Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
IN MEMORIAM
Mariana HARJEVSCHI
Recviem pentru Alexe Rău

RECVIEM PENTRU ALEXE RĂU

Alexe Rău a fost o prezență emblematică în biblioteconomia națională, a constituit o epocă în acest domeniu. Alexe Rău a fost un model al bibliotecarului modern pentru că a fost pasionat până la sacrificiu de tot ceea ce a făcut pentru domeniul biblioteconomic, căruia s-a dedicat până în ultima clipă.

A dat tonul activității Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, depunând eforturi considerabile pentru crearea, ulterior pentru dezvoltarea unei platforme profesionale solide pe care avea să o sprijine în perioada anilor 1996-2000 ca președinte al acesteia.

Incontestabile sunt și meritele dlui Alexe Rău în funcția de președinte: lansarea apelului ABRM privind aderarea Republicii Moldova la programul Memoria lumii; constituirea Consorțiului de biblioteci din Republica Moldova, obținerea statutului de membru al Asociației Mondiale a Bibliotecilor Metropolitane (INTAMEL); instituirea prin decretul președintelui Republicii Moldova a sărbătorii profesionale Ziua bibliotecarului, aprobarea Codului etic al bibliotecarului din Republica Moldova în cadrul Congresului al IV-lea al bibliotecarilor din RM; deschiderea Școlii de Biblioteconomie din Moldova – Centrul de Formare Continuă a Bibliotecarilor și, nu în ultimul rând, a fost autorul Legii cu privire la biblioteci.

În numele Asociației Bibliotecarilor din RM, exprimăm sincere condoleanțe familiei răposatului, rudelor, prietenilor, tuturor celor care l-au cunoscut și i-au apreciat munca imensă în domeniul biblioteconomic. Alexe Rău a fost o personalitate marcantă și va rămâne cu siguranță într-un viitorTratat de biblioteconomie, deoarece a lăsat pentru generațiile de bibliotecari ce vor veni un exemplu de profesionalism.

Dr. Mariana HARJEVSCHI, 
președinte al Asociației Bibliotecarilor din RM, director al BM „B.P. Hasdeu”