Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Nina PLĂCINTĂ
O urare sinceră de bun venit în universul luminos al poeziei

O URARE SINCERĂ DE BUN VENIT 
ÎN UNIVERSUL LUMINOS AL POEZIEI

Nina PLĂCINTĂ,
bibliotecară, Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”

Din mirozna proaspătă și îmbătătoare a florilor de tei, în contextul celei de-a 126-a comemorări a poetului național Mihai Eminescu, un eveniment mai potrivit decât lansarea unui volum de versuri lirice nici nu putea să se întâmple. La 15 iunie 2015, în incinta Bibliotecii Centrale a BM „B.P. Hasdeu”, dragostea față de cuvântul scris și rostit a adunat, într-o singură simțire – artistică! – oameni dragi sufletului poetului și publicistului Valeriu Rață, colaborator al BM, secretar al revistei de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură BiblioPolis. Dumnealui a găsit timp și energia necesară pentru a organiza lansarea cărții Frământul sufletului meu (Chișinău, Tipografia „Balacron”, 2015, 232 p.). Printre participanții la eveniment au fost oameni de cultură, scriitori, jurnaliști, profesori, bibliotecari, colegi de facultate și de serviciu, rude, prieteni ș.a.

Frământul sufletului meu este o carte ce pune în evidență atât sensibilitatea autorului, cât și a cititorului care își regăsește propriile trăiri printre stările tumultuoase ale eului liric. Nu în zadar, în prefața volumului creațiile literare ale lui Valeriu Rață sunt definite drept „poezii dintr-un album de familie”. Cartea cuprinde câteva compartimente, delimitate în felul următor: Floarea națiunii noastre, incluzând portrete, dedicații pentru personalități de pe ambele maluri ale Prutului; Universul casei părintești, cu poezii despre mama, tata și alți apropiați; Focul care-mi frige inima, incluzând poezii de dragoste și dor; În sânul naturii, pasteluri și nu numai; Caleidoscop, poezii cu tematică variată. Astfel, Valeriu Rață, prin abordarea acestei structuri, încearcă să se apropie poetic de diferite categorii de cititori și să creeze o poezie variată din punct de vedere tematic.

Lansarea cărții Frământul sufletului meu a început cu un cuvânt de bun venit din partea autorului și cu sincere mulțumiri pentru toți cei care au contribuit la editarea volumului dat (Iurie Colesnic – prefață, Vlad Pohilă – redactare, Vasile Șoimaru – fotografii, Teodor Buzu – grafică, Valeriu Herța – coperta, Valeriu Rusnac – machetare, Tamara Osadci – susținere financiară). V. Rață a ținut să menționeze că în viață este imposibil să realizezi ceva frumos, ceva care să placă, dar făcut fără ajutorul celor care te înconjoară și, de asemenea, e greu să-ți închipui cât de oportune sunt susținerile apropiaților. De aceea, poetul, cu multe emoții în suflet, a citit din volumul apărut de curând o dedicație părinților, celor care „l-au scos în lume”. Această poezie se intitulează Mamă, tată, vă iubesc!, pe care o reproducem pentru a-i savura finețea poetică: „Mă-nvățați să fiu cuminte, / Pentru asta mulțumesc, / Sănătate înainte, / Mamă, tată, vă iubesc! // Mama e un înger care / Vine-n visul meu mereu, / De-ar fi drumul cât de mare / Zbor la dânsa când mi-e greu. // Tata-mi este gospodarul, / Doar cu sfatul lui la țanc / Trec prin viață – mi-e pumnalul / Caracterul lui cel franc. // Dac-ar fi să fie datul / Le-aș da zece vieți pe loc, / Să nu știe însă satul / Că s-ar face-atuncea foc. // Mama-mi este cea mai bună, / Dar și tata – e firesc. / Chiar de mă mai țin în strună, // Nu mi-i bai – mă mai călesc… // Dac-ar pune-n socoteală / Truda mare de părinți, / Nu încape îndoială: / Așeza-i-ar printre sfinți. // Fie binecuvântarea / Să vă mângâie plăcut, / Vă iubesc cu toat-ardoarea / Pentru câte ați făcut.”

După enunțurile introductive, protagonistul a oferit cuvântul moderatorului evenimentului – jurnalistului și scriitorului Vlad Pohilă, redactor-șef al revistei BiblioPolis. Salutând pe cei prezenți că au binevoit să se prezinte la o lansare de carte, Vl. Pohilă a menționat că evenimentul se desfășoară în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, pe care a numit-o sugestiv „un mic, simbolic templu al cărții”, dar și „casa cuvântului, casa frumosului… de azi, de ieri, de totdeauna”. În cadrul discursului, moderatorul a afirmat că lansarea cărții Frământul sufletului meu pe 15 iunie nu este o întâmplare, deoarece această zi vorbește despre genialitatea și generozitatea lui Mihai Eminescu, despre îngăduința marelui poet față de începători, atitudine care merită a fi preluată și de scriitorii contemporani. Trebuie de menționat că poetul Valeriu Rață se află de acum la cel de al doilea volum de versuri, primul fiind intitulat Înălțarea Neamului (Chișinău, Tipografia „Balacron”, 2014, 196 p.). Potrivit lui Vl. Pohilă, V. Rață creează o poezie personalizată, un fel de „album cu parfum”, o poezie fără multă filozofie, pentru că chiar și cititorul modern s-a plictisit de „filozofia chioară” a unor „așa-ziși poeți postmoderniști”. La sfârșitul prezentării sale, moderatorul activității a atenționat că va mai interveni cu unele aprecieri, dar este relevant a se menționa faptul că, întâi de toate, Frământul sufletului meu este un frământ al întregii națiuni.

A urmat cuvântul de felicitare și apreciere al scriitorului și cercetătorului istoric Iurie Colesnic, cel care a prefațat volumul. În încercarea de a încadra cartea în unul din curentele literare, dumnealui a relatat că între coperțile acestui „album de familie” a găsit și poezie de avangardă, și poezie clasică, iar lirica lui V. Rață este „poezia universului unui om”, un univers cu imagini simple, dar nelimitate, deoarece se poate vorbi despre „o carte a speranței”. I. Colesnic a mai relatat că „autorul nostru demonstrează că poate trăi pentru semenii săi” și, astfel, nu riscă să cadă în egocentrism, asemenea unora care pretind a fi poeți.

Un discurs emoționant și cu mult spirit a avut poetul, dramaturgul și eseistul Andrei Burac. Despre poezia lui V. Rață dumnealui a spus că reprezintă un alt mod de a dialoga cu publicul, unul accesibil și aceasta se întâmplă în condițiile în care, „în epoca globalizării, suntem zăpăciți cu poezia modernă” și uităm uneori să fim firești în exprimare. A. Burac a menționat că este tentat să înțeleagă versul lui V. Rață din perspectiva unui cititor. Din acest punct de vedere, se conturează, în special, frumosul univers al copilăriei, din care poetul nu a mai plecat vreodată, rămânând – constant – cu dorul de paradisul inocenței. Pe fundalul celor expuse, A. Burac a recitat poezia Doru-mi-i, expresie a modestiei, dar și a harului celui care creează: „Doru-mi-i de-o tainică iubire, / Doru-mi-i de-o simplă fericire, / Doru-mi-i de fața ta frumoasă, / Doru-mi-i de vocea-ți tânguioasă, / Doru-mi-i de glume și candoare, / Doru-mi-i de mintea-ți sclipitoare, / Doru-mi-i de-o caldă înserare, / Doru-mi-i de patima cea mare, / Doru-mi-i de clare jurăminte, / Doru-mi-i de scopurile sfinte, / Doru-mi-i de-o sărutare dulce, / Doru-mi-i de-un zâmbet și ajunge.”

Actrița de la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Ninela Caranfil, Artistă a Poporului, și-a exprimat bucuria de a participa la o nouă lansare a unei cărți de versuri, fiind de acord cu afirmația clasicului literaturii române Vasile Alecsandri că „tot românul se naște poet”, dar și-a expus și nemulțumirea pentru faptul că nu tot românul valorifică acest talent. Potrivit artistei, „dacă fiecare dintre noi ar scrie cel puțin o poezie, nu s-ar întâmpla atâtea infracțiuni, violențe și alte neplăceri”. Explicația e cât se poate de firească: poezia are capacitatea de a reliefa frumosul și de a-i determina pe oameni să fie mai buni. N. Caranfil a apreciat această abilitate a autorului de a pune în valoare funcția estetică și afectivă a poeziei, afirmând: „Cartea domnului Valeriu Rață m-a transpus în copilărie, mi-am amintit de părinți, de prima mea dragoste, de tot ce e frumos.” Actrița a sfârșit discursul său recitând trei poezii din volumul pus în discuție: Ne-a întors veșmântul cel latin (o dedicație lui Valentin Mândâcanu, lingvist, traducător și publicist, autorul eseului Veșmântul ființei noastre), Două chipuri (despre părinți) și Iubesc! (de dragoste).

Lecturile lirice au continuat cu poeziile: Celei care m-a născut și Un înger blând și-ocrotitor, recitate de eleva clasei a XI-a de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Alexandrina Rusu, iar legătura dintre generații s-a făcut prin invitarea dr. în economie Vasile Șoimaru, conf. univ. la ASEM, de a se pronunța în ceea ce privește cartea și autorul ca subiecți centrali ai evenimentului. Despre omul Valeriu Rață, a spus că este o persoană „cuminte, pe care nimeni nu-l supără și, la rândul lui, el pe nimeni nu supără”. Această cumințenie a autorului, l-a determinat pe V. Șoimaru să accepte propunerea de a-i oferi fotografiile cerute ca să fie inserate în volum. În mediul economic se practică schimbul valutar, iar în mediul cultural ne fascinează schimbul permanent de valori, or, o carte nu reprezintă altceva decât un sistem valoric incomensurabil. Cu scopul de a reactualiza importanța net superioară a schimbului de valori, față de cel monetar, V. Șoimaru i-a dăruit poetului V. Rață un volum editat recent, cu titlul Dezmembrarea României. Anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutului Herța. Astfel, V. Rață a devenit primul deținător al acestei cărți, din afara vorbitorilor la Conferința științifică internațională 75 de ani de la anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutului Herța, care s-a desfășurat în perioada 12-13 iunie 2015, la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”. Carte pentru carte și spirit pentru spirit, iată o sursă veritabilă a frumosului!

Colega de facultate a poetului, conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, directorul Departamentului studii și cercetări al BM, a fost încântată să vadă o mulțime de lume frumoasă, adunată „în jurul unei cărți”. În discurs, dumneaei a menționat cât de importantă este pentru o carte aprecierea cititorului care, de cele mai multe ori, o pune într-un context general, social și cultural. Timpul i-a demonstrat doamnei conferențiar universitar că poetul V. Rață face parte din categoria oamenilor cu înțelegere, cu empatie, de unde și poezia lui și-a preluat bunătatea, caracterul blajin, devenind, prin excelență, „o formă de recunoaștere a poetului pentru ce a trăit până acum”. Potrivit celei care a avut ocazia să-l cunoască pe protagonist încă din aulele universității, prin titlul Frământul sufletului meu, poetul a demonstrat că nu doar o carte, dar și un om e o valoare pe care o poți cunoaște doar dacă îi descoperi tainele sufletului, cele care țin de interioritatea umană, de răspunsul acesteia la întrebările existențiale.

Poeta și bibliografa dr. Claudia Slutu-Grama a întrezărit între versurile lirice ale volumului „o mare dragoste de viață”, stare ce se transmite doar în cazul în care și procesul creației în sine presupune o implicare afectivă. Scriitoarea a apreciat efortul poetului de a scrie „o poezie din preaplinul sufletului său”. Pe lângă frumoasele felicitări, urări de bine și de succes în continuare, dumneaei a recitat poezia Sensibilitate, închinată poetei Steliana Grama, plecată prematur la Domnul.

Șirul invitaților care au luat cuvântul în cadrul lansării de carte a continuat cu scriitorul Nicolae Rusu, care, citind versurile lirice, și-a amintit de niște volume de folclor în care a avut ocazia să citească niște scrisori versificate. În această ordine de idei, condeierul a spus că este o minune să citești poezii confesive și să te regăsești, să ai impresia că ești coautorul acelor gânduri. Sunt versuri care te molipsesc de setea de a crea, astfel remarcând și faptul că lui V. Rață îi este specifică „plăcerea de a inventa cuvinte”, ceea ce și constituie elementul inovativ al volumului. Recitând poezia Ce este femeia, scriitorul a considerat că este „un adevărat tratat poetico-filozofic”, adunat în câteva versuri cu spirit meditativ. „Generozitatea și sinceritatea, pe de altă parte, la fel sunt caracteristici ale individualității creatoare a poetului”, a afirmat N. Rusu.

Întrucât mulți dintre invitați au identificat în Frământul sufletului meu și poezii pentru copii, a fost oportună în cadrul evenimentului și vocea copilăriei. Alexandra Bodiu, elevă în clasa a IV-a a Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” din Chișinău, nepoata Tamarei Osadci, sora poetului care a sponsorizat tipărirea cărții, a venit cu un mesaj de felicitare pentru unchiul ei, din partea familiei sale, cu multe flori – expresie a dragostei nemărginite – și cu recitalul poeziilor Tinerețe și Pomul dragostei, iar poetul a adăugat că așa se cultivă și se cresc valorile.

Prozatorul și publicistul Victor Prohin a afirmat că a avut satisfacția de a descoperi în acest volum trei cărți în una: o carte despre casă, una de dragoste și o carte pentru copii. Având în vedere faptul că „literatura e unicul domeniu în care nu poți să minți”, V. Prohin a enunțat că memoratul poeziilor este una dintre cele mai utile metode de a cunoaște adevărul. Totuși, există cărți din care nu cunoaște nicio poezie, dar ar vrea să le cunoască; există cărți din care nu cunoaște nicio poezie și nici nu ar vrea să le cunoască și există cărți (iar cartea lui V. Rață face parte dintre acestea) din care ar vrea să cunoască mai multe poezii. „Să scrii mai multe poezii pentru copii”, a fost îndemnul și rugămintea sinceră a lui Victor Prohin.

În continuarea celor expuse mai sus, cuvânt de felicitare și apreciere i s-a oferit Armeniei Cicală, doctor în filologie, conferențiară la Academia de Studii Economice a Moldovei, o altă colegă de facultate a lui V. Rață, care a observat că ceea ce îl caracterizează pe autor (cumințenia, prudența, seriozitatea) se răsfrânge și asupra poeziei lui. Astfel, scrisul vine din inimă, nepretențios și, nu în ultimul rând, este un exercițiu ce emană sufletism.

Doctor în filologie, de data aceasta de la Universitatea de Stat a Moldovei, Victoria Fonari, poetă, a venit cu aprecieri din cele mai bune pentru carte. Dumneaei, chiar de la începutul discursului, a atras atenție asupra faptului că nu în zadar la elaborarea volumului au colaborat trei persoane cu prenumele Valeriu, iar acesta, în latină, însemnând „sănătate”. Însuși aspectul cărții ne trimite la acel spirit de sănătate caracteristic firilor creatoare. În afara statutului său de poet, V. Fonari l-a calificat pe V. Rață drept „omul care lecturează”, dezvăluind: „Dumneavoastră v-ați făcut un serviciu din a lectura, zăbava lecturii nu v-a oprit din a vă lectura propriul suflet, iar noi, publicul, fără ezitare, prin aceste versuri, v-am citit sufletul”. Versurile care au încununat discursul au fost cele ale poeziei Cedez.

Criticul și istoricul literar Vitalie Răileanu, directorul Filialei „Onisifor Ghibu” a BM, a vorbit despre poezie ca despre un aliat al creatorului, care are „puterea și menirea de a delimita universul și instrumentul unui autor, iar poezia Ninsoarea din flori de cireș a confirmat afirmațiile criticului. „Un poet care își remarcă talentul”, astfel a fost văzut V. Rață de criticul literar, procesul de creație, pe de altă parte, fiind „un frământ și al poeziei”, nu doar al sufletului.

După acest moment, poetului i s-a înmânat un buchet de flori din partea echipei Filialei „Maramureș”, iar cuvântul de încheiere i-a aparținut directorului general al BM „B.P. Hasdeu”, dr. Mariana Harjevschi. Dumneaei a văzut cartea ca pe un dialog al autorului cu cei apropiați, un dialog cu colegii de serviciu și chiar cu cei necunoscuți, un dialog cu publicul larg. Comunicarea în dialog a poetului cu cititorul este mai explicită în ultima poezie a volumului – Cititorilor mei, poezie pe care o propunem în cele ce urmează spre lectură: „Am spus ce știu mai bine, / N-am vrut să fac un rău…, / Dorind a vă susține, / Eu sunt cu voi mereu.”

În încheiere, Valeriu Rață a mulțumit tuturor celor care au contribuit la editarea acestei cărți, precum și tuturor participanților la eveniment, exprimându-și speranța că oamenii nu vor înceta a lectura versuri și, prin urmare, nu vor renunța la scopul de a deveni mai sufletiști.

Noul volum de poezii Frământul sufletului meu al lui Valeriu Rață este un amalgam de emoții și stări, trăite concomitent sau în consecutivitate; un drob de raționalism, împletit cu multă afectivitate și subiectivism; o avalanșă de pasiune din care reiese dragostea de viață; o furtună a ideilor și imaginilor artistice de o accesibilitate și de o originalitate incontestabilă; un dor de lirism și simțământ năvalnic; o urare sinceră de bun venit în universul luminos al poeziei.

La mai multe împliniri și la mai mari succese, colegul nostru Valeriu Rață!

Fotografii de dr. Vasile ȘOIMARU, 
publicist, maestru fotograf