Bibliopolis


  Biblio Polis - Vol. 61 (2016) Nr. 2  
ARHIVA  
DE ZIUA BIBLIOTECARULUI / LIBRARIAN’S DAY / ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ
Valeriu RAȚĂ
20 de strofe despre ce este un bibliotecar

Bibliotecarul e cultură,
Creativitate zi de zi,
Pe tărâmul cărții – arătură
Sufletul de a ni-l încălzi.
Mai înseamnă multă pregătire,
Amabilitate ți bun-simț,
A înaintaților cinstire,
Chiar de unii spun că-i simplu zimț.
Echilibru și perseverență,
Spirit critic ți ardoare e,
Să găsească mica diferență
În noian de informație.
Înzestrat de-a face o sinteză,
Analiză sau de a crea un plan…
Să deschid aici o paranteză:
Trebuie să fie și spartan…
Factorul de curiozitate
Să predomine în primul rînd,
Și să poată duce multe-n spate
Pe colegi așijderi ajutînd.
Pașii face cu luare-aminte,
Și ascultă scumpul cititor,
Se apropie de lucruri sfinte,
Orișiunde-i un mijlocitor.
Am să amintesc și de răbdare,
Chiar și de-nclinarea de-a glumi…
El se uită steaua cum răsare,
Cum izvorul curge pe aci…
Vesel pe vizitatori salută
Cu aspect de intelectual,
Dragostea îi este absolută
Față de-un avut spiritual.
Cunoștințe profesionale –
De folos la orișice moment,
Receptiv la multele semnale,
La chemarea din eveniment.
Știe cum să tragă și foloase
Din cititul cărților mai noi,
Îl străbate tocmai pîn’ la oase
Nedreptatea – rană și buboi.
El cultivă numai adevărul,
Și susține care-s nevoiași,
Uneori despică-n patru părul
Să îi deconspire pe cei lași.
Bunurile ierarhizează…
Caracterul lui inovativ
Face instituția mai trează,
Să arunce tot ce-i negativ.
E stăpîn la locul său de muncă,
De experimente ține cont,
În zadar cuvinte nu aruncă,
Nici se pune-n poară cu un tont.
Prelucrează-ntruna documente,
Colectează vechi tipărituri,
Scrie cronici, studii excelente
Aplicînd diversele texturi.
Are grijă și de un novice…
Dar să-i semene la treburi cui?
Da, desigur, orișicine-ar zice:
„Întru tot… învățătorului…”
El implementează și standarde
Care presupun un grad înalt
De profesionalism și arte
Ce te duc înspre rîvnitul salt.
Iar formarea lui e permanentă,
Se implică-n riguros proces,
Știe ce a fost în zi recentă,
Prelungește fără de exces.
Ne poftește el, de tot amabil,
Să venim la vreun atelier,
Tratamentul este echitabil,
Despre asta spunem în eter.
Nu va semăna discriminare,
Doar răspunsul e politicos…
Spusa: „La mai mult și la mai mare”
O dedică „omului frumos”.
O profesie mai minunată
Nu găsești oricît vei căuta.
Și a mea a fost determinată
De lumina ce venea din ea.