Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
IN MEMORIAM
Ionel CĂPIȚĂ
A plecat, dar a lăsat aprinsă Lumina

A PLECAT, DAR A LĂSAT APRINSĂ LUMINA

Dornic mereu de lumină și lumină mereu semăna – cel care a fost și rămâne în memoria Neamului marele grafician, Isaia Cârmu, prietenul nostru, al Naturii, îndrăgostit, ca nimeni poate, de viață și lume. A ilustrat, cu nemaipomenit talent, șiruri de cărți, începând cu operele lui Ion Creangă, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri și... ajungând cu harul său până la contemporanii noștri, Ion Vatamanu, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi...

S-a născut „în cel mai frumos sat din lume, Pârjota, de prin părțile Râșcaniului, sat așezat pe șapte coline, asemeni orașelor Roma și Chișinău”, precum îi plăcea să spună Domnia Sa. Întreaga-i viață și-a iubit Neamul și Țara – cu toată ardoarea.

La ultima noastră întâlnire mi-a spus-o pe șleau: „Când va fi să mor, să mă-nveliți cu Tricolorul României Mari, în care m-am născut, cu acte în regulă, în ziua de 15 mai 1940. Dar n-aș vrea să închid ochii până a ajunge să văd Unirea...”

Însă..., voia Domnului a fost să se înalțe la ceruri (pe 5 mai 2015), tot cu gândul să vadă, fie și din înalturi, necuprinsa Horă a Marii Uniri.

Unirea e nemurirea

Pictorului grafician I.C.

Inima mi-i toată lacrimi,

Sufletul – o rană-adâncă...

Amărât și rupt de patimi

Ilustrez o Carte Sfântă –

A durerii fără margini.

Cât am îndurat – știu bine,

În ocupație rusească...

Românie, pentru tine

Mor în luptă – să renască

Unirea, care ne ține.

Așa a fost, așa l-am cunoscut, așa rămâne în memoria noastră acest catarg de lumină și de demnitate națională, Isaia Cârmu.

Să-l aibă Dumnezeu în Dreapta Sa.

Ionel CĂPIȚĂ

* * *

Câteva hașuri la biografia de creație a maestrului

Artist plastic, organizator al procesului creator contemporan în domeniul artelor plastice și poligrafiei, om de cultură notoriu.

A debutat creator în 1965, în calitate de grafician, publicând creații la cotidianul Tinerimea Moldovei. Totodată, începând cu 1965, participă activ la viața artistică națională și internațională: expoziții, concursuri, tabere de creație.

În grafica militantă, în cea de șevalet și cea de carte este un maestru cu un palmares distinct – nu numai la scara culturii indigene, ci se raportează la cultura contemporană, în proces de mondializare, fie prin faptul de a fi fost selectat să reprezinte în multe țări cultura artei grafice, fie prin a fi câștigat distincții la concursuri internaționale în: Bulgaria, Canada, Cehia, Germania, Italia, Japonia, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Tunisia, în fosta URSS ș.a.
Cu desăvârșire în spirit novator a învederat că la configurarea lucrărilor stăpânește cvasitotalitatea tehnicilor din domeniul artelor graficii, inclusiv stampa, fapt care a stimulat editori și colecționari de artă din diferite țări să-i solicite opera pentru colecții publice și private. Este unul dintre cei mai performanți ilustratori de carte: mai mult de 500 de titluri, dintre care 240 din colecția Biblioteca școlarului tipărită de Editura „Litera”.

În detaliu, trimitem la ilustrațiile pentru poveștile populare: Făt-Frumos și Soarele, Ulciorul cu galbeni, comandate în 1982 de o editură din Japonia. Toate piesele prezintă capodopere ale genului, executate în acuarelă pe hârtie. Întreaga colecție de lucrări, ulterior a fost achiziționată în Franța.

Isai Cârmu este un fenomen rarisim în istoria culturii naționale care a contribuit substanțial – deopotrivă – la sporirea considerabilă a patrimoniului artistic național și includerea acestuia în circuitul mondial.

Va rămâne în memoria generațiilor prezente și viitoare prin superbe ilustrații la cărți cu basme populare, cu povestiri de M. Eminescu și Ion Creangă; creații de Grigore Vieru și Dumitru Matcovschi, Emil Gârleanu, Liviu Rebreanu, Francesco Petrarca, Serghei Esenin... A participat la numeroase expoziții și târguri de carte, naționale și internaționale, culegând prestigioase distincții.

Este laureat al Premiului Național al Republicii Moldova, anul 2011, pentru arta plastică, este distins cu medalia Mihai Eminescu și Ordinul Gloria Muncii.