Biblio Polis - Vol. 57 (2015) Nr. 2  
ARHIVA  
TEORIE ȘI PRACTICĂ PRACTICĂ / THEORY AND PRACTICE / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Natalia GHIMPU
Comunicare multiculturală la Biblioteca „Ovidius”

COMUNICARE MULTICULTURALĂ

LA BIBLIOTECA „OVIDIUS”

Natalia GHIMPU,
șef oficiu, Biblioteca „Ovidius”

Abstract

Libraries are the institutions, which defend the right to the knowledge, promote the cultural national, regional and universal values. „Ovidius” Branch contributes to promote the multicultural communication and activities for users. We can nominate the club „Café littéraire”, collaboration with Confucius Institute „Northwest Normal University”, Lanzhou, China, the new project I want to be European. The goal of the last project is to know the European values. The library promotes the multicultural communication on Facebook and blog, in the section Multicultural communication and the section with PowerPoint presentations.

The multicultural communication at the “Ovidius” Branch is extremely important today and helps to open new ways for collaborations, communications and promotion of national and international values.

Keywords: multicultural communication, libraries, public libraries, cultural centre, club, activities.

***

Trăim într-o lume multiculturală, cu o mare diversitate etnică, unde bibliotecile au o responsabilitate aparte față de diversitatea straturilor sociale. Și instituțiile bibliotecare se străduie să facă față cerințelor multiculturale cu diverse activități, dar și cu multitudinea de achiziții ale documentelor în mai multe limbi, din diverse domenii. Bibliotecile sunt instituțiile infodocumentare care apără dreptul la cunoaștere, care propagă valorile și necesitățile culturale naționale, regionale și cele universale. Multiculturalismul este încurajat de Constituția Republicii Moldova conform Hotărârii Parlamentului RM Cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, nr. 3465-XI din 1.09.1989.

Biblioteca „Ovidius” contribuie la promovarea comunicării multiculturale în activitatea cotidiană. Astfel, s-a inaugurat Clubul „Café littéraire”, coordonat de Ghenadie Râbacov, doctorand, șeful Catedrei filologie romanică „Petru Roșca” de la ULIM. Scopul clubului este de a selecta și a promova tineri scriitori și tineri traducători. S-au organizat diverse serate literar-muzicale consacrate Zilei internaționale a francofoniei și Zilei mondiale a poeziei, mese rotunde – de Ziua europeană a limbilor, când s-a discutat despre cele 24 de limbi europene vorbite în UE, la care se mai adaugă 45 de limbi locale, despre limbile oficiale utilizate la forurile europene, participanții învățând cum se pronunță formulele de salut în 20 de limbi. Pe parcurs s-au organizat și serate poetice consacrate francofoniei, la care s-au recitat poezii din creații proprii, au fost prezentate și traduceri bilingve de poeme și poezii scrise de invitați (în limbile română și franceză) și un miniconcert din melodii franceze, promovând dragostea de limba maternă și franceză.

Teatrul – catalizator al vieții culturale a fost următoarea temă propusă și discutată la ședința clubului. Ghenadie Râbacov ne-a incitat cu discuții privind problemele teatrului, a vorbit despre diverse stiluri ale teatrelor europene. A fost prezentată o lecție publică cu tema Poetica traducerii și traducerea poeticăla care s-au discutat diverse tehnici și metode de traduceri. Concursul național literar La izvoarele înțelepciunii a fost dedicat vieții și activității scriitorului francez Jules Verne. Genadie Râbacov a vorbit pe tema Jules Verne, scriitorul care a fascinat o lume întreagă, readucând publicul în spațiul cultural francez al secolului XIX, reflectând etapele de formare a cunoscutului scriitor și cele mai reprezentative opere verniene.  În 2015 a fost organizată o lecție publică cu tema Francofonia, românii și latinitatea, la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, care a fost consacrată Francofoniei – 2015. Toate activitățile din cadrul Clubului „Café littéraire” au fost însoțite de expoziții de carte din colecțiile Bibliotecii „Ovidius”, în jur de 10 expoziții – Europa literarăLecturăm cu accent francezLimbile lumii etc. și care, la rândul lor, au fost însoțite și de reviste bibliografice.

Am putea nominaliza o colaborare deosebită cu Institutul Confucius „Northwest Normal University”, Lanzhou, Republica Populară Chineză, având drept scop familiarizarea cu limba, tradițiile și obiceiurile acestei țări. Directorul Institutului Confucius, dr. Yang Tongjun, a fost plăcut surprins de inițiativa Bibliotecii „Ovidius” spre o colaborare productivă pentru promovarea istoriei Chinei, cântecelor în limba chineză, dansurilor naționale chinezești. La prima întâlnire a fost o surpriză pentru cei invitați cu un master-class în prezentarea decupării unor simboluri naționale chinezești din hârtie. De asemenea, a fost prezentat și un master-class ce ține de desenarea corectă a ieroglifelor chinezești. Însuși directorul Institutului Confucius a ținut să ne prezinte arta scrierii ieroglifelor, precum și istoria lor, care au trezit un interes deosebit invitaților. A fost organizat și un spectacol muzical de cântece și dansuri chinezești interpretate de voluntarii și tinerii care învață limba chineză și care au vizitat China.

Un master-class a fost deosebit prin conținut și prin prezentare – Cultura ceaiului, un important aspect al culturii chineze. Ceremonia ceaiului la Biblioteca „Ovidius” a durat două ore, în care s-au savurat diverse soiuri de ceai și s-a discutat despre necesitatea folosirii ceaiului în alimentația omului, pe fondalul muzicii chineze. Directorul Institutului Confucius, dr. Yang Tongjun, a donat un set de carte ca suport în studierea limbii chineze, documentele fiind în format tradițional și electronic. La solicitarea Facultății de Design de la Colegiul de Construcție am organizat un master-class –Designul scrisului chinezesc, unde profesoarele de limba chineză ne-au demonstrat istoria și tehnicile designului scrisului chinez. În cadrul acestei activități a avut loc și o prezentare de carte – Gramatica limbii chinezești. Activitățile au fost însoțite de expoziții de carte din colecțiile bibliotecii (șase expoziții): China – o civilizație nouăCultura ceaiului etc., precum și reviste bibliografice. S-a elaborat un poster Biblioteca „Ovidius” versus Institutul Confucius și un e-ziar prezent pe blogul Bibliotecii „Ovidius”.

Pentru anul 2015 am lansat un nou proiect – Vreau să fiu european cu o periodicitate lunară. Scopul proiectul este de a cunoaște valorile europene. Grupul-țintă a fost selectat din liceeni, studenți, cititori ai bibliotecii și forma de activitate a fost propusă ca lecție publică. Startul acestui proiect a fost lecția publică pe tema Tineri lideri politici – viitorii factori activi pentru integrare europeană, avându-l ca formator pe Mihai Cernenco, doctor, conferențiar universitar. Lecția publică a fost inițiată cu ocazia celebrării Zilei internaționale a democrației. Discursul a fost deosebit prin viziunile vorbitorului asupra politicii integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Invitați în cadrul acestui program au fost și Boris Boguș, doctor în pedagogie, care ne-a povestit despre integrarea în Europa prin sport, prin educarea responsabilității civice a tinerei generații etc. Ghenadie Râbacov ne-a povestit despre importanța cunoașterii mai multor limbi străine și beneficiile aplicării lor pentru Uniunea Europeană. Am organizat o întâlnire cu Octavian Țâcu, istoric, politolog, boxer, participat la Jocurile Olimpice din 1996 (Atlanta, SUA), care ne-a vorbit despre rolul sportului în comunicarea multiculturală nonverbală. Kim Won Sim, dicectoarea Centrului Cultural de Limbă Coreeană „Sen Jong”, a vizitat biblioteca și ne-a vorbit despre Republica Coreea și poporul său, despre realizările economice, despre prioritățile tineretului, despre cultură, literatură și a expus o colecție de haine naționale coreene.

La Biblioteca „Ovidius” s-a desfășurat și Conferința internațională Tendințe contemporane în arta europeană din cadrul proiectului Vreau să fiu european. La conferință au luat parte pictorul din Ungaria Akos Banki, doctorand la Universitatea din or. Pecs. Akos Banki, tânărul specialist în artă, a împărtășit din experiența și cunoștințele sale, a vorbit despre metodele noi de lucru, de a crea mai eficient împreună și individual, lucruri utile pentru cei care studiază designul și arta plastică.

De asemenea, am organizat o Conferință internațională Confucius (sau Kong Fu Zi): – umanitate, dreptate, pietate, cavalerism. În calitate de parteneri au fost Institutul Confucius, Colegiul de Construcție din Chișinău, Departamentul Informațional Biblioteconomic de la ULIM ș.a. Participanții s-au străduit să cuprindă toate domeniile de activitate a marelui filosof chinez, elevii și profesorii de la Institutul Confucius au pregătit comunicări, postere, desene conform tematicii propuse.

La tradiționala Ora poveștilor de la Biblioteca „Ovidius”, în fiecare miercuri, au fost planificate un șir de activități consacrate poveștilor din patrimoniul internațional: povești irlandeze, franceze, engleze etc.

Conform bibliotecii Web 3.0, promovăm comunicarea multiculturală prin intermediul Facebookului și pe blogul Bibliotecii „Ovidius”, prin rubrica Comunicarea multiculturală și două e-ziare, de asemenea, prin repozitoriul instituțional prezent pe blogul Bibliotecii „Ovidius”, unde sunt stocate toate prezentările în PowerPoint, elaborate la anumite date remarcabile ale diverselor țări (versiunea electronică: http://www.slideshare.net/dalex4c/presentations). Slideshare-ul, în anul 2014, a numărat 33 753 de vizualizări (27 939 de pe blog și 5814 conform altor motoare de căutare pe web), care sunt însoțite și de mulțumiri pentru aprecierea culturilor din alte țări de către Biblioteca „Ovidius”.

Beneficiile comunicării multiculturale nu s-au lăsat așteptate – am luat locul I la Concursul Cel mai reușit parteneriat de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, găsim prezența banerelor pe blogul Filialei „Ovidius”, a Clubului „Café littéraire” și a Institutului Confucius, ULIM. Biblioteca „Ovidius” este prezentă pe pagina web a Facultății de Litere, Catedra filologie romanică „Petru Roșca”, precum și pe panoul de promovare al Institutului Confucius, ULIM. Pentru promovarea imaginii Filialei „Ovidius” s-au scris articole în ziar, pe blogul profesional BiblioCity, am participat la reuniuni științifice instituționale și extrainstituționale (Simpozionul științific Parteneriatul – prioritatea instituțiilor infodocumentare / Symposia Investigatio Bibliotheca, Parteneriat instituțional infodocumentar – Duplex Succes, Duplexul profesional Servicii inovative pentru tineri și copii, din cadrul Săptămânii ușilor deschise la Filiala „Transilvania”, etc.).

Comunicarea multiculturală la Biblioteca „Ovidius” este extrem de importantă la momentul actual pentru a deschide noi căi de parteneriate, noi căi de comunicare și de promovare a valorilor naționale și internaționale.