toți în costume naționale ale germanilor din Basarabia din sec. al XIX-lea.
Participanții la conferință s-au delectat cu momente muzicale susținute de elevii Liceul Republican de Muzică „S. Rahmaninov” Anastasia și Ana Crăciun, Anastasia Gornâh, Vladimir Ciuicov, maestrul de concert A. Leahovetskaia, care au evoluat cu piese instrumentale ale compozitorilor W.A. Mozart, S. Maykapar, J. Kern și R. Kreutzer (organizator Anastasia Crăciun, profesoară de limba germană, LT „Titu Maiorescu”).
Carol Schmidt – „cel mai longeviv” primar al Chișinăului – a înscris o filă aparte în istoria urbei, devenind o adevărată legendă. Carol Schmidt își propusese să facă din Chișinău unul din cele mai frumoase orașe și a reușit, deoarece, și până astăzi, capitala noastră și-a menținut structura europeană, aspectul de urbe mai curând occidentală. Nicolae Iorga spunea că cea mai bună dovadă este cea a faptelor. Scos din anonimat, Carol Schmidt poate fi mândru că faptele lui trăiesc și astăzi…