Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
IN MEMORIAM
http://www.mc.gov.md/ro /content/necrolog-alexe-rau
A fost un etalon al intelectualului basarabean

A FOST UN ETALON 
AL INTELECTUALULUI BASARABEAN...

Într-o frumoasă zi de aprilie, s-a anunțat cu profundă îndurerare trecerea în neființă a cunoscutului bibliolog, poet, eseist, filozof al culturii, director al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, mare personalitate a neamului nostru Alexe Rău, care s-a stins din viață la 8 aprilie 2015.

Prezență notorie în cultura națională, a înscris în paginile acesteia o întreagă epocă care nu a însemnat doar realizări remarcabile în domeniul biblioteconomiei, ci și sensibilitate pentru valorile naționale, cultura și filozofia acestui popor, pe care o regăsim și resimțim în opera sa poetică și filozofică. A fost un etalon al intelectualului moldovean în tot ceea ce a făcut pentru domeniul căreia i s-a dedicat până la ultima suflare.

Alexe Rău s-a născut la 23 decembrie 1953, în com. Larga, r-nul Briceni. După absolvirea Facultății de Biblioteconomie și Bibliografie a Universității de Stat din Chișinău, a lucrat lector universitar la aceeași facultate. Începând cu 1976, se încadrează în structurile Bibliotecii Naționale, unde suplinește mai multe funcții. În anul 1992 este numit director general al Bibliotecii Naționale.

Fiind în această funcție, elaborează împreună cu o echipă de experți, Programul național de reformare a bibliotecilor din țară, de depolitizare și orientare a acestor importante instituții spre valorile naționale perene și modelul strategic al Sistemului Național de Biblioteci. Festivalul de carte și poezie Eminesciana (1985-1986), editarea almanahului PatrimoniuAlmanahul bibliofililor din Moldova (1977-1981), a Calendarului bibliotecarului (din anul 2000 Calendar Național), Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova (SIBIMOL) sunt proiecte inițiate de Alexe Rău. Elaborează concepția și inițiază înființarea Consiliului Biblioteconomic Național și a Școlii de Biblioteconomie din R. Moldova.

Regretatului Alexe Rău i se datorează inițierea Salonului Național de Carte, care în acest an va ajunge la cea de-a XXIV-a ediție; organizarea simpozioanelor Anul bibliologic; înființarea Clubului biblioteconomiștilor din Moldova și inițierea editării colecției de monografii și eseuri intitulată Clio șiBiblon ș.a. Sub conducerea lui Alexe Rău Biblioteca Națională a început editarea unei serii de bibliografii și materiale de referință: Bibliografia Moldovei, Cultura în Moldova, Buletin bibliologic ș.a. A fost redactor-șef al primei reviste de specialitate din Basarabia – Magazin bibliologic.

În calitate de cercetător bibliolog, dar și de scriitor care practică toate genurile literare, publică mai multe volume de versuri: Spune ceva (Chișinău, 1993), Uniluconul (Chișinău, 1997), Nuca lui Nevermore (Timișoara, 1999) și de eseuri: Există și un Dumnezeu al bibliologiei (Chișinău, 2001), Jurnal parizian (Chișinău, 2001), Ochiul din oglinda paginii (Chișinău, 2002). Este autorul a peste 200 de studii, articole, eseuri publicate în culegeri și ediții periodice de specialitate din țară și de peste hotare: România, Rusia, Iugoslavia, SUA, Austria, Franța. Este îngrijitorul mai multor volume de carte, unele deosebit de importante pentru spiritualitatea noastră: E. Renan, Viața lui Iisus (Chișinău, 1991), P. Ganenco, Scrieri istorice (Chișinău, 2001) etc.

Sub aspect teoretic în domeniul biblioteconomiei a fundamentat și a demonstrat necesitatea reformei bibliotecare în țară, a elaborat modelul cibernetic al managementului de bibliotecă. În domeniul filozofiei biblioteconomiei se impune prin elaborarea / evidențierea bazelor filozofice ale biblioteconomiei și ale bibliologiei în general.

A fost decorat cu mai multe distincții: medalia Mihai Eminescu (2002), medalia Meritul Civic (1996), ordinul Pentru Merit, în grad de comandor (România, 2002), medalia Uniunii Europene Lider al comunității europene și diploma Manager al sec. XXI (Bruxelles, 2002), diploma UNESCO (2001).

Viața și activitatea lui Alexe Rău s-a aflat permanent în atenția publicului, căruia îi revine grija să-i păstreze cu pietate numele.

Fie-i țărâna ușoară și Dumnezeu să-l odihnească în pace…

http://www.mc.gov.md/ro
/content/necrolog-alexe-rau