Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
OMAGIERI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Valeriu RAȚĂ
Alese performanțe și împliniri, alăturate la un jubileu

ALESE PERFORMANȚȘI ÎMPLINIRI, 
ALĂTURATE LA UN JUBILEU

Valeriu RAȚĂ,
bibliotecar

Din îndepărtata Antichitate și pînă în prezent biblioteca se socoate a fi un templu al cărții și al lecturii, prin extensiune – al culturii și științei, iar bibliotecarul este cel care face legătura între acești doi subiecți și este deci o verigă importantă în lanțul ce leagă o multitudine de evenimente culturale, științifice, educative, artistice etc. din țară. Chiar dacă se vorbește că profesia de bibliotecar și instituția de bibliotecă vor dispărea în curînd, nu este așa, deoarece în serviciu se află bibliotecari-specialiști care au grijă ca în templul cărții și al lecturii întotdeauna să clocotească viața, să se ciocnească interesele și să bată sacadat pulsul comunității, în genere, să domine o atmosferă de agitație. Drept exemplu, o putem numi pe Elena Butucel, profesionistă admirabilă, anume în felul acesta percepută de întreaga cohortă a bibliotecarilor atît din republica noastră, cît și de peste hotare.

În prezent, Elena Butucel este prim-director adjunct al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din capitală, responsabilă pentru activitatea rețelei celor 28 de filiale, care îi sînt în subordonare. Alte funcții pe care le deține E. Butucel sînt: președinte al Secției biblioteci publice a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și președinte al Comitetului sindical al Direcției cultură a Primăriei Municipiului Chișinău. De ce am ales – drept exemplu – anume acest nume din numărul mare (și slavă Domnului că e întocmai așa!) de lucrători ai bibliotecilor, care la fel merită să fie numiți în cazul dat, mă veți întreba. Răspunsul este destul de simplu: Elena Butucel într-adevăr este un specialist de performanță în domeniul bibliotecar, dar are și un privilegiu în plus: în luna curentă, a lui Cireșar, își sărbătorește jubileul. Deci, avem și un motiv de a-i aduce în prim-plan succesele și împlinirile frumoase pe care le are, cu siguranță, la împlinirea unei jumătăți de veac, și pe care sperăm că le va înmulți pe viitor.

Dacă trecem cu vederea peste curriculum-ul vitae al dnei Elena Butucel aflăm că s-a născut în s. Isacova, r-nul Orhei. După absolvirea școlii medii de cultură generală din satul natal este înmatriculată la Facultatea de Biblioteconomie (specialitatea biblioteconomie și bibliografie) a Universității de Stat din Moldova, pe care o absolvește în 1988. Face și studii postuniversitare, în 2009 primește diploma de master în științe ale comunicării (la specialitatea managementul instituției infodocumentare). Urmează cursuri speciale: managementul psihologic, managementul instituțiilor infodocumentare, utilizarea tehnologiilor infodocumentare, parteneriatul social în sfera muncii, voluntariat ș.a.

Prima funcție în cîmpul de muncă al E. Butucel a fost cea de bibliotecară la o filială a BM „B.P. Hasdeu”, apoi a urmat cea de șef al Filialei „Alexandru Donici”. În 1994, i se încredințează funcția de director al Filialei „Ovidius”, pe care a deținut-o timp de 18 ani împliniți. În 2012 devine prim-director adjunct al aceleiași biblioteci, funcție pe care o deține pînă în prezent. Pentru abilitățile sale – spirit de analiză, inovație și creativitate, echilibru și încredere, responsabilitate, preocupare pentru calitatea muncii, dinamism și perseverență, sentimentul eticii și echității, inițiativă, activitate în echipă, încredere în sine – este respectată și stimată de întreg colectivul BM. Și pe bună dreptate, deoarece dumneaei i s-au repartizat ca îndatorire responsabilități majore precum ar fi coordonarea planificării activității BM și a filialelor ei ce se află în subordine; coordonarea raportării, evaluării filialelor; organizarea programelor și proiectelor ce promovează lectura; motivarea personalului de specialitate din filiale; asigurarea implementării inovațiilor la BM și în filialele ei; asigurarea calității serviciilor bibliotecare pentru comunitate; monitorizarea performanțelor profesionale atît ale filialelor, cît și ale angajaților; participarea la elaborarea și coordonarea procesului de formare profesională; participarea la elaborarea și realizarea proiectelor, politicilor și strategiilor BM; prezentarea BM în comunitatea locală și profesională etc.

Calea de la bibliotecară pînă la unul dintre conducătorii celei mai ramificate, mai utilizate și mai solicitate biblioteci din Chișinău nu a fost ușoară. E. Butucel a fost primul director al Filialei „Ovidius”, adică chiar de la întemeierea ei. Ca și la orice început, în primii ani a fost greu. Însă, în scurt timp, biblioteca condusă de dumneaei a devenit un adevărat focar de cultură și de renaștere națională în sectorul Centru al Chișinăului. Cetățenii urbei, setoși de carte românească, veneau la „Ovidius”, unde aceasta era suficientă și pentru toate gusturile (în mare parte fiind donații ale Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța, România). Ca om al cărții și lecturii a pus bazele unei colecții și ale unui colectiv care a devenit o mîndrie a bibliotecii. Grija mare ce o avea zi de zi era promovarea comorilor adunate. De aceea, săptămînal, iar uneori de două-trei ori pe săptămînă, aveau loc conferințe, simpozioane, lansări de carte, concursuri, recitaluri, vernisaje și alte genuri de activitate culturală, didactică, precum și științifică. Toate acestea se aflau permanent în atenția colaboratorilor, constituind o modalitate eficientă de a atrage utilizatorii, personalități, dar și atenția mass-mediei. Printre prioritățile de bază s-a aflat și automatizarea proceselor de muncă – erau și aspirațiile chișinăuienilor, dar și exigențele societății informaționale, care oferea noi modalități de stocare, (re)găsire, livrare a informației. A fost o perioadă de trecere de la serviciile tradiționale la accesul resurselor electronice, accesul de la distanță, toate acestea contribuind la stimularea și promovarea lecturii, diversificarea serviciilor de bibliotecă. Elena Butucel a izbutit ca subdiviziunea BM pe care o conducea să se afle mereu în topul bibliotecilor din capitală, iar toate acestea s-au datorat doar unei munci asidue, după cum am menționat mai sus, pe parcursul a aproape două decenii.

Abilitățile de manager acumulate de E. Butucel la Filiala „Ovidius” îi dau posibilitate ca în funcția înaltă pe care o ocupă să înfrunte mai ușor greutățile cu care se confruntă în prezent BM „B.P. Hasdeu”. Autoritatea și credibilitatea dumneaei a crescut nu mai știu de cîte ori, deoarece se sprijină pe cunoștințe temeinice, fidelitate, colaborare, comunicare și solidaritate profesională. În multe situații, la manifestările culturale E. Butucel ne este deseori colacul de salvare, avînd preocupări comune, sub diferite aspecte, cu cele ale noastre, propunînd idei, soluții etc.

Iată de ce, revenind la gîndul de la începutul acestei note omagiale, pot confirma cu siguranță că nici profesia de bibliotecar, nici templul cărții și lecturii ca atare nu vor putea să dispară în timpul apropiat, deoarece au slujitori devotați, care se țin solid în piramida serviciului lor, precum este Elena Butucel. Profesionalismul și energia ei tinerească sînt bine cunoscute în sfera bibliotecară, despre aceste calități (am vorbit deja despre ele!) se duce vestea în toată țara. Nu pot să nu amintesc și de frumusețea-i extraordinară, pe care i-a dăruit-o Dumnezeu și cu care ne bucură în fiecare zi, de parcă ne-ar dărui cîte o floare. De fapt, toate florile din lume în acest început de vară i se cuvin a fi adresate doar ei, acestei doamne cu suflet blînd, blajin și îngăduitor, care mai este și călăuzitorul, instructorul nostru în imensul labirint (sau ocean?) al tipăriturilor de tot felul.

Am fericita ocazie de a o felicita pe Elena Butucel, prim-director adjunct al BM „B.P. Hasdeu”, cu ocazia jubileului și a-i dori multă-multă sănătate, urîndu-i ca anii ce vin să-i aducă noi succese la realizarea demersului cultural al instituției noastre, la propagarea unei culturi generale, estetice, etice și civico-patriotice în baza valorilor naționale, universale și general umane. Să aibă nenumărate clipe de fericire aflîndu-se în armonie deplină în familie, lîngă soț și fiică, pe care îi iubește și îi adoră nespus de mult. La aceste cuvinte calde, spuse din toată inima, alătur și următoarea dedicație în versuri:

Rostul cărții conștientizînd

Elenei Butucel

De copilă zîmbete împarte,

Vine din Isacova, Orhei,

Capătă la Universitate

Studii ce-i oferă niște chei.

Începutul – bibliotecară,

Dar apoi serviciu serios:

Zi de zi elite o-nconjoară,

Unii o privesc invidios.

Face podul Chișinău-Constanța,

Aducînd pe el tipărituri,

Nu încurcă nicidecum distanța –

Sîntem frați, cu-aceleași trăsături.

A armonizat la noi cultura,

Nu ne face de rușine, nu!

Căci așa îi e frămîntătura –

Să triumfe doar acu-i-acu.

Chiar de munca-i este migăloasă,

Cu bătăi de cap neîncetat,

Și-a păstrat imaginea frumoasă,

Și la propriu, și la figurat.

O trezire vrea, națională,

Rostul cărții conștientizînd,

Ea dă țării sale socoteală

Ce îndeplinește orișicînd.