Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
RECENZII ȘI CONSEMNĂRI / REVIEWS AND NOTES / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
Mariana HARJEVSCHI
Colecția de cărți-albume Maeștri basarabeni din secolul XX

COLECȚIA DE CĂRȚI-ALBUME
MAEȘTRI BASARABENI DIN SECOLUL XX

Susținută de Editura ARC, colecția de cărți-albume Maeștri basarabeni din secolul XX, este o colecție unică în spațiul nostru basarabean. Selecția lucrărilor din album realizată de către experți în artă precum Tudor Stavilă, Constantin I. Ciobanu, Eleonora Brigalda-Barbas, Vladimir Bulat, Ludmila Toma, Gheorghe Vida, Irina Calașnicov, Ioana Vlasiu, Tudor Braga, Natalia Vasilieva – înseamnă o recunoaștere deplină sub aspectul artei, dar și din punct de vedere istoriografic, al identității maeștrilor basarabeni, care au depus un efort considerabil de valorificare a artei autohtone și a celei europene.

Parcurgând volum cu volum, cititorii bibliotecilor, dar nu numai ei, își amintesc de realizările remarcabile ale pictorilor, plasticienilor, graficienilor, sculptorilor, operele cărora au îmbogățit substanțial arta și cultura, precum și au avut un aport considerabil la promovarea imaginii pozitive a țării pe plan internațional. Întreaga colecție reconstituie viața și opera celor mai notorii artiști plastici, printre care se numără Eugenia Maleșevschi, Auguste Baillayre, Lazăr Dubinovschi, Pavel Sillingovski, Leonid Grigorașenco, Milița Petrașcu, Serghei Ciocolov, Mihail Grecu, Nina Arbore, Theodor Kiriacoff, Igor Vieru, Andrei Sârbu, Valentina Rusu-Ciobanu ș.a. Astfel, acest omagiu adus patrimoniului autohton reprezintă prima lucrare de acest gen, de o complexitate aparte din ultimele decenii.

În paginile albumelor se regăsesc lucrări reprezentative din creația artistică autohtonă, însemnări ale unor reputați critici de artă, mențiuni ale unor exegeți în domeniul artei și culturii care suplinesc și întregesc colecții de biblioteci. Originalitatea acestei colecții situează lucrarea la limita dintre un text științific, dedicat doar specialiștilor, și altul accesibil, destinat publicului larg. Valoarea indubitabilă a acestei colecții s-a născut, dincolo de spațiul magic al operelor de artă, din dorința colectivului de autori, dar și a Editurii ARC de a pune la dispoziția publicului iubitor de frumos o lucrare amplă, bogat ilustrată, cu detalii și istorii ale celor mai reprezentative opere de pictură, grafică, sculptură etc.

Întreaga colecție, aidoma unei biblioteci, urmărește istoria generală a artei basarabene și abordează cu o mare strictețe și profesionalism optând pentru cei mai de vază maeștri ai artei din secolul XX, creația cărora este legată, bineînțeles, printr-o viziune comună, de cea a excepționalului și incomparabilului. Accesibilă și consistentă ca informație, colecția însoțită de un bogat material ilustrativ, într-o redactare și o prezentare grafică modernă de excepție, va depăși cu siguranță în viitor actuala serie ce cuprinde 14 albume.

Acordarea Premiului Național în domeniul literaturii și artei pentru Colecția de cărți-albume Maeștri basarabeni din secolul XX face inevitabilă transformarea valorii colecției în valoare apreciată la nivel național, care la etapa actuală poate fi considerată drept una dintre cele mai reprezentative publicații în acest domeniu.

Recomand acest manuscris pentru Premiul Național în domeniul literaturii și artei, ediția 2015, pentru calitatea și valoarea excepțională a acestui proiect editorial. Paleta lucrărilor deosebite inserate în colecție, îmbogățesc vizibil percepția Republicii Moldova și, cu siguranță, atrage admirația specialiștilor de peste hotare în domeniu și, fără îndoială, a cititorilor bibliotecilor.

Dr. Mariana HARJEVSCHI,
director general, 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”