Bibliopolis


  Biblio Polis - Vol. 61 (2016) Nr. 2  
ARHIVA  
VIAȚA FILIALELOR / LIBRARY`S BRANCHES LIFE / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ
Feodosia BRAGA
Biblioteca Publică de Drept – 15 ani de contribuții la dezvoltarea informațională a comunității

Cugetarea lui R. David Lankes „Bibliotecile proaste construiesc colecții. Cele bune, servicii. Iar bibliotecile mari construiesc comunități” vine să evidențieze profund ideea pe care o valorifică Biblioteca Publică de Drept (BPD), filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, deja de 15 ani, asumîndu-și responsabila muncă cu solidaritate și dăruire pentru utilizatori. La 24 mai 2016 Biblioteca Publică de Drept și-a sărbătorit aniversarea a 15-a de la fondare. Dezvoltarea unei infrastructuri informaționale juridice în Republica Moldova a fost motivul forte al colaborării dintre Fundația „Soros-Moldova”, Institutul pentru Politici Legislative și Constituționale, Budapesta, și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.
Prin colecția sa, prin accesul liber la raft și la serviciile sale, BPD a reușit să suplinească vacuumul informațional și documentar, actualmente caracteristic nu doar comunității juridice, ci și întregii comunități. Accesul la resursele informaționale juridice electronice, oferite on-line și off-line au transformat biblioteca într-un centru de informare și documentare juridică cu adevărat util și necesar fiecărui membru al comunității în care activăm, dar și persoanelor străine, din afara țării, care vin să solicite informație juridică.
Într-o societate modernă, o bibliotecă publică ar trebui să asigure nu doar un spațiu de studiu, ci și un spațiu de reuniune pentru reprezentanții diferitor comunități culturale sau academice, condiție pe care BPD o îndeplinește pe parcursul acestor ani de existență fiind gazdă a numeroase dezbateri, discuții, mese rotunde, conferințe sau lecții publice menite să rezolve probleme practice pentru cei interesați. Aceste activități întrunesc reprezentanți ai comunității juridice, studenți de la facultățile de drept din Republica Moldova, biblioteca dovedindu-și importanța definitorie pe care trebuie să o aibă într-o societate informațională.
Activitatea fructuoasă a BPD este justificată prin construirea diverselor parteneriate și participarea la diverse proiecte importante pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor. Astfel, pe parcursul anilor 2007-2008, filiala a încheiat un parteneriat cu Asociația Obștească „Inițiative pentru o Nouă Europă”, la implementarea proiectului Informează-te și apără-ți drepturile, care a urmărit să contribuie la informarea și respectarea drepturilor omului, prin inițierea unui suport informațional cu caracter juridic comprehensiv, ce ar spori protecția drepturilor pensionarilor, conform principiului o persoană informată își cunoaște și își apără mai bine drepturile.
Colaborările cu diverse instituții au determinat o dezvoltare durabilă a instituției, colaborări care se referă la: finanțarea și derularea programului de difuzare a literaturii juridice – colaborarea cu programul de drept al FSM; dezvoltarea PW – colaborarea cu „Neonet”; furnizarea eficientă a bazei de date Jurist și practica judiciară – cooperarea cu „MolData” al CRI.
Un alt succes de amploare pe care biblioteca a reușit să-l obțină a fost premierea acesteia în cadrul concursului Open government, oferit de Fundația EIFL în cadrul Conferinței Next Library, în or. Aarhus, Danemarca, la 17 iunie, pentru proiectul Chișinăul juridic.
BPD știe cum să transforme orășenii în cititori fideli, prin experiența sa îndelungată, precum și prin cele mai potrivite modalități de a surprinde și de a capta atenția utilizatorului nostru. Activitatea bibliotecii demonstrează de fiecare dată că aceasta este o componentă activă a procesului de achiziționare, prelucrare, comunicare, utilizare și conservare a resurselor informaționale și documentare. Pentru publicul nostru țintă, noi conștientizăm importanța renovării bibliotecii din punctul de vedere al serviciilor pe care le oferim, acestea să fie inovative, interesante și, nu în ultimul rînd, actuale: lecții de informare; servicii de referință și E-guvernare; „Întreabă bibliotecarul”; elaborarea listelor bibliografice la solicitare; consultații juridice primare gratuite pentru cetățeni; extinderea vizibilității activităților, în special, a lecțiilor publice pe subiecte de drept, prin aplicații și difuzarea on-line etc.
Dat fiind că bibliotecarii sunt componenta activă a instituției, BM „B.P. Hasdeu” a elaborat o politică în domeniul formării profesionale a bibliotecarilor, a acceptat și a implementat sintagmele „instituția care învață”, „biblioteca care învață”, „educația adulților”, aplică principiile învățării permanente, formează o cultură a învățării pe parcursul vieții. Colectivul BPD de-a lungul timpului a profitat de toate oportunitățile de dezvoltare profesională, actualizare a cunoștințelor, obținerea de noi cunoștințe care contribuie la procesul de calitate în ansamblu. Printre activitățile de consolidare a cunoștințelor la care au participat aceștia, au fost prezentări ale comunicărilor în cadrul întrunirilor profesionale naționale și internaționale, ce relevă activitatea și serviciile BPD pentru promovarea serviciilor și activităților BPD, obținerea cunoștințelor în cadrul seminarelor, schimb de experiență și împărtășirea cunoștințelor prin intermediul publicațiilor de specialitate, acumularea experienței în organizarea seminarelor și participarea la conferințe, schimb de idei în cadrul seminarelor ș.a.
Pe parcursul a 15 ani de activitate Biblioteca Publică de Drept a obținut rezultate notabile în realizarea obiectivelor strategice și a misiunii care asigură condiții viabile și eficiente în cunoașterea legislației Republicii Moldova, inclusiv a altor state, a comunității europene și internaționale, asigură accesul la informație și la documentul juridic, promovează legislația și contribuie la educarea juridică a cetățeanului, înlesnind astfel participarea activă a tuturor membrilor comunității din R. Moldova la dezvoltarea continuă a valorilor unei societăți democratice. Realizările BPD din toți acești ani, menționate mai sus, constituie rezultatele unor acțiuni profesioniste, cooperate cu subdiviziunile bibliotecii și cu celelalte instituții de profil.
Pentru a-și îndeplini misiunea, Biblioteca Publică de Drept trebuie să răspundă necesităților informaționale, care sunt imperios cerute de utilizatori. Astfel, prin eforturi comune cu alte asociații, noi oferim servicii moderne de informare în așa fel încât să poată fi exploarate optim de către utilizatori.