Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
VIAȚA FILIALELOR / LIBRARY`S BRANCHES LIFE / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ
Diana ALEXEI
Biblioteca „Onisifor Ghibu” – oază de spiritualitate

BIBLIOTECA „ONISIFOR GHIBU” –
OAZĂ DE SPIRITUALITATE

Diana ALEXEI,
șef oficiu, Filiala „Onisifor Ghibu”

Biblioteca „Onisifor Ghibu” și-a deschis larg ușile și la cea de-a 23-a ediție a Zilelor Bibliotecii. Sărbătoarea a început cu informarea celor prezenți despre impactul social și cultural al bibliotecilor la acest început de mileniu trei, în cadrul mesei rotunde Biblioteca „Onisifor Ghibu” – centru de cercetare și evaluare a vieții literare din Republica Moldova.

Criticul și istoricul literar Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, a făcut o analiză despre succesele bibliotecii pe parcursul anului 2014. În urma celor efectuate pe parcursul anului precedent, Biblioteca „Onisifor Ghibu” a obținut rezultate deosebite la mai multe activități literar-științifice. În cadrul Laboratorului de cercetări literare și biobibliografie „Onisifor Ghibu” au fost elaborate și editate lucrări ce contribuie la susținerea și promovarea personalităților chișinăuiene:

  • Burlacu, AlexandruFascinația modelelor : (exegeze literare) / Alexandru Burlacu; antologator: Vitalie Răileanu; bibliogr. sel.: Margareta Cebotari. – Iași: TipoMoldova, 2014. – 480 p.;
  • Pavlicencu, SergiuCartea unui destin : exegeze literare, compl. cu o biobibliografie / Sergiu Pavlicencu; antologator: Vitalie Răileanu; bibliograf. comentată: Margareta Cebotari. – Iași: TipoMoldova, 2014. – 409 p.;
  • iar monografia Răileanu, VitalieReversul ludic al (dia)criticului. – Iași: TipoMoldova, 2014. – 190 p. constituie un studiu serios recomandat studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Litere.

În același context a fost elaborată o bibliografie selectivă a lucrărilor și informațiilor despre scriitorul Nicolae Esinencu (250 de titluri), pentru a fi inclusă în reeditarea volumului de exegeze Spectacolul operei literare, dedicat acestui scriitor (Iași, Ed. „TipoMoldova”).

Pentru editarea volumului antologic de poezie și referințe critice Eugen Cioclea în dioptria criticii și studiilor literare a fost elaborat un Catalog adnotat al lucrărilor acestui autor, conceput de Margareta Cebotari, bibliotecar principal.

În anul 2014 au fost organizate:

  • activități literar-științifice de amploare: lansări de carte științifică – nouă activități / 12 titluri; expoziții de carte științifică – 42 (din care virtuale – 10);
  • promovarea personalităților din știință: activități – două;
  • articole, recenzii și prezentări de carte în presa națională și de peste hotare – 22 de articole.

Directorul Departamentului studii și cercetări dr. Lidia Kulikovski a fost cea care a stat la rădăcina formării acestei biblioteci, evidențiind numai aspecte pozitive la adresa acesteia: „Filiala «Onisifor Ghibu» se numără printre cele mai bune biblioteci din republică, cu cele mai multe organizări de simpozioane științifice de mare amploare. Aici au fost cele mai multe personalități din țară și de peste hotare. Au avut loc întotdeauna cele mai frumoase și inovative expoziții de carte cu cele mai profesioniste titluri, culegând cea mai mare vizibilitate și cel mai mult feedback în mass-media.”

Poetul, eseistul și publicistul Ion Hadârcă a participat și el, împreună cu Ion Ungureanu, pe atunci ministru al Culturii și Cultelor din R. Moldova, la fondarea acestei biblioteci ca univers al cărții românești. I. Hadârcă a specificat că Filiala „Onisifor Ghibu” „corespunde tuturor standardelor pe care le are o bibliotecă și prin activitățile cultural-științifice ce se produc aici, știe să trezească interes publicului”. Și scriitorul Iulian Filip a venit cu un laudatio despre Biblioteca „Onisifor Ghibu”, găsind-o drept cea mai serioasă, cu cei mai mulți oameni importanți prezenți la simpozioane și cenacluri, atribuindu-i superlativul de Columnă.

Poetul și publicistul Andrei Burac a specificat că Biblioteca „Onisifor Ghibu” păstrează adevărata cultură și istoria românilor, numind-o Biserică importantă a omenirii. Printre cei care și-au expus părerea despre Biblioteca „Onisifor Ghibu” ca focar de cultură, spiritualitate și activitate științifică au fost scriitorii Ianoș Țurcanu și Nicolae Spătaru, care au specificat că doar aici omul se află cu trup și cu suflet și doar aici simți pulsul inimii prin toate evenimentele culturale și științifice de mare amploare.

Directoarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” Mariana Harjevschi, la finalul mesei rotunde din Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, a venit în dar cu un ghiveci de rozmarin – simbol folosit de gospodine în bucătărie pentru a da savoare, și cu gânduri bune despre biblioteca „de la Palat”,unde se întâmplă lucrurile cele mai frumoase. Deci, Filiala „Onisifor Ghibu” rămâne a fi centrul cultural axat mereu pe necesitățile informațional-culturale ale chișinăuienilor.

Sărbătoarea a continuat cu activitatea culturală de la Clubul „Impresii din viață și cărți” din cadrul Bibliotecii Centrale a BM „B.P. Hasdeu”. Protagonistul acestei manifestări a fost criticul și istoricul literar, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” Vitalie Răileanu.

Lidia Kulikovski, pe post de moderator, și-a expus părerea despre personalitatea lui Vitalie Răileanu – ca om de cultură ce desfășoară o amplă activitate științifică și literar-publicistică: Vitalie Răileanu – director al Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, Vitalie Răileanu – coleg; Vitalie Răileanu – un bun gospodar; Vitalie Răileanu – un gurmand în bucătărie și Vitalie Răileanu – un mereu îndrăgostit de frumos…

Colegii prezenți l-au (re)descoperit pe Vitalie Răileanu și prin colajul de fotografii elaborat de Liuba Muntean, șef oficiu, sala de împrumut a Filialei „O. Ghibu”.

În final, criticul și publicistul Vitalie Răileanu a vorbit despre cele mai năstrușnice și mai frumoase evenimente ce au avut loc pe parcursul vieții sale. Evenimentul a luat sfârșit pe fundalul poemelor maritime citite de poetul Vitalie Răileanu.