Bibliopolis


  Biblio Polis - Vol. 61 (2016) Nr. 2  
ARHIVA  
DE ZIUA BIBLIOTECARULUI / LIBRARIAN’S DAY / ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ
Premiile Concursului Național
Premiile Concursului Național Cele mai reușite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei și științei informării (ediția 2015)

Secțiunea Biblioteconomie
și știința informării
Premiul I
Biblioteca Științifică = Scientific Library. 1945-2015 : album / Biblioteca Științifică a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălți.
Premiul II
Райлян, Елена; Савчук, Оксана. Инновационная маркетинговая стратегия в деятельности научной библиотеки / Biblioteca Științifică a ASEM.
Premiul III
Harconița, Elena. Bibliotecarii universitari bălțeni : dicționar / Bibl. Șt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălți.
Secțiunea Bibliologie
Premiul I
Osoianu-Filip, Vera. Biblioteca publică între percepția tradițională și utilizatorul modern / Bibl. Naț. a Rep. Moldova.
Premiul II
Lector in libris. Scriitori basarabeni despre lectură, carte, bibliotecă: o antologie = Писатели Бессарабии о чтении, книге, библиотеке: антология / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu”; sel. și trad. în lb. rusă de Ivan Pilchin.
Secțiunea Lucrări bibliografice: biobibliografii
Premiul I
Serghei Pojar: cronicarul vieții muzicale a Moldovei = Сергей Пожар: летописец музыкальной жизни Молдовы. Personografie. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „M. Lomonosov”; alcăt. : Margarita Șcelcicova, Larisa Balaban.
Premiul II
„Timpul” l-a scos în cale: Constantin Tănase : Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Transilvania”, Dep. „Memoria Chișinăului”; alcăt. : Ludmila Capița.
Vladimir Axionov : Biobibliografie / Bibl. Acad. de Muzică, Teatru și Arte Plastice, alcăt. : Matvei Brașovean, Aurelia Gribincea.
Premiul III
Шпитальник, Сара. Сара Шпитальник. Четыре жизни: воспоминания. С книгой по жизни. Сара Шпитальник : биобиблиография / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „I. Mangher”; biobibl. : Angela Borș.
Ion Anton : Biobibliografie / Bibl. Naț. pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt. : Tamara Maleru.
Secțiunea Lucrări bibliografice: bibliografii
Premiul I
Două fenomene ale culturii naționale : Maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul „Joc” : Bibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala de Arte „T. Arghezi”; alcăt.: Angela Olărescu, Natalia Ciorbă.
Premiul II
Șpac, Ion. Revista „Basarabia economică” (1919-1940) : cercetare bibliografică / Ion Șpac, Silvia Ghinculov (coord) ; Bibl. Șt. a Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Șt. Centrală „A. Lupan” a Acad. de Științe a Moldovei.
Publicațiile colaboratorilor ICCC „Selecția”, Bălți. (1964-2014) : bibliografie / ICCC „Selecția”, Bibl. Rep. Șt. Agricolă a UASM; alcăt. : Iulia Tătărescu, Liuba Șarpe, Cristina Scotigor.
Premiul III
Mihaluța Lina. Carte cu autograf și dedicații : catalog / Biblioteca Științifică a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălți.
Secțiunea Alte domenii
Premiul I
Steaua de joi. Poemele mamei : catalog de artă plastică și arta cusutului : [al Ecaterinei și Ludmilei Costin] / Bibl. Șt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălți.
Premiul II
Eugen Cioclea în dioptria criticii și studiilor literare / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu”; concepție, elab., antologare : Vitalie Răileanu, Dumitru Crudu.
Premiul special pentru design
Tudor Zbârnea : Biobibliografie / Bibl. Naț. a Rep. Moldova ; alcăt. : Victoria Stanchevici, Larisa Palamarciuc.